Get Adobe Flash player

คิ้ว (ต่อ) โดย อ.จอย โหรา

Font Size:

5.คิ้วชิดกัน วาสนาน้อย มักถูกดูหมิ่น ต้องเหน็ดเหนื่อยมาก ใจร้อน ชีวิตต้องเหนื่อยกว่าจะประสบความสำเร็จ ฉลาดทันคน

6.ระว่างคิ้วแคบ ชีวิตมีโอกาสต้องคดี จะได้อะไรก็ต้องเหนื่อย ชีวิตลำบาก

7. เป็นเงาควันไฟสีเทา เกิดที่หว่างคิ้ว กิจกรรมที่ต้องทำประสบความยุ่งยาก

8. เส้นหยักเป็นริ้ว เกิดที่หว่างคิ้ว ระวังคดีความหรือจะมีอุบัติภัย

9. เส้นหยิกที่หว่างคิ้ว เป็นเส้นแห่งปัญหา เกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องปวดหัว ว่าชีวิตจะดำเนินไปท่ามกลางปัญหา ให้ขบคิดแก้ไข

10. เกิดที่ริมคิ้วข้างใดข้างหนึ่งเพียงข้างเดียว หมายถึง ชีวิตคุณต้องประสบความไม่ชอบธรรม

11.ถ้ามีเส้นตรงกลางเพียงเส้นเดียว เรียกว่า เส้นเข็มแขวน จะแสดงถึงความเครียดหรือความทุกข์ซ่อนอยู่ในใจ

12. ถ้ามีเส้นเป็นเหมือนเลข 8 ชีวิตต้องประสบความยากลำบาก ขาดความสงบสุขในชีวิต มีโอกาสไม่มั่นคงกับคู่ครอง

13. ถ้ามีเส้นเป็นวงเล็บ ทำลายความสุขของชีวิต ขาดไหวพริบ ไม่ทันคน

14.เส้นหัวคิ้วหักปลาย มักผิดพลาด เสียเครดิต ได้รับความอับอาย