Get Adobe Flash player

พุทธวัจนะ ที่อมตะนิรันดร์ โดย ณาฒ สหัชชะ

Font Size:

พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า.....

"สุทธิ อสุทธิ ปัจจัตตัง นาญโญ อัญญัง วิโสธเย” 

บริสุทธิ์-มลทินเป็นของเฉพาะตัว คนอื่นไม่อาจทำให้ตัวบริสุทธิ์-มีมลทินได้"

สนิม คือ ความชั่ว

สะอาดสดใส คือ ความดี

สองอย่างนี้เกิดจาก เนื้อในตน ของแต่ละคน

บางคนเขาดีเอง และชั่วเอง ไม่มีใครมาแนะนำหรือเสี้ยมสอน บางคนชัวมาแต่เดิม แต่พอได้รับคำชี้แนะ เขาก็สามารถจะหยุดความชั่ว หันมาประกอบกรรมดี ได้

คนแบบนี้ เขาเรียกว่า มนุสโส คือ เป็นมนุษย์ที่โปรดได้ และถ้ามีความเพียร ก็ถึงอริยบุคคล ขั้น อรหัตผล ได้

บางคนดีมาแต่เดิม แต่เมื่อมั่วสุมกับความเลวร้าย ก็กลายเป็นคนบาป ทำชั่วได้ คนแบบนี้ เรียกว่า มนุสเดริฉาโน คือ เป็นมนุุุษย์ที่โปรดไม่ได้

เทพ กับ ซาตาน   

สู้เป็นขอทานอย่าง "ลุงเอี่ยม" ที่วัดไร่ขิงยังไม่ได้ ลุงเอี่ยมนำเงินที่ได้จากขอทานทำบุญถวายหลวงพ่อวัดไร่ขิงเพื่อ "สาธารณกุศล" ปีละล้าน-สองล้าน

วันๆ มีแต่คนไปกราบไหว้ลุงเอี่ยม ในฐานะลุงเอี่ยมเป็น "สะพานบุญ" เอาเงินไปต่อบุญจากลุงเอี่ยม ขอถ่ายรูปกับลุงเอี่ยมเพื่อเป็นมงคล และเอาไปอวดผู้อื่นและอาจจะชักชวนให้ทำบุญเยี่ยงลูงเพิ่มเข้าไปอีก

ลุงเอี่ยม "ขอทาน" หน้าตาอิ่มเอิบ แจ่มใส เป็นที่รักของมหาชนทั่วไป ทั้งที่ร่างกายก็พิการ

ตรงข้ามกับ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" โคตรมหารวย "หน้าตากลับสิ้นราศี ยู่ยี่เหมือนกระดาษชำระในเข่ง" เป็นที่เกลียดชังของมหาชนทั่วไป ทั้งที่ร่างกายคนน้องก็สดสวยเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เป็น"นางแบบเก่า" ที่โด่งดัง

"ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" ไปเจริญมรณานุสติหน้าฮวงซุ้ยบรรพบุรุษกลับจากเมืองจีนมาแล้ว......

กลับแต่ตัวน้องสาวนะ เจ้าพี่ชายไม่กล้ากลับเข้ามาหรอก  เพราะปากกล้า-ขาสั่น "กลัวคุก" ที่ประตูเปิดอ้ารอตลอด ๒๔  ชั่วโมง!

ดูๆ ก็น่าสงสาร ตัวพี่ชายเป็นนายกฯ ๘ ปี ไม่รู้กี่ล้านล้าน  ตัวน้องสาว เป็น ๒ ปีกว่า เอาเฉพาะที่คาตา "จำนำข้าว" ก็ปาเข้าไปกว่า ๗ แสนล้าน

รวยก็ปานนั้น ใหญ่ก็ปานนั้น.....

แต่มีชีวิตอยู่เหมือนหนู-เหมือนแมลงสาบ ไปไหนก็ต้องซอกซอน หลบๆ ซ่อนๆ ไป มีแต่คนรังเกียจ-ขยะแขยง-แช่งสาป

และ....เสือกไสไล่ส่ง!

แต่..ระยะนี้ ทั้งสอง “ผีน่อง” แทนที่จะแหนหน้าใฝ่หาบุญบ้าง กลับซุก “เมือกบาป” ต่อไป เพราะได้ข่าวว่าไปร่วมมือ กับ ผีบุญไชยบูลย์ และ เผด็จ ด้วยการร่วมมือกันเกณฑ์ไพร่พลจากหัวเมืองที่เคยรับเศษเงินในระบบเดิม สมัยที่ตัวเรืองอำนาจ

หวังร่วมกันเหมือนเดิมว่า ตัวมันจะครองอาณาจักร์ ตัวชิตังเม ขาเน่า จะครองศาสนจักร

แต่..จะกรอกหูบาปให้ทราบว่า องค์พระประมุขของชาติในปัจจุบันท่านนิยม ระบบพระมหากษัตริย์โบราณ คือมอบอำนาจเต็มอย่างลดหลั่นตามระดับ จึงไม่มีช่องโหว่ที่พวก อัปรียชน จะแทรกเข้าไปซุก เหมือน หนอนในอาจม แบบเดิมๆ อย่างเด็ดขาด.