Get Adobe Flash player

ชั่งหัวมัน โดย เอ สุริยะ

Font Size:

“ชั่งหัวมัน” หากใครอ่านผ่านๆ คงคิดว่าผมคงจะบ่นอะไรสักอย่าง แต่เปล่าเลยครับ ผมกำลังจะพาคุณผู้อ่านไปทอดน่อง

ท่องเที่ยวเส้นทางตามอยพระบาทในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งโครงการชั่งหัวมันนี้อยู่ในพื้นที่บ้านหนองคอไก่ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังคงประทับอยู่ที่พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

มีราษฎรในพื้นที่ได้นำมันเทศมาถวาย ซึ่งพระองค์ท่านได้รับสั่งให้ข้าราชบริพารนำไปเก็บไว้ที่ตราชั่งในห้องทรงงาน ก่อนจะเสด็จฯกลับกรุงเทพฯ ในเดือนต่อมาพระองค์ท่านเสด็จฯกลับมาประทับที่พระราชวังไกลกังวล ทรงพบว่ามันเทศดังกล่าวเกิดแตกใบอ่อนขึ้นมา จึงมีพระราชดำรัสว่า มันอยู่ที่ไหนก็งอกได้ จึงทรงให้นำไปแยกปลูกไว้ในกระถางและพระองค์ก็มีแนวคิดในการพลิกฟื้นผืนดินที่แห้งผาก หวนคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร และได้ทรงซื้อที่ดินบริเวณบ้านหนองคอไก่ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 250 ไร่ สำหรับเพาะปลูกพืชทำเป็นโครงการตามพระราชดำริเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร โดยเน้นที่พืชท้องถิ่นของเพชรบุรี เช่น มะพร้าว ชมพู่เพชร มะนาว กะเพรา สับปะรด ข้าวไร่พันธุ์ต่างๆ และทรงมีพระราชดำริให้ปลูกแปลงทดลองมันเทศในที่ดิน โดยพระราชทานมันเทศที่ทรงแยกปลูกไว้ในกระถางนั้น ทั้งยังทรงให้ปรับปรุงระบบระบายน้ำที่อ่างเก็บน้ำหนองเสือเพื่อใช้ในโครงการอีกด้วย โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริจึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรยั่งยืน รวมถึงเรื่องราวพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านที่มีต่อชา


โครงการชั่งหัวมัน มีแปลงปลูกข้าวและพืชผักเศรษฐกิจหลายหลากชนิด มีฟาร์มเลี้ยงโคและไก่ ตลอดจนติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า แผงโ
วไทยทุกคน

ซล่าเซลล์ พร้อมระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโครงการ และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเปิดให้ประชาชนได้แวะมาท่องเที่ยว เรียนรู้ และจับจ่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรท้องถิ่น

 

สำหรับชื่อ โครงการชั่งหัวมัน เป็นชื่อโครงการที่แปลก พระองค์ท่านมีสายพระเนตรอันยาวไกล และมีพระอารมณ์ขัน ชื่อโครงการชั่งหัวมัน จึงเป็นชื่อที่พ้องเสียงกับคำว่า “ช่างหัวมัน” ที่มีความหมายตามสำนวนไทยคือ ปล่อยให้มันเป็นไป ไม่ต้องสนใจ แต่แท้จริงแล้ว โครงการชั่งหัวมันก็เกิดจากที่มาคือ มันเทศบนตราชั่งที่ปล่อยทิ้งไว้ จนมีใบงอกขึ้นมา ทำให้พระองค์ท่านเกิด

 

แนวความคิดว่า มันเทศอยู่ที่ใดก็งอกได้ ทุกเวลานาทีที่พระองค์ทรงงาน แสดงว่าพระองค์ทรงนึกถึงประโยชน์สุขของพสกนิกรไทยของพระองค์อยู่ตลอดเวลา  และในวันที่ 1 สิงหาคม 2552 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดป้ายโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ด้วยพระองค์เอง ทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง ทอดพระเนตรการดำเนินงานภายในโครงการ ก่อนเสด็จฯ กลับวังไกลกังวล และทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ มาทอดพระเนตรกิจกรรมของโครงการนี้เป็นระยะๆ

ตลอดเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมโครงการนี้ด้วยพระองค์เอง ก็จะมีพระตำหนักทรงงานที่ตั้งอยู่ภายในโครงการเป็นบ้านไม้สองชั้น เป็นพระตำหนักในแบบที่เรียบง่ายตามวิถีพอเพียงที่พระองค์ใช้ทรงงานและพักผ่อนพระอิริยาบถเมื่อครั้งเสด็จฯ เยี่ยม โครงการนี้ รวมถึงรถที่ทรงใช้ทรงงานก็จอดอยู่ภายในบริเวณพระตำหนักด้วย ด้านหน้าโครงการ มีร้านโกลเด้นเพลส ที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการ

โครงการชั่งหัวมัน ยังเปิดให้เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานสำหรับ ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิตนักศึกษา โดยได้มีรถรางพานำชมทั่วไร่พร้อมวิทยากรบรรยายตามแต่ละจุด เปิดให้ชมตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. รวมทั้งยังมีการให้บริการจักรยานสำหรับเข้าชมกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริอีกด้วย ค่าบริการเข้าชม สำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ท่านละ 20 บาท นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในเครื่องแบบคนละ 10 บาท ส่วน พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี นักบวช ผู้พิการ และเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ ได้รับการยกเว้นค่าบริการ   หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะควรติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-3247-2700-1 

ททท.สำนักงานลอสแอนเจลิสขอประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ต้องการจะเดินทางมาสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์และลงนามถวายความอาลัย ขณะนี้เปิดให้เดินทางมาได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 09.00 น.-17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ครับ

สนใจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส  โทร : 323.461.9814 

หรือที่ na.tourismthailand.org

ขอบคุณภาพ จาก Travel MThai