Get Adobe Flash player

เหรียญที่ระลึก วัตถุมงคลของในหลวงฯ ร.๙ (ุูุุุุุูู๖) โดย พระเล็ก

Font Size:

มาดูมวลสาร หรือส่วนผสมในองค์พระนางพญา สก. และพระสมเด็จอุณาโลม ปี ๒๕๑๙ ของวัดบวรนิเวศกันต่อครับ

๑๐๑. ผงหอย ๗๕ ล้านปี กระบี่ ๑๐๒. ผงทองพรหมมงคลนิมิต ซึ่งในหลวงทรงเททอง ปี ๒๕๑๕ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ๑๐๓. ผงสะเก็ดระเบิดภูเขาไฟลาวา ฟิลิปินส์ ๑๐๔. ผงกะเทาะจากองค์พระเจดีย์ วัดราชผาติการาม ๑๐๕. ผงทอง พระขาว วัดเกาะ จากปากพนัง นครศรีธรรมราช ๑๐๖. ผงเขี้ยวหนุมาน นครศรีธรรมราช ๑๐๗. ผงโมกุล ลำนารายณ์ ลพบุรี และผงโป่งขาม ๑๐๘. ผงพระสมเด็จแสน วัดพระเชตุพนฯ ๑๐๙. ผงดอกไม้ ๑๐๙ จากวัดโพธิ์แมน ๑๑๐. ผงหิน พระบรมเจดีย์ บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย

๑๑๑. ผงสมเด็จพระสังฆราชไก่เถื่อน วัดราชสิทธาราม ๑๑๒. ผงพระสมเด็จ (โต) และผงเกจิอาจารย์ทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้สะสมไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๐๓–๒๕๑๗ ๑๑๓. ผงเมล็ดพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ๑๑๔. ผงขี้เถ้า ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร        ๑๑๕. ผงทอง พระแท่นศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์ ๑๑๖. ผงธูปดอกไม้ และผงพิเศษ พระอาจารย์เทศน์ (พระนิโรธรังสี) ๑๑๗. ผงทอง–ธูป พระพุทธชินราช พิษณุโลก ๑๑๘. ผงธูป จากพระอุโบสถ วัดราชาธิวาส ผงแร่ธาตุต่างๆ ๑๑๙. อาร์โนไฟไร้ท์ เชียงราย ๑๒๐. ไบโอไร้ท์ อุทัยธานี

๑๒๑. โบรไมท์ ๑๒๒. เฟลด์สปาร์ ตาก ๑๒๓. ตะกั่ว กาญจนบุรี ๑๒๔. ยิปซั่ม พิจิตร ๑๒๕. เหล็ก จากท่าลาน และนครศรีธรรมราช ๑๒๖. ลิคไนท์ ลำปาง ๑๒๗. มัสโคไวท์ อุทัยธานี ๑๒๘. หินดำดานน้ำมัน ตาก ๑๒๙. ไพไรท์ เพชรบูรณ์ ๑๓๐. ไดไรฟิลไลท์ เชียงราย ๑๓๑. สังกะสี ตาก ๑๓๒. แร่แม่เหล็ก ลพบุรี ๑๓๓. แร่ดินเผา ลำปาง ๑๓๔. สติปไนท์ ระยอง ๑๓๕. เวฟเวลไลท์ เลย ๑๓๖. แร่โทบาไซท์ ลพบุรี ๑๓๗. เพทาย จันทบุรี ๑๓๘. ข้าวตอกพระร่วง สุโขทัย ๑๓๙. แบไรท์ เลย ๑๔๐. ดีบุก ลำปาง

๑๔๑. ทองแดง พิษณุโลก ๑๔๒. ฟลูออไรด์ กาญจนบุรี ๑๔๓. แกรไพท์ (ตะกั่วดำ) นครศรีธรรมราช ๑๔๔. ฮีมาไดท์ สุโขทัย ๑๔๕. เคโอลิไนท์ ชลบุรี ๑๔๖. ลิปิไลท์ ชุมพร ๑๔๗. อ๊อบซีเดี๊ยม สุโขทัย ๑๔๘. โปลิอาไนท์ เลย ๑๔๙. ควอร์เทซ์ จันทบุรี ๑๕๐. เทคไตท์ อีสาน ๑๕๑. วุลแฟรม ประจวบคีรีขันธ์ ๑๕๒. แร่พลวง และแร่ไพโรลูไลท์ กาญจนบุรี ๑๕๓. แร่แคลไซท์ สระบุรี ๑๕๔. แร่ใยหิน อุตรดิตถ์ ๑๕๕. ทับทิม ตราด ๑๕๖. พลอยดำ จันทบุรี ๑๕๗. ไพโรลูไล้ท์ กาญจนบุรี ๑๕๘. ผงธูปว่าน ๑๐๘ จากภาคอีสาน

๑๕๙. ผงปลุกเสก โดย ๑.) หลวงปู่แหวน เชียงใหม่ เวลา @ เดือน, ๒.) หลวงปู่ขาว อุดรธานี เวลา ๓ เดือน, ๓.) หลวงปู่บุญ อุดรธานี เวลา ๓ เดือน, ๔.) หลวงปู่ฝั้น สกลนคร เวลา ๑ เดือน, ๕. พระอาจารย์จวน วัดภูทอก หนองคาย เวลา ๑ เดือน ๑๖๐. ผงธูป–ทอง หลวงพ่อโสธร ฉะเชิงเทรา ๑๖๑. ผงใบพระศรีมหาโพธิ์ จากอินเดีย ๑๖๒. ผงหินทรายลึก ๖๐๐ ฟุต วังน้อย อยุธยา ๑๖๓. ผงของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ๑๖๔. ผงของหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปลอง ๑๖๕. ผงหินน้ำมัน ใต้ทะเลลึก ๑๐,๐๐๐ ฟุต ๑๖๖. ผงดิน–หิน บนยอดเขาอินทนนท์ เชียงใหม่ ๑๖๗. ไมก้า และข้าวตอกฤษี ที่ดอยอ่างขาง ดอนอินทนนท์ เชียงใหม่ ๑๖๘. ผงธูปและทราย พระธาตุดอยตุง ๑๖๙. ผงอิฐใต้ฐานพระประธานในพระอุโบสถ คณะรังสี วัดบวรนิเวศวิหาร

๑๗๐. ผงดอกไม้ ซึ่งปลุกเสกโดย หลวงปู่ขาว ๑๗. ผงธนบัตร ๒,๐๐๐  ล้านบาท ๑๗๒. ผงอิฐ ยอดเจดีย์ยักษ์ นครศรีธรรมราช ๑๗๓. ผงเส้นพระเกศา สมเด็จพระสังฆราช หลายพระองค์ ๑๗๔. เส้นพระเกศา สมเด็จพระญาณสังวร และสมเด็จพระวันรัต และอาจารย์ต่างๆ  ๑.) พระอาจารย์ฝั้น ๒.) หลวงปู่แหวน ๓.) หลวงปู่ชอบ ๔.) พระอาจารย์จวน ๕.) พระอาจารย์มหาบัว ๖.) หลวงปู่ขาว ๑๗๕. ผงอิฐและกระเบื้อง พระอุโบสถวัดราชาธิวาส ๑๗๖. ผงอิทธิเจ หลวงปู่โต๊ะ ๑๗๗. ผงเข้าพิธีพระราชดำเนินพุทธาภิเษก สมเด็จพระนเรศวร ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ ๑๗๘. ผงอิฐ รากพระธาตุพนม นครพนม ๑๗๙. ผงตะไคร่ ขูดจากเจดีย์ ๑๐๘ เจดีย์ ๑๘๐. ผงดอกไม้อีก ๑๐๐ ชนิด

๑๘๑. ผงว่านต่าง ๆ ๑๐๐ ชนิด ๑๘๒. ผงธูป ในพระอุโบสถ จำนวน ๑๐๘ วัด ๑๘๓. ผงอิฐเจดีย์ พระธาตุจอมกิตติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ๑๘๔. กระเบื้องพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ๑๘๕. ปูนหน้าบัน พระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส ๑๘๖. ผงประหลาดโบราณในถ้ำ อำเภอปากท่อ ราชบุรี ๑๘๗. ฉัตรพระธาตุช่อแฮ่ แพร่ ๑๘๘. ผงดอกไม้ ณ ที่บูชาสมเด็จฯ และเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทราวาส ๑๘๙. ผงกระเบื้องหลังคาพระอุโบสถ วัดพระศรีสาสดาราม ๑๙๐. ผงเข้าพิธีพุทธาภิเษก ปี ๒๕๑๓ -๑๔-๑๕

๑๙๑. ผงเข้าพิธีพุทธาภิเษก วัดราชผาติการาม ๒๘ กันยายน ๒๕๑๗ ๑๙๒. ผงเข้าพิธีพุทธาภิเษก วัดสัมพันธวงศ์ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๗ ๑๙๓. ผงเข้าพิธีพุทธาภิเษก วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร ปี ๒๕๑๔ ๑๙๔. ผงหิน ทราย วัดโบราณ เกาะบาหลี อินโดนีเซีย ๑๙๕. ผงธูปไม้จันทร์ พุทธวิหารจีน กรุงจาการ์ต้า อินโดนีเซีย ๑๙๖. ผงธูป ปูชนียวัตถุมหาธรรมโลกววิหาร สมารัง อินโดยนีเซีย ๑๙๗. ผงธูป ณ อริยทีปอาราม กรุงจาการ์ตาร์ อินโดนีเซีย ๑๙๘. ผงสะเก็ดระเบิดภูเขาไฟ อินโดนีเซีย ๑๙๙. ผงธูปในอุโบสถ วัดอามันทเมตยาราม สิงคโปร์

ประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างวันที่ ๕-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ รวมระยะเวลาการประกอบพิธีพุทธาภิเษก ถึง ๗ วัน ๗ คืน 

๑.วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๑๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ได้แก่ ๑. สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ ๒. พระสังวรวิมลเถระ(หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี  ๓. หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่ ๔. หลวงพ่อเมตตาหลวง วัดเทพพิทักษ์ฯ นครราชสีมา ๕.พระเทพวราลังการ(หลวงปู่ศรีจันทร์) วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย  ๖. พระสุทธิสารโสภณ วัดศรีโพแท่น จ.เลย ๗. หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี

โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพุทธมนต์ ๑๐ รูป ได้แก่ ๑.สมเด็จพระวันรัต วัดสังเวชวิศยาราม ๒.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา ๓.สมเด็จพระพุทธิวงศมุนี วัดเบญจมบพิธ ๔.พระพรหมคุณากรณ์ วัดสระเกศ ๕. พระธรรมวราลังการ วัดบุปผาราม ๖.พระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดพิชัยญาติการาม ๗.พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดปากน้ำ ๘.พระราชสารมุนี วัดเขมาภิรตาราม ๙.พระปริยัติเมธี วัดมกุฎกษัตริย์ ๑๐.พระอุดมศีลคุณ วัดบุรณศิริมาตยาราม

๒.วันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๑๙ ได้แก่ ๑. พระสังวรวิมลเถระ(หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี ๒. หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี ๓. พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดอภัยดำรงธรรม สกลนคร ๔. หลวงพ่ออ่อนสี วัดพระงาม หนองคาย ๕. หลวงพ่อมา วัดวิเวกอาศรม ร้อยเอ็ด ๖. พระโพธิสังวรเถร (หลวงพ่อฑูรย์) วัดโพธินิมิต ธนบุรี ๗. พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง (ท่านผู้นี้ไม่ได้ เอนกายลงจำวัดเป็นเวลานานปี)

๓. วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๑๙ ได้แก่ ๑. พระสังวรวิมลเถระ(หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี ๒. พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดอภัยดำรงธรรม สกลนคร ๓. พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง ๔. หลวงพ่ออ่อนสี วัดพระงาม หนองคาย ๕. หลวงพ่ออ่อน วัดประชานิยม กาฬสินธุ์ ๖. หลวงปู่สี มหาวีโร วัดประชาคมฯ ร้อยเอ็ด ๗. หลวงพ่อชา วัดศรีแก่งคร้อ ชัยภูมิ ๘. หลวงพ่อชม วัดป่าบ้านบัวค่อม อุดรธานี ๙. หลวงพ่อบุญมา วัดอุดมคงคาคีรีเขต ๑๐. หลวงพ่อมา วัดวิเวกฯ ร้อยเอ็ด

๔. วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๙ ได้แก่ ๑. พระสังวรวิมลเถระ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี ๒. พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง ๓. หลวงปู่สี มหาวีโร วัดประชาคมฯ ร้อยเอ็ด ๔. หลวงพ่อบุญมา วัดอุดมคงคาคีรีเขต ๕. พระอาจารย์สาม วัดป่าไตรวิเวก สุรินทร์๖.หลวงพ่อจ้อย วัดสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ๗.หลวงพ่อบุญรักษ์ วัดคงคาวดี สิชลนครศรีธรรมราช ๘. หลวงพ่อเหรียญ วัดป่าอรัญญบรรพต หนองคาย ๙. พระอาจารย์บัวพา วัดป่าพระสถิต หนองคาย

๕. วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๙ ได้แก่ ๑.พระสังวรวิมลเถระ(หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี ๒. พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง ๓. หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาละวัน นครราชสีมา ๔. หลวงพ่อโชติ วัดภูเขาแก้ว อุบลฯ ๕. หลวงพ่อพั่ว วัดบ้านนาเจริญ อุบลฯ ๖.พระอาจารย์สมชาย วัดเขาสุกิม จันทบุรี ๗.หลวงพ่อจันทร์ (อายุ ๑๐๒ ปี) วัดนามะตูม ชลบุรี

๖.วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๙ ได้แก่ ๑. สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ ๒. พระสังวรวิมลเถระ(หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี ๓. หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม ๔. หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี ๕.หลวงพ่อเก็บ วัดดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ๖. หลวงพ่อสนิท วัดศีลขันธาราม อ่างทอง ๗. หลวงพ่อซ้วน วัดลาดใต้ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

๗.วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๑๙ ตอนกลางวัน (เวลา ๑๓–๑๖ น.) ๑. หลวงปู่ธูป วัดสุนทรธรรมทาน(วัดแค) กทม. นั่งปรกบริกรรมภาวนาเดี่ยว ๔ ชั่วโมงเต็มในตอนค่ำ ๒.สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ ๓. พระสังวรวิมลเถระ(หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี ๔. หลวงพ่อซ้วน วัดลาดใต้ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ๕. พระอาจารย์ผ่อง วัดสามปลื้ม กทม. ๖.หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาฯ ธนบุรี ๗.หลวงพ่อสา วัดราชนัดดา กทม. ๘.พระครูสงัด วัดพระเชตุพนฯ กทม.

วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๙ รายนามพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญชัยมงคลคาถา ๑๐ รูป ในการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเจิมสมเด็จนางพญา ส.ก. และพระสมเด็จอุณาโลม ในเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ คณะรังษี วัดบวรฯ ได้แก่๑.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชผติการาม ๒. พระสาสนโสภณ วัดเทพศิรินทราวาส ๓. พระพุทธพจน์วราภรณ์ วัดราชบพิธ ๔. พระญาณวโรดม วัดบวรราชนิเวศ ๕.พระธรรมปาโมกข์ วัดราชประดิษฐ์ ๖.พระธรรมเสนานี วัดพระเชตุพนฯ ๗. พระธรรมวราภรณ์ วัดนรนาทสุนทริการาม  ๘.พระเทพวราภรณ์ วัดบุรณศิริมาตยาราม ๙.พระเทพปัญญากวี วัดราชาธิวาส ๑๐. พระเทพกวี วัดบวรฯ

พระสมเด็จอุณาโลมทรงจิตรลดา เป็นพระที่สวยสง่าลงตัว พระพักตร์นูนต่ำ แย้มพระโอษฐ์พองาม ดูมีเมตตามาก กลีบบัวที่อ่อนช้อย ๙ ดอกคือเลขรัชสมัย มุมยอดขององค์พระคือ ๓๖ องศา เมื่อเรียงพระติดกันเป็นแผงได้ ๑๐ เหลี่ยมจากจำนวนพระ ๑๐ องค์ คือทศพิธราชธรรมที่แผ่ไปรอบ ๓๖๐ องศา เมื่อนำ ๑๐ คูณพิมพ์ทรงคือ ๓ เหลี่ยมอันเป็นเลขพระรัตนตรัย ได้ ๓๐ หมายถึงบารมี ๓๐ ทัศที่พระนิยตโพธิสัตว์ต้องพากเพียรทุกข์ยาก เพื่อบำเพ็ญจนเต็มสำหรับการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระกรุณาธิคุณ นับเป็นพระที่บริสุทธิ์ ลุ่มลึก สูงส่ง และสมบูรณ์แบบรุ่นหนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์