Get Adobe Flash player

เอเชียเดย์ ครั้งที่ 13 (Asia Day 13) โดย อ.วิบูลย์ วันประสาท

Font Size:

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ผมได้นำคณะผู้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยไปร่วมเนื่องในเทศกาล Southeast Asia Day 2017 ที่สวนสัตว์น้ำแห่งเมืองลองบีช หลายคนอาจรู้จัก Aquarium of the pacific เป็นผู้จัดเอเชียเดย์หรือวันแห่งเอเชียขึ้นที่สวนสัตว์น้ำ งานนี้มีมานานครบรอบปีที่ 13 ในปีนี้

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยได้เชื้อเชิญคณะนาฏศิลป์ของอาจารย์วิโรจน์ ศิริรณรงค์ ไปแสดงในงานเอเชียเดย์ นอกจากนั้นยังมีการสาธิตแกะสลักผักและผลไม้ และการสาธิตภาพไทยอีกด้วย การแกะสลักผักและผลไม้นำโดยอาจารย์เสาวภา ออลไบร้ท์ เป็นอาจารย์ด้านนี้ ผู้มีประสบการณ์และความรู้ศิลปะการแกะสลักผักผลไม้ของไทยเป็นอย่างดียิ่ง มีผลงานเป็นที่ยอมรับของชุมชนไทยในแอลเอและชาวอเมริกันมาช้านาน

สำหรับผมได้นำภาพไทยไปสาธิตและแนะนำให้ชาวตะวันตกได้รู้ว่าเรามีศิลปะประจำชาติคือภาพไทยมานานหลายศตวรรษ การสาธิตมีทั้งการวาดภาพลายไทยและภาพไทยให้คนดูและมีหนังสือศิลปะของประเทศไทยให้ดูพระราชประวัติของพระพุทธเจ้า มีภาพประวัติภาพเขียนทรงออกผนวช ทำให้ผู้สนใจศาสนาพุทธมีความเข้าใจดีขึ้น ได้ทั้งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการเขียนภาพไทย ในสมัยโบราณยังไม่มีกล้องถ่ายภาพ ได้จิตรกรในสมัยโบราณเขียนภาพพระพุทธประวัติและเรื่องราวต่างๆเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูผ่านภาพเขียน ถ้าใครจะไปกรุงเทพฯ ลองแวะไปดูภาพเขียนไทยที่วัดพระแก้วและวัดบวรนิเวศฯ จะเกิดความประทับใจ รวมทั้งเทคนิคการเขียนภาพไทยมีลักษณะอย่างไร อาทิเช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังแห่งวัดบวรนิเวศฯและวัดพุทไธศวรรย์ เป็นต้น

เมื่อสมัยเป็นอาจารย์สอนศิลปะที่โรงเรียนศิลปะของผมเอง ผมได้พาชาวต่างชาติที่เป็นลูกศิษย์ไปศึกษาภาพไทยตามวัดโบราณต่างๆรวมทั้งที่กรุงเก่าศรีอยุธยาที่ผุพัง แต่ยังแลเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณอยู่บ้างแต่ว่าเลือนลางไปตามกาลเวลา วัดที่ผมแนะนำมีวัดภูเขาทอง ก่อสร้างเมื่อ ค.ศ.1569 โดยชาวพม่า ต่อมาได้ซ่อมแซมใหม่เมื่อ ค.ศ.1745 โดยช่างไทย

ตั้งใจจะเขียนเอเชียเดย์ กลับไปเขียนเรื่องพระเจดีย์เก่า ย้อนไปงานเอเชียเดย์ ครั้งที่ 13 ใหม่ ผมในฐานะผู้คร่ำหวอดอยู่กับการเผยแพร่วัฒนธรรมมานานครบรอบ 25 ปี ในปีนี้เตรียมงานเอาไว้ว่าจะจัดงานฉลองในวันวัฒนธรรมไทยปีหน้าให้คึกครื้นหน่อย คิดอยู่ในใจถ้ามีผู้มาร่วมมือสนับสนุนมากก็อาจจะเป็นงานใหญ่ได้ ยังไงๆท่านที่สนใจผลงานของคณะเราอยากเข้าร่วมช่วยเหลือเป็น “ชาวอาสาสมัคร” ผมยินดีเลยนะครับ งานอาสาสมัครของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นงานมีเกียรติ เพราะเรามาช่วยแสดงภาพพจน์ “ศิลปะไทย” ที่ดีงามออกไป อย่างไหนถูกต้องและดีไม่ดีอย่างไร เราอยากจะส่งเสริมและเผยแพร่ทั้งการบันเทิงและการศึกษาพร้อมๆกันไปด้วย

งานเอเชียเดย์จัดโดยองค์กรสวนสัตว์น้ำแห่งเมืองลองบีช เน้นศิลปะแห่งเอเชีย ใช้ชื่อว่า “เอเชียเดย์” นับเป็นงานที่ช่วยเผยแพร่ศิลปะไทยทางอ้อมอีกทางหนึ่ง และยังก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ที่ลอสแองเจลิสและเมืองลองบีชให้ใกล้ชิดกัน โดยมีองค์กรชาวอเมริกันเป็นคนกลาง ผมเชื่อว่าความสามัคคีมีที่ไหนรวมทั้งน้ำใจอันดีงามเกิดขึ้น การจัดงานจะลดค่าการจัดงานได้โดยเฉพาะอาสาสมัคร กล่าวกันว่าถ้าซิตี้ลอสแองเจลิสไม่มีอาสาสมัครมาช่วยงานของแอลเอซิตี้ จะไม่เดินได้รวดเร็ว ผมเชื่อเพราะว่าเราเคยทำงานร่วมกับแอลเอซิตี้มาอย่างน้อยๆ 24 ปีเต็มมาแล้วนั่นเองครับ