Get Adobe Flash player

วิธีการอธิษฐานก่อนนอน เพื่อตัดกรรมตนเอง โดย อ.จอย โหรา

Font Size:

อาทิตย์นี้นี้มีบทสวดดีๆ มาฝากคะ

การสวด สวดอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้

(นะโม 3 จบ) “สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเมภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปรรายัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิภันเต”

หากข้าพเจ้า จงใจ หรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วยกาย วาจา ใจ ก็ดี ได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้า มีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร

ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัย ใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่าง ทั้งทางโลก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่พระนิพพาน เทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาต และคำสาปแช่งในทุกชาติ ทุกภพ

    “ คนเราเกิดมาหลายภพชาติ ต่างมีเจ้ากรรมนายเวรของคนต่างกัน การสวดขอขมา เพื่อลดและปลดหนี้กรรมให้เบาบางน้อยลง”

     เราต้องการสิ่งใด มีอุดมคติมุ่งมั่นในสิ่งใด ขอให้ระลึกถึงสิ่งนั้น และอธิษฐานจิตก่อนนอน เมื่อเรานอนหลับไป จิตใต้สำนึกจะซึมซับเอาความปรารถนานั้นไว้ และพิจารณาหาทางให้เราประสพความสำเร็จ

     เมื่อเราตื่นขึ้นตอนเช้า ขอให้เราคิดว่าเป็นชาติใหม่ของเรา

     ขอให้คิดไปในทางที่ดี สร้างจินตภาพในเรื่องความสุขความสำเร็จ เราจะได้มีพลังจิตที่เข้มแข็งไปในทางที่บวก และทำหน้าที่ที่มาถึง ให้ดีที่สุด

     จิตที่เต็มไปด้วยธรรมะ เป็นจิตใจที่สร้างสรรค์มากเพราะไม่มีอะไรบกพร่อง พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ โดยไม่หวังผลตอบแทน เขาจะรัก หรือไม่รัก เรื่องของเขาแต่เราจะให้

     ก่อนนอนทุกคืน เราควรจะตั้งใจให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่าง และแก่ทุกคน ทำเสมือนหนึ่งว่าเราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก

     ความตั้งใจอย่างนี้ ทำให้ใจของเราสงบ และเราจะหลับไอย่างเป็นสุข ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสดชื่นแจ่มใส

     ขอจงท่องจำไว้ว่า เมื่อใดใจของเราผูกเวร เมื่อนั้นมองไปทางใดก็พบแต่ศัตรู

     แต่เมื่อใด ใจของเรามีเมตตา มองไปทางใดก็เจอแต่มิตรไมตรี

     ถ้าท่านเห็นว่าเป็นบทความที่มีเนื้อหาดี

ก็กรุณาร่วมด้วยช่วยกัน ส่งต่อความดีด้วยเผยแพร่พระธรรมเป็นทานต่อๆกันไปด้วยคะ