Get Adobe Flash player

กลอนประวัติศาสตร์ ของ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ โดย ณาฒ สหัชชะ

Font Size:

ค่ำวันนี้มีใจใคร่ประหวัด

ถึงจอมพลธนะรัชต์นาถา

ที่ประธานกรรมการท่านเป็นมา

หลายธนาคารใหญ่มีไมตรี

ท่านมีคุณหนุนนานฐานนายกฯ

ได้ป้องปกเสริมสร้างวางวิถี

ร่างกฎหมายธนาคารมานานปี

กฎหมายดีก็เพราะท่านบันดาลดล

ขอตั้งจิตอธิษฐานให้ท่านสงบ

ในสัมปรายิกภพสพกุศล

ขอพระคุณบุญนำล้ำพิมล

สุขเกษมเปรมกมลนิรันดร

สิ้นสฤษดิ์สิทธิล้ำผู้นำรัฐ

ผู้เจนจัดยอดทหารชาญสมร

ฯพณฯถนอมจอมพิชิตกิตติขจร

เป็นบวรอัครมหาเสนาบดี

ท่านเลื่องชื่อลือเลิศเทอดสุจริต

ท่านประดิษฐ์ถ้อยคำนำศักดิ์ศรี

มอบแด่ไทยไพร่ฟ้าประชาชี

"จงทำดี จงทำดี ดีจงทำ"....ฯลฯ.......

เห็นมั้ย...อาจารย์จอนยอด...ลูก

ท่านอาจารย์ป๋วย เป็นอาจารย์สอนผมวืชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป และเป็นเจ้านาย ในฐานะท่านเป็นประธานคณะกรรมการถาวรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สังกัดกระทรวงการคลังและกรทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2514-2519 ซึ่งผมได้เป็นพนักงานตรวจการในธนาคารนี้ในระยะเวลาหนึ่ง ก่อนจะลาออกไปประกอบอาชีพทนายความ

อาจารย์ป๋วย ช่วงที่เป็นอาจารย์ของผมๆ ได้คุยกับท่านเป็นการส่วนตัวบ่อยที่สุดในเรื่องประวัติศาสตร์การเมือง ท่านบอกว่า ดร.ปรีดี พนมยงค์ หรือ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม ถูกคณะราษฎร์ หลอกมาใช้จนเสียอุดมการณ์หมด ดังนั้นพอถึงจุดหนึ่งท่านก็หลบออกจากอำนาจเหล่านั้นไปอยู่ที่ฝรั่งเศส จนภึงอนิจกรรมที่นั่น อาจารย์ป๋วย ได้บอกว่าท่านเป็นลูกคนจีนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ท่านมีจิตวิญญาณเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน ท่านบอกว่าพวกลูกๆ ของท่าน จะเหมือนท่านหรือไม่ไม่ทราบได้ เพราะพวกเขามีแม่เป็นคนอังกฤษ ซึ่งช่วงหลัง เราก็ได้เห็นลายของลูกท่านทั้งสองคนแล้ว

อาจารย์ฝ่ายฆราวาสที่ผมเคารพบูชา ก็มีอาจารย์ป๋วย อาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อาจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ  อาจารย์ ดร.ธวัช มกรพงศ์

อาจารย์ที่เป็นภิกษุ ก็มีอาจารย์หลวงพ่อพุทธทาส อินทปัญโญ หลวงพ่อปัญญา นันโท แต่พระครูพิสิฎฐอัฎฐาการ พ่อท่านคล้าย เป็นที่เคารพบูชาสูงสุดองค์หนึ่ง

ปูชนียบุคคลที่ปฏิเสธในการเบิกเบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ค่าเดินทางไปประชุมนานาชาติ และสิทธิที่จะตักตวงได้ตามกฎหมายตามตำแหน่ง ก็จงจำไว้ในจิตนะครับ คือ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ทั้งยังไม่ยอมให้ภรรยารับเงินอุดหนุนจากพ่อตามหาเศรษฐี นายเหมืองแร่ของเมืองพังงาอีกด้วย อีกรายคือ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ผู้ที่ประกาศ กับบรรดา ส.ส. ของสภาผู้แทน ที่มาเชิญท่านให้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่ง ท่านบอกว่า

“แปดปีผมพอแล้ว ไม่รับอีกแล้ว” และไม่เคยเบิกบรรดาเงินที่ควรจะได้รับตามตำแหน่ง เหมือนอาจารย์สัญญาอีกด้วย และตำแหน่งประธานองคมนตรี เบื้องบนกำหนดว่าให้เป็นจนตายเลย น่าประทับใจไหมครับ.