Get Adobe Flash player

โหวงเฮ้งบนใบหน้า-หู (2) โดย อ.จอย โหรา

Font Size:

ฉบับที่แล้วเราพูดถึงลักษณะของหูกันนะคะ

เรามาเริ่มสังเกตุจุดหู ว่า

-ส่วนด้านบนเสมอคิ้ว

-ส่วนด้านล่างเสมอปลายจมูก

-ถ้าหูสูงกว่าคิ้ว เป็นคนที่หยิ่งนึกว่าตัวเองเก่ง (ทะนงในตัวเอง) ก่อนอายุ 30 ปี ได้ดี แต่ชีวิตไม่ค่อยตลอดรอดฝั่ง ปกครองลูกน้องไม่ได้ พออายุ 40 ปีไม่ดีเลย หล่นในขณะรุ่ง

-หูต่ำกว่าคิ้วเล็กน้อยจะดี  เป็นคนที่ปกครองลูกน้อง ได้ลูกน้องสนับสนุน  จะได้ดีหลังอายุ 30 ปีไปแล้ว

-หูต่ำกว่าคิ้วมาก   จะเป็นคนที่ขาดความกระตือรือร้น ทั้งนี้ต้องดูความหนาของติ่งหู

-ยอดหูวงนอกกับวงในต้องกลม มีส่วนเท่ากัน บ่งถึงชาติตระกูลว่าพ่อแม่มีฐานะดี

-พ่อแม่ให้ความอบอุ่น รอบนอกมีขอบนูน หนาดี

-ถ้าต่ำแหน่งกลางหู บาฃขอบนอกและขอบใน ขอบในไม่นูนทับขอบนอก ขนานกันถึงติ่งหู พวกนี้จะเป็นพวกที่เก่งทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

-ขอบนอกนูนกว่าขอบใน  เก่งทฤฎี

-ขอบในนูนกว่าขอบนอก เก่งปฏิบัติ

-ถ้าติ่งเนื้อมีเนื้อหนานูน และเลี้ยวเข้ามาหาจมูก จะได้แรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับมรดก

-ถ้าไม่มีติ่งหู หรือติ่งหูขาด ขาดแรงสนับสนุน

-ถ้าช่องหูกว้าง จะเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็ว ดูถึงภายในของผู้หญิง แคบยอมกระชับดีกว่า

-หูขอบที่ 2 สูงกว่าขอบที่ 1 เก่งทางปฏิบัติ ทำอะไรพยายามทำให้สำเร็จ ไม่ยอมทิ้งกลางคัน

-ถ้าไม่มีขอบหูที่ 2 เลย ราบเรียบ ไม่สร้างปัญหาให้คนอื่น ไม่วุ่นวายกับคนอื่น เป็นคนหัวโบราณ ทำอะไรต่อเนื่อง ลำพังตัวเองก็หาความสำเร็จได้ยาก เป็นหญิงที่ไม่ค่อยมีอารมณ์อ่อนหวาน

-หูที่ดี ทั้งใบหูมีเนื้อมาก (ถึงแม้ดวงตกก็ตกไม่นาน) ความหนาของเนื้อหูถ้ามากกว่าความใหญ่ จะฟี้นตัวได้เร็ว

-คนหูบางไม่ดี จะค่อนข้างอาภัพเรื่องเงิน

-หูที่ดี หูส่วนบนใหญ่กว่าส่วนล่าง เป็นคนมีหัวคิดดี ความจำแม่น

-หูส่วนบนใหญ่กว่าส่วนล่าง เป็นคนกล้าได้กล้าเสีย ยึดผลประโยชน์เป็นหลัก

-หูส่วนล่างใหญ่กว่าส่วนบน เป็นคนมีจิตใจดีเป็นหลัก

กราบขอบคุณ อ.ไพจิตต์ ไชยฤทธิ์ อ.สอนโหวงเฮ้งบนใบหน้า