Get Adobe Flash player

ภาษาไทยฯ 2 โดย ณาฒ สหัชชะ

Font Size:

ภาษาที่มีรูปร่างและเสียงเป็นภาษาแรกของโลกคือ ภาษาสวรรค์(พราหมณ์)เกิดมาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์ ในชมพูทวีป หรือ อินเดีย ในปัจจุบัน และพัฒนาไปเป็นภาษาโลกในรูปแบบอักษร คือ ภาษากูโบ๊ต เป็นภาษาสากลต่อมา พัฒนาไปอีกหลายภาษา เริ่มต้นจากภาษา ปาลี และ สันสกฤต ใช้กันทั่วทวีปเอเซีย และกลายเป็นต้นตำหรับของ อักษรและเสียง เป็นภาษาไทย และพัฒนามาจนบัดนี่

ภาษาที่เกิดในยุโรป และอาฟริกา ก็มาจากหลักแหล่งเดียวกัน

ในปัจจุบัน ทุกภาษา ก็ได้มีหลักในการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาจนเป็นระบบที่เรียกกันว่า “นิรุกติศาสตร์” และก้าวหน้ามากที่สุด

แต่ในปัจจุบัน ความดิ้นได้เหมือนสิ่งมีชีวิตของภาษาได้กลายเป็นความมักง่ายที่คนรุ่นใหม่นำมาใช้ชนิดที่ขาดหลักเกณฑ์กันมากขึ้นๆ จนกลายเป็นภาษาตลาดที่นิยมกันไปตามกลุ่มต่างๆ และลุกลามยิ่งกว่าไฟไหม้ป่าเสียอีก จนกลักเกณฑ์เก่าๆ ที่ได้ว่างไว้กันนับหลายร้อยปี มันขาดหายไปหมด

คำสมาส ที่ตัวอักษรตัวหน้าเป้นอักษรสูง ตัวตามเป็นอักษรต่ำ จะต้องออกเสียงสูงตามตัวหน้า เช่น

สละสลวย อ่านว่า สะหละสะหลวย

สมัครสมาน อ่านว่า สะหมักสะหมาน

ขมักเขม้น อ่านว่า ขะหมักขะเม่น

ขมุกขมอม อ่านว่า ขะหมุกขะหมอม (ปัจจุบันนิยมอ่านว่า ขะมุกขะมอม)

สวิงสวาย อ่านว่า สะหวิงสะหวาย

ฉลาดเฉลียว อ่านว่า ฉะหลาดฉะเหลียว

ฉวัดเฉวียน อ่านว่า ฉะหวัดฉะเหวียน

ฯลฯ

มีคำเหล่านี้อีกมาก ที่คนนำมาใช้ในการสื่อ เช่น นักอภิปราย นักพูดที่พูดบนเวที หรือ พูดในรายการต่างๆ มีหลายคำที่ออกเสียงผิดไปจากหลักเกณฑ์ ที่ได้ยินออกจะบ่อยได้แก่คำ

ขมักเขม้น มักจะออกเสียงเป็น ขะมักขะเม่น

ขมุกขมอม มักจะออกเสียเป็น ขะมุกขะมอม เป็นต้น

เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ได้รับการเข้มงวดในการเรียนภาษาไทยมาตั้งแต่ชั้นเรียน ต้นๆ แถมในปัจจุบันได้ยกเลิกการเรียนเหล่านี้ไปแล้ว นัยว่า ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ภาษาไทยในแบบธรรมชาติตามความเหมาะสมและต้องการปลดล๊อคระเบียบแบบแผน ออกไป เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่แท้จริง

ในปัจจุบันจึงไม่มีนักเขียน ที่มีโลกแห่งศิวิไลซฺของภาษาร้อยเรียง และร้อยกรอง สร้าง “วัฒนธรรมแห่งภาษา” ให้ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกับนักเขียนในอดีตได้อีกเฉกเช่น

น้อย อินทนนท์(มาลัย ชูพินิจ) แห่ง ล่องไพร

พนมเทียน(ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ) เจ้าของนวนิยาย เล็บครุฑ ศิวาราตรี จุฬาตรีคูณ และ เพชรพระอุมา ที่เป็นนวนิยายยาวที่สุดในโลก เอาตัวหนังสือมาเรียงแถวจะได้ยาวถึง 87 กม ใช้เวลาในการเขียนถึง 25 ปีเศษ และสมาคมคนตามบอด อยากจะได้รับคุณค่าในนวนิยายเรื่องนี้ จึงได้มีการอ่านบันทึกลงในซีดี เอามาเปิดให้คนตาบอดได้รับฟังกันอย่างสนุกสนาน จนปัจจุบันได้มีให้เปิดฟังใน ยูทูป อย่างกว้างขวาง นั่นแหละ

ป. อินทปาลิต(ปรีชา อินทปาลิต) เจ้าของนวนิยายบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ ชุด พล นิกร กิมหงวน (พล พัชราภรณ์ นิกร การุณวงศ์ และสงวน ไทยแท้)

ฯลฯ

ในโอกาสหน้า ผมจะนำนักใช้ภาษาไทยที่เกิดเป็นคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองมาเสนอท่านได้รับทราบอีกต่อหนึ่ง ครับ