Get Adobe Flash player

คิ้วมี 4 ประเภท โดย อ.จอย โหรา

Font Size:

1.คิ้วขาด คิ้วที่ไม่ต่อเนื่องกัน ขาดแหว่งออกจากกัน จนเห็นรอยขาดชัดเจน วิถีชีวิตของผู้ที่มีคิ้วขาด คือ การดำเนินชีวิตประสบความขลุกขลัก ต้องหยุดชะงักลง มักมีอุบัติเหตุช่วงอายุ 31-34 ปี 

2.คิ้วซ่อน เป็นคิ้วที่มีลักษณะเหมือนกับ มีคิ้วอีกคิ้วหนึ่งซ่อนอยู่ข้างบน จะเกิดอันตรายขึ้นกับเจ้าของคิ้ว ช่วงอายุ 31-34 ปี

3.คิ้วสั้น ความสั้นของคิ้ว ถ้าส่วนที่ขาดอยู่ด้านหัวคิ้วอยู่กลางดวงตาไปจนถึงหางตา เกิดขึ้นในช่วงต้นของชีวิตในวัยเด็ก ถ้าเส้นคิ้วมีลักษณะที่ดี เป็นของนักคิดตัวฉกาจ เป็นคนฉลาดปราดเปรื่อง ถ้าเป็นคิ้วที่ลักษณะที่ไม่ดี เป็นคนโหดเหี้ยม ใจร้าย มากไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม 

คิ้วบาง หมายถึง ชีวิตไม่สมบูรณ์ ต้องประสบความเหน็ดเหนื่อย ผิดหวัง ได้รับความทุกข์

4.คิ้วยุ่งเหยิง ขนคิ้วพุ่งออกมามีปลายที่พุ่งไปคนละทิศทาง ทำให้ตัวคิ้วยุ่ง เป็นคนที่เก็บซ่อนอารมณ์เก่ง ลับลมคนใน เป็นคนคิดมาก จิตใจ โหดเหี้ยม มักมองในแง่ร้าย

คิ้วขาด หมายถึง การขาดตอนของการดำเนินชีวิต

คิ้วซ่อน หมายถึง อันตรายที่ชีวิตจะได้รับ

คิ้วสั้น หมายถึง ความอ่อนแอของภาวะชีวิต

คิ้วยุ่งเหยิง หมายถึง ชีวิตไม่ราบรื่น มีขวากหนาม มองโลกในแง่ร้าย

คิ้วชัดเกินไป = ใจร้าย ชีวิตต้องเหนื่อยกว่าจะประสบความสำเร็จ ฉลาดทันคน

คิ้วห่างเกินไป = ช้า สุขุม ใจเอื้อเฟื้อดี ช่างคิดช่างฝัน ทรัพย์รั่วไหลง่าย

เส้นกากบาท = ชีวิตต้องประสบอุบัติภัย