Get Adobe Flash player

ทอดน่องท่องนิทรรศ ชมพระจริยวัตรอันงดงาม โดย เอ สุริยะ

Font Size:

ตั้งแต่ประเทศไทยได้เผชิญกับเหตุการณ์อันแสนเศร้าอย่างที่สุด คือการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่นั้นมา ภาพพระจริยวัตรอันงดงาม รวมถึงภาพพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงงานเพื่อประชาชนคนไทยก็ปรากฏให้ได้เห็นผ่านทางนิทรรศการ หรือตามสื่อต่างๆ อีกทั้งการจัดงานเพื่อถวายความอาลัยแด่พระองค์ก็เกิดขึ้นอยู่เนืองๆ นั่นแสดงถึงความจงรักภักดีและความเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีอยู่ในหัวใจของคนไทยอยู่เสมอมา

ฉบับนี้ ผมจะพาไปทอดน่องท่องนิทรรศการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ อยากให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสได้ชมกันครับ ที่แรกที่อยากจะพาทุกท่านไปคือ นิทรรศการ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 โดยสมาคมนักเรียนเก่าสวิสในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ซึ่งนิทรรศการนี้เคยจัดมาแล้วที่กรุงโลซานน์ สมาพันธรัฐสวิส อันเป็นที่ประทับของพระองค์และครอบครัวมหิดลมานานถึง 17 ปีมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งในครั้งนั้นเป็นการจัดรวบรวมพระราชประวัติพระราชจริยวัตรอันงดงาม พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี ตามแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชาวไทยและชาวสวิสได้รับทราบ สำหรับนิทรรศการในครั้งนี้ จะนำเสนอภาพพระราชจริยวัตรขณะประทับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

อีกนิทรรศการหนึ่งที่น่าสนใจเช่นกัน คือ นิทรรศการ “ในหลวง ในดวงใจราษฎร์” ซึ่งเป็นนิทรรศการภาพถ่ายที่แสดงถึงพลังความรักและความอาลัยของพสกนิกรชาวไทยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังเสด็จสวรรคต ในวันที่ 13 ตุลาคม
2559 ซึ่งในช่วงดังกล่าว มีช่างภาพทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ต่างถ่ายภาพเรื่องราวที่บ่งบอกความรู้สึกอันแสนเศร้าของชาวไทยทั้งมวล ซึ่งถือเป็นภาพประวัติศาสตร์ของชาติและได้มีการบันทึกเป็นเรื่องราวของความรู้สึก โดยนิทรรศการนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี กรุงเทพฯ

สำหรับไฮไลท์ที่สำคัญอีกแห่งที่อยากชวนชม คือ นิทรรศการของมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และบริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ "บรมกษัตริยาธิราช" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการนี้ จะจัดขึ้นบริเวณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 5 - 18 ธันวาคม 2559 และหอนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

วังสระปทุมเป็นที่ประทับแห่งแรกในประเทศไทยของในหลวงรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ซึ่งวังสระปทุมคือบ้านที่มีความรักความอบอุ่นและมีความหมายต่อสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาก  ภายในนิทรรศการจะแบ่งออกเป็น 4 ภาค ได้แก่

1.ปฐมนิวาสราชสถิต ภาคแห่งการแสดงพระราชประวัติ พระราชจริยาวัตร เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องด้วย วังสระปทุมซึ่งเป็นที่ประทับแห่งแรกในประเทศไทย

2.พิพิธราชกรณีย์ เป็นภาคที่ประกอบด้วยเรื่องการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการที่ยังประโยชน์แก่ประเทศและปวงชนชาวไทยตลอดจนมนุษยชาติ

3.ราชสดุดีสรรพสกล ภาคแห่งสาระเกี่ยวกับการถวายราชสดุดี และ

4.มหาภูมิพลปรมานุสาสน์ ภาคแห่งการประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่พสกนิกร ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ มูลนิธิฯได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานสำเนาพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยของพระมหากษัตริย์จากประเทศต่างๆ และสารแสดงความเสียใจจากผู้นำประเทศต่างๆ ทั่วโลกมาจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย ซึ่งไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน อาทิ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน, สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เป็นต้น

มาทางด้านปากคลองตลาดกันบ้าง ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ก็ได้จัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 จำนวนกว่า 50 ภาพ จัดแสดงโดยรอบอาคารตึกยาวของโรงเรียน ที่ขนานกับถนนตรีเพชร ซึ่งตึกยาวแห่งนี้เป็นตึกเรียนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ด้วยความยาวเกือบ 200 เมตร เดินชมภาพพระราชกรณียกิจเพลินๆ ในแนวถนนตรีเพชร เดินไปจนถึงรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง ก็มีการจัดแสดงภาพพระบรมฉายาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกเช่นกัน ภาพที่จัดแสดงทั้งหมดเป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 คณะศิลปกรรม สาขาวิชาจิตรกรรมสากล และยังมีบอร์ดขนาดใหญ่ของสาขาวิชาประติมากรรมสากลติดไว้ เพื่อให้ประชาชนและนักเรียนได้เขียนภาพแสดงความรู้สึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกจำนวน 999 ภาพอีกด้วย และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ วิทยาลัยเพาะช่างได้รับการประสานจากกระทรวงการต่างประเทศ ขอพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งวาดโดยนักศึกษาไปจัดแสดงที่สหประชาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 9 ภาพ และจะขอซื้อ 2 ภาพ เพื่อนำไปติดตั้งที่สำนักงานใหญ่สหประชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ที่เพาะช่าง ยังมีการจัดนิทรรศการมหาบุรุษในดวงใจ ระหว่างวันที่ 1- 31 ธันวาคม 2559เป็นการจัดแสดงผลงานของ 5 ศิลปิน ที่รวบรวมประติมากรรมและพระบรมสาทิศลักษณ์ในพระบรมฉายาลักษณ์บนหน้าหนังสือพิมพ์โดยสร้างเป็นประติมากรรมรูปเหมือนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลากพระอิริยาบทตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ซึ่งนิทรรศการนี้ จะเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 19 - 31 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.30 น. ณ หอศิลป์เพาะช่าง ภายในวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

และขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งครับ ถึงผู้ที่สนใจจะเดินทางในเส้นทางตามรอยพระบาทไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส ซึ่งร่วมกับบริษัท My Holidays DBA See My Thailand  สามารถสอบถามรายละเอียดและสั่งจองได้ที่ บริษัท My Holidays DBA See My Thailand  โทรศัพท์ 626-281-8151 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. การเดินทางในครั้งนี้ รับสมัครจำนวนจำกัดนะครับ  ไปเที่ยวหัวหินครั้งนี้ เราอาจได้ไปชิมอาหารตามรอยเมนูบนโต๊ะเสวยกันด้วยนะครับ

สนใจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส  โทร : 323.461.9814 

หรือที่ na.tourismthailand.org