Get Adobe Flash player

ททท.ชวนทอดน่องท่องโครงการพระราชดำริ โดย เอ สุริยะ

Font Size:

ผมเคยเกริ่นเอาไว้ในฉบับที่แล้วครับว่า ช่วงปลายเดือนมกราคม จนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจ

ลิส ร่วมกับบริษัท My Holidays DBA See My Thailand จัดนำเที่ยวเส้นทางตามรอยพระบาท ในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การจัดเส้นทางตามรอยพระบาทในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีที่คนไทยที่อยู่ในต่างแดนจะได้กลับบ้านไปพร้อมๆ กัน พร้อมกับได้เรียนรู้โครงการต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ยังประโยชน์สุขให้พสกนิกรชาวไทยของพระองค์ได้อยู่ดีกินดี ดังคำบรรยายในหนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาทของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ว่า ไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทย ที่พระองค์เสด็จไปไม่ถึง

“คนไทยโชคดีที่สุดในโลก เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนัก และทุ่มเทพระวรกาย เพื่อให้ประชาชนของพระองค์มีอาชีพที่ดี มีรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน”

สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ จะได้สัมผัสกับโครงการพระราชดำริหลายโครงการเช่น โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุ

โลก โครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งใน 2 ฉบับที่แล้วผมได้เขียนแนะนำทั้ง 2 โครงการไว้ โดยในช่วงเวลาที่เดินทางคือต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่ดอกไม้กำลังผลิบานที่ภูหินร่องกล้า เช่น ทุ่งดอกกระดาษ หรือดอกนางพญาเสือโคร่ง ที่เราเรียกว่าดอกซากุระเมืองไทย ก็กำลังผลิบานเป็นสีชมพูทั้งราวป่า อากาศบนเขาค้อก็กำลังเย็นสบาย

ไฮไลท์อีกแห่งที่น่าไปชมเป็นอย่างยิ่งคือวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ที่ผาซ่อนแก้วแห่งนี้ มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม มีเจดีย์พระธาตุผาแก้วตั้งตระหง่านอยู่บนเขา เจดีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และเป็นที่สืบพระศาสนาให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทย เพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติและคนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสเรียนรู้ต่อไปบนยอดเจดีย์บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ความพิเศษของเจดีย์ คือ ลวดลายการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้อง หิน

จากเพชรบูรณ์เราจะนั่งรถลัดเลาะลงมาจนถึงสวนสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อที่จะเดินทางต่อไปที่โครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการตามรอยพระบาทที่น่าสนใจ ในหลวงทรงมีพระปรีชาสามารถในการพลิกฟื้นพื้นที่ที่แห้งแล้งให้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหตุเพราะหัวมันที่มีผู้ถวายให้ไว้ ในจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้ เรายังจะได้เยี่ยมชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  พระราชวังนี้เป็นพระราชวังไม้สักทองสีหวานตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางความร่มครึ้มของแมกไม้นานาพันธุ์หันหน้าออกสู่ทะเลหากแต่ความทรงจำครั้งหลังภายในวังแห่งนี้มีทั้งสุขและเศร้าระคนกัน จนพระราชวังแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่า พระราชวังแห่งความรักและความหวังสีต่างๆ ดูงดงามแปลกตาและบริเวณใต้ฐานพระเจดีย์ใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอน ภาพปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญสติภาวนา สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป สถานที่สำคัญในวัดนี้ เรียกว่าเป็นสัญญลักษณ์ก็ว่าได้คือ อุโบสถพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ที่เป็นพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ซ้อนกัน 5 องค์ งดงามมาก

 

นอกจากนี้ เราจะพาทอดน่องท่องหัวหินไปด้วยกัน ในยุคนี้ หัวหิน ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าแต่ก่อน แต่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาเมืองให้ดีขึ้น แต่มนต์เสน่ห์ของเมืองหัวหินยังคงมีเสน่ห์เช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็นชายหาดหัวหินที่ไม่ว่าจะเดินเล่นครั้งใด ภาพของตัวละครในนวนิยายโบร่ำโบราณก็ผุดขึ้นมาเป็นฉากๆ เห็นคนจูงม้าแกลบ ที่ดูเหมือนจะเป็นสัญญลักษณ์ของชายหาดแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีบรรยากาศแบบนี้ หรือสถานีรถไฟหัวหินและพลับพลาที่ประทับที่ยังคงคลาสสิค ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชม

แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ และทรงคุณค่าในหัวหินก็มีอีกมากมาย เช่น อุทยานราชภักดิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ซึ่งทุกพระองค์ทรงสร้างคุณูปการที่ใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ ตลอดระยะเวลา 700 ปีนับตั้งแต่การก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นเอกราช พสกนิกรชาวไทยดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขจวบจนถึงปัจจุบัน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตซึ่งทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เพื่อนำพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆ ทั้งการนำทัพสู้ศึกสงครามกับข้าศึกที่มารุกราน และการดำเนินพระบรมราโชบายในการประคับประคองบ้านเมืองให้รอดพ้นจากมหาอำนาจชาติตะวันตก ในช่วงเวลาที่ประเทศเพื่อนบ้านอยู่ภายใต้อิทธิพลของต่างชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจที่มีความสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย

จากหัวหิน ก็จะทอดน่องท่องกรุงเทพฯกันบ้างครับ สิ่งที่จะพลาดไม่ได้เลยคือนิทรรศการศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคม ไปชมผลงานของสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รับรองว่าทุกคนที่ได้ไปชมจะรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ได้ชมสมบัติอันล้ำค่าของไทย ที่สำคัญ ในรั้วพระที่นั่งอนันตสมาคม ก็มีการสร้างเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สถาบันสิริกิติ์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดสร้างขึ้นในโอกาสมหามงคลที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทรงพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ และยังพระราชทานนามด้วยพระองค์เอง อันหมายถึง เรือนยอดที่สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งใหญ่ นับเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามมากครับ

ในระหว่างนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ประสานงานไปยังสำนักพระราชวัง เพื่อขอพาคณะคนไทยจากสหรัฐอเมริกาเข้าไปแสดงความเคารพพระบรมศพ ในพระบรมมหาราชวังด้วย

ผู้ที่สนใจจะเดินทางในเส้นทางตามรอยพระบาท สามารถสอบถามรายละเอียดและสั่งจองได้ที่ บริษัท My Holidays DBA See My Thailand  โทรศัพท์ 626-281-8151 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
การเดินทางในครั้งนี้ รับสมัครจำนวนจำกัดนะครับ    

สนใจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส  โทร : 323.461.9814 

หรือที่ na.tourismthailand.org