Get Adobe Flash player

ในหลวง พระโพธิสัตว์ (๘) โดย พระเล็ก

Font Size:

เล่าเรื่อง "หลวงพ่อเงิน" วัดดอนยายหอม ครั้งพบกับ "ในหลวง ร.๙" กษัตริย์ผู้มีพระราชจริยาวัตรที่งดงาม

            เฟซบุ๊ก เรื่องเล่า ภาพเก่า ในอดีตราชบุรี. โพสต์ภาพพร้อมเล่าเรื่องราว ของหลวงพ่อเงินดอนยายหอมกับในหลวงกษัตริย์ผู้มีพระราชจริยาวัตรที่งดงาม โดยข้อความระบุว่า...

            เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ หลวงพ่อเงิน แห่งวัดดอนยายหอม นครปฐม ได้รับกิจนิมนต์เข้าไปสวดพระพุทธมนต์ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อเสร็จแล้วก็ออกจากวัง มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ขับรถตามมา พอทันก็ถามว่า ..

            "หลวงพ่อเงินใช่ไหม?"

            "ใช่"

            "หยุดก่อน"!!

            "อาตมาทำผิดอะไรหรือ ?"

            "ไม่ผิดอะไรหรอก แต่ในหลวงมีรับสั่งให้หลวงพ่อเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์"

            "ไม่ดีหรอก อาตมากระเร่อกะร่าเข้าไปจะแลดูรุ่มร่าม ตะกี้พระองค์ท่านก็พบ อาตมาไม่เห็นว่าจะนิมนต์"

            "ทรงระลึกได้ว่าใช่หลวงพ่อเงินหรือเปล่า พอแน่พระทัยก็รับสั่งให้กระผมตามมานิมนต์"

            "กราบทูลท่านได้ไหมว่า จะขอเฝ้าภายหลังในโอกาสหน้า"

            "ขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณเถิด รับสั่งให้กระผมมานิมนต์หลวงพ่อ ถ้าพบหลวงพ่อแล้วนิมนต์เข้าไปเฝ้าไม่ได้ กระผมจะกราบทูลยังไง กระผมจะเสียผู้เสียคนคราวนี้เอง หลวงพ่อนึกว่าเมตตากระผมเถิด"

            หลวงพ่อสงสารนายตำรวจผู้นั้น จึงยอมกลับไปเฝ้าในหลวง เมื่อทอดพระเนตรเห็นหลวงพ่อแล้ว ก็ทรงดีพระทัยมาก เสด็จเข้ามาประทับใกล้ๆ กราบนมัสการหลวงพ่อ แล้วก็ทรงยื่นพระหัตถ์ทั้งสองมากุมมือหลวงพ่อไว้ ตรัสว่า

            "ได้ยินชื่อเสียงมานานแล้ว อยากพบหลวงพ่อ อยากรู้จักตัวหลวงพ่อมานานแล้ว"

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ทรงโน้มพระองค์กราบหลวงพ่อ และทรงเรียกว่า "หลวงพ่อ" เหมือนประชาชนทั้งหลายทั่วไปเรียกท่าน.

            นี่คือพระราชจริยาวัตรของพระบรมโพธิสัตว์ต่อพระโพธิสัตว์ ผู้อุบัติมาบำเพ็ญบารมีเป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกทั้งหลาย ได้พบแล้วสนทนาวิสาสะกัน.

            พระเจ้าอยู่หัว ท่านคือ พระบรมโพธิสัตว์.

            หลวงพ่อเงิน ก็คือ พระโพธิสัตว์.

            ก็มีแต่คนไม่ฉลาดเท่านั้นแหละ ถึงไม่รู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ มีดีอะไร

            จงอ่านเถิด นี่เป็นคำของ พระอาจารย์วัน อุตฺตโม (พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร) แห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) อ.ส่องดาว จ.สกลนคร พระอุปัฏฐากหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ทำหน้าที่ยาวนานที่สุดกล่าวไว้ !!

            ขอบารมีคณาจารย์แห่งตำนาน หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม และ พระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ช่วยปกปักษ์รักษาทุกท่าน ให้พบแต่ความสุข กาย ใจ มีความสำเร็จทุกสิ่งที่กระทำอันเกิดจากพื้นฐานแห่งความเป็นจริงด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ .

            #เพจเรื่องเล่าภาพเก่าในอดีตราชบุรี. เรียบเรียง : อติ บุญเสริม ขอบคุณข้อมูล : เฟซบุ๊ก เรื่องเล่า ภาพเก่า ในอดีตราชบุรี.

            "หลวงพ่อครับ พูดตามปกตินะครับ ผมเป็นคนไทย" พระราชดำรัสที่ทำให้หลวงพ่อคูณภูมิใจเมื่อได้เฝ้าในหลวงรัชกาลที่ ๙

            “ในหลวง” ได้เสด็จฯ มาที่วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่บุษบกด้านบนของอุโบสถ ซึ่งวัดบ้านไร่ได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุส่วนนี้มาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ในคราวนั้นทั้งสองพระองค์ทรงปลูก “ต้นคูณ” ไว้ด้วย โดยเราสามารถมองเห็นได้ที่ลานกลางวัด เล่ากันว่าเป็นวันที่หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ท่านภูมิใจมากที่สุดในชีวิต จากคำบอกเล่าของลูกศิษย์ใกล้ชิดที่เคยถามหลวงพ่อว่า

            ในหลวงทรงตรัสอะไรกับหลวงพ่อบ้าง ?

            หลวงพ่อคูณเงียบเพียงครู่ ก่อนจะตอบมาเบาๆ ว่า

            มึงรู้ไหม มือพระองค์เป็นมือคนทำงานอย่างก๊ะชาวไร่ชาวนา แข็งกะด้างมากๆ

            และเมื่อถูกถามอีกว่า “หลวงพ่อใช้คำเรียกพระองค์ว่าอะไร”

            หลวงพ่อท่านเงียบ แล้วก็ตอบว่า พระองค์ตรัสประโยคแรกว่า

            “หลวงพ่อครับ พูดตามปกตินะครับ ผมเป็นคนไทย”

            ในคราวนั้นหลวงพ่อคูณได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจำนวน ๗๒ ล้านบาท ซึ่งเป็นปีที่หลวงพ่อคูณมีอายุ ๗๒ ปี ไม่แน่ชัดว่าในหลวงรับการถวายนั้นมาทั้งหมด ก่อนพระราชทานคืนให้หลวงพ่อคูณครึ่งหนึ่ง ตามอย่างที่หลวงพ่อเคยปฏิบัติเสมอยามมีคนถวายปัจจัยหรือไม่ เพราะเคยได้ยินมาเช่นนั้น แต่อย่างไรก็ตาม ภาพที่ผู้คนทั้งประเทศตื้นตันกันจนได้น้ำตาก็คือ ภาพขณะที่ทรงประคองหลวงพ่อคูณลงมาตามบันไดนาคราชของอุโบสถเซรามิค ที่ได้รับการยกย่องว่างดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทย

            พระฝรั่งรูปหนึ่ง เล่าให้ฟังว่า เคยศึกษามาทางมหายาน มีความสงสัย จึงไปถาม หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร ว่า พระโพธิสัตว์เป็นใคร ทำอะไร อยู่ที่ไหน เป็นอย่างไร หลวงปู่ฝั้นตอบสั้นๆ ว่า ให้ไปดูตามฝาบ้าน รูปใครมีมากที่สุด ก็ให้ไปถามที่คนนั้นแหละ

            เหมือนเทวดารับรู้!! ขณะทำพิธีใช้ ขวานทองตัดต้นไม้จันทร์หอม เกิดมีแสงสาดส่องลงมาจากท้องฟ้า ทำเอาคนในงานถึงกับขนลุกซู่

            เปรียบเหมือนเทวดาได้รับรู้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆ ทั้งในป่า และบนฟ้า ได้มาเข้าร่วมพิธีตัดไม้จันทร์ จึงทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า มหัศจรรย์ โดยสิ่งนี้เกิดขึ้นที่อุทยานกุยบุรี ในพิธี ใช้ขวานทอง ตัดไม้จันทร์ ๑๒ ต้น ภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

            ก่อนตัดไปเพื่อนำมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ แต่ทุกคนก้อต้องตกตะลึงเมื่อจู่ๆ ก้อเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้น นั่นคือท้องฟ้ามีแสงแผ่เป็นเส้นสาย เปล่งรัศมีสดใสเรืองรองงดงาม

            เปรียบประดุจกับดวงไฟดวงใหญ่ที่ฉายแสงจากเบื้องล่างสู่เบื้องบนเป็นริ้ว อีกทั้งรัศมีที่แผ่ก้อไม่เคยปรากฎให้เห็นเช่นนี้มาก่อน

            ชาวลำปางฮือฮา! รูปก้อนเมฆคล้าย "ในหลวง ร.๙" ปรากฏเหนือฟากฟ้า ๑๗ พ.ย. ๕๙

            ผู้สื่อข่าวในโลกสังคมออนไลน์ของจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะในอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ได้พากันแชร์ภาพคล้ายในหลวงที่ปรากฏเหนือฟากฟ้า และมีคนเข้ามาขอแชร์ และแสดงความคิดเห็นภาพจำนวนมากจนเป็นที่ฮือฮาในโลกสังคมออนไลน์อยู่ในขณะนี้

            โดยภาพนี้ที่ผู้โพสต์ชื่อ นางสาวเบญจรัตน์ อวดดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวังเหนือวิทยา อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว ระบุว่า "เหนือฟากฟ้าบ้านวังมน เป็นบุญตาของลูก" ก่อนจะมีการแชร์ต่อๆไป จนเป็นที่ฮือฮาของบรรดาเพื่อนในเฟซบุ๊คของนางสาวเบญจรัตน์

            ด้านครูป๊อด เจ้าของ บ้านดนตรีวังเหนือ และเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊คกับนางสาวเบญญจรัตน์ เปิดเผยว่า ตนเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊คของนางสาวเบญจรัตน์ ปรากฏว่าช่วงเย็นๆ วานนี้ ขณะที่ตนเล่นเฟซบุ๊ค อยู่นั้น จู่ๆนางสาวเบญจรัตน์ ก็โพสต์ภาพดังกล่าวทั้ง ๓ ภาพ ทั้งมุมใกล้มุมไกล หลังใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเล่นๆ ขณะนั่งรถตู้นักเรียนกลับบ้าน พอถึงบ้านก็เปิดภาพในโทรศัพท์ดู ภาพที่เห็น คล้ายภาพในหลวงปรากฏอยู่บนเหนือฟากฟ้า ก่อนจะนำภาพโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวพร้อมพิมพ์ว่า "เหนือฟากฟ้าบ้านวังมน เป็นบุญตาของลูก"ทำให้เพื่อนในเฟซบุ๊คต่างพากันตกใจ และมีการแชร์ภาพจนเป็นที่ฮือฮาอยู่ในขณะนี้

            อาตมาจะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่เมืองไทย ระหว่างวันที่ ๒๒ ม.ค.ถึง ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๐ จึงใคร่ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี อเมริกา-ไทย สมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ วัดจันทราปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ อันเป็นวัดบ้านเกิดของ พระอาจารย์โพธิ์ วัดพุทธจักรฯ เอสคอนดิโด ซึ่งต้องใช้งบประมาณขั้นต่ำ ๑๐ ล้านบาท โดยจะนำไปทอดในวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๐ สนใจติดต่อทำบุญได้โดยตรงที่วัดพุทธจักรฯ หรือเขียนเช็คสั่งจ่าย Boonsom Corhiran 2948 Chino Hills Pkwy., Chino Hills CA.91709 โทร. (323) 736-6860 เขียนมุมซองว่า "ทำบุญผ้าป่าอเมริกา-ไทย" (ถ้าร่วมเป็นกรรมการ ๑๐๐ เหรียญ จะมีวัตถุมงคลส่วนตัวของอาตมาที่สะสมไว้ มอบไว้เป็นที่ระลึก)