Get Adobe Flash player

เทศกาลกินเจ 2559 โดย อ.จอย โหรา

Font Size:

     สวัสดีคะ เทศกาลกินเจ หรือที่คนไทยจะเรียกว่าประเพณีถือศีลกินผัก ไม่มีเนื้อสัตว์ปะปน  จะเริ่มในเดือนหน้าแล้วนะคะ ส่วนมากเวลาเมื่อถึง วันขึ้น 1 ค่ำ ไปจนถึงขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 (ตามปฎิทินของจีน)  บางท่านที่เติบโตที่อเมริกา อาจจะไม่ค่อยเข้าใจความหมายเท่าไรนัก ในช่วงนี้ ของทุกๆปี เราจะทำบุญโดยละเว้นเนื้อสัตว์ โดยเราจะเห็นธงเหลืองๆ ตัวอักษรจีน คำนี้อ่านว่า “ไจ” (เจ)แปลว่า ไม่มีของคาว เขียนด้วยสีแดง พื้นสีเหลืองเสมอ ประดับอยู่ตามร้านต่างๆ

ตามร้านอาหาร เพื่อให้สดุดตาให้คนทราบว่ามีอาหารเจขาย และยังเตือนให้พุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติตน “ถือศีล-กินเจ ได้ตระหนักถึงการไมเบียดเบียนชีวิตสัตว์ และการตั้งอยู่ในศีล ตลอดช่วงระยะเวลา 9 วัน 9 คืน

     เทศกาลเจ เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 400 ปีมาแล้ว แต่สำหรับเมืองไทยความเชื่อเรื่องการกินเจ เพื่อเป็นการสักการบูชาแก่พระพุทธเจ้า และ มหาโพธิสัตว์กวนอิม

     เจกับมังสวิรัติต่างกันอย่างไร

อาหารมังสวิรัติ คืออาหารไม่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกับอาหารเจ แต่หากมังสวิรัตินั้น สามารถนำผักทุกชนิดมาประกอบอาหารได้ แต่อาหารเจ ต้องงดเว้นผักฉุน 5 ประเภท (ได้แก่ กระเทียม หัวหอม(ทุกชนิด) หลักเกียว(กระเทียมโทนจีน) กุยช่าย ใบยาสูบรวมทั้งของเสพติดทุกชนิด  และงดละเว้นน้ำนมสด นมข้น ด้วย เพราะถือว่าเป็นของสดของคาว) และต้องประพฤติศีลร่วมด้วย ขณะที่มังสวิรัติคือการไม่รับทานเนื้อสัตว์เพียงเท่านั้น

การกินเจ นอกจากจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของบุญกุศลด้วย บางทีการกินเจถูกหลัก ในการละเลิก เพื่อชีวิต แล้ว ในแง่ของสุขภาพร่างกายก็พลอยได้รับประโยชน์ไปด้วย เพราะถือว่าเป็นช่วงที่ร่างกายได้พักผ่อนจากการย่อยอาหารประเภทที่ย่อยยากทั้งหลาย จะได้รับอาหารที่มีคุณค่า มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ การประกอบเจในช่วงนี้ จึงสามารถเลือกอาหารจำพวกข้าวกล้อง (ใช้แทนข้าวขาว) โปรตีนเกษตร (แทนนื้อสัตว์) ผักสด เห็ดหอม ถั่วนานาพันธุ์ เต้าหู้ แป้งหมี่กึง ทดแทน )

     การปฎิบัติตัวในช่วงเทศกาลกินเจ

     เมื่อตั้งมั่น ที่จะปฎิบัติศีลและกินเจ ในช่วงเทศกาลกินเจ 9 วัน 9 คืน แล้วก็ควรจะศึกษาข้อห้ามต่างๆ ที่เป็นแนวทางปฏิบัติคือ

  1.  งดเว้นเนื้อสัตว์ หรือทำอันตรายต่อสัตว์
  2.  งดนม เนย หรือ น้ำมันมาจากสัตว์
  3.  งดอาหารรดจัด หมายถึง อาหารรสเผ็ดมาก เค็มมาก หวานมาก เปรี้ยวมาก
  4.  งดผักกลิ่นฉุน 5 ชนิด คือ กระเทียม หัวหอม หลักเกียว กุยช่าย ใบยาสูบ รวมทั้งเครื่องเทศที่มีกลิ่นฉุน
  5.  รักษาศีล
  6.  รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ รักษาอารมณ์ให้คงที่
  7.  ทำบุญ ทำทาน บางทีอาจเคร่งครัด นุ่งขาว ห่มขาว

     กินเจเพื่ออะไรกัน

  1.กินเจเพื่อรักษาสุขภาพ อาหารเจ เป็นอาหารที่ปราศจาสกเนื้อสัตว์ และเน้นกินผักมากขึ้น ซึ่งผักเหล่านี้เองที่จะช่วยขับสารพิษในร่างกาย ของเสียต่างๆ ออกจากร่างกายได้

2.กินด้วยจิตใจเมตตา เนื่องจากทุกๆวั นอาหรที่เรากินประกอบด้วยเลือดเนื้อของสรรพสัตว์ ผู้ที่มีจิตใจดีงามจึงไม่สามารถกินเนื้อสัตว์เหล่านั้นได้

3.กินเพื่อละเว้นกรรม การกินเจ คือการไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ก็คือเพื่อที่จะไม่ให้มีการฆ่าสัตว์ มาเป็นอาหาร รวมไปถึงไม่ข้องเกี่ยวกับการซื้อ-ขาย เนื้อสัตว์ ตลอดเทศกาลกินเจ เพราะการซื้อ ก็เปรียบเสมือนการจ้างฆ่าเช่นเดียวกัน

     ขอให้ทุกๆท่าน มีความสุขกับการถือศีลกินเจในเทศกาลนี้ และขอให้อานิสงค์แห่งการกินเจ ให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะคะ สาธุ