Get Adobe Flash player

เหรียญที่ระลึก วัตถุมงคลของในหลวงฯ ร.๙ (๑๑) โดย พระเล็ก

Font Size:

๑๒. พระกำลังแผ่นดิน (จิตรลดา ๒) จัดสร้างในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ (กาญจนาภิเษก) สุดยอดมวลสารศักดิ์สิทธิ์ มหามงคลแห่งแผ่นดิน (มวลสารจิตรลดา)

ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี  ได้มีการจัดสร้าง "พระกำลังแผ่นดิน" ขึ้นโดย พระราชพิพัฒน์โกศล เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร ประธานการก่อสร้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ  เพื่อมอบแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

จำนวนจัดสร้าง แบ่งเป็นเนื้อโลหะชุดกรรมการสร้าง ๑,๕๐๐ ชุด (๑ ชุด มีพระทองคำ ๑ องค์ เงิน ๑ องค์ นวโลหะ ๑ องค์ และพระผง ๒ องค์) บริจาคทำบุญชุดละ ๑๕,๐๐๐ บาท (สมัยนั้น)

-พระกำลังแผ่นดิน เนื้อเงิน สร้าง ๒,๕๓๙ ชุด บริจาคทำบุญองค์ละ ๑,๐๐๐ บาท (สมัยนั้น)

-พระกำลังแผ่นดินเนื้อนวโลหะสร้าง ๒,๕๓๙ องค์ บริจาคทำบุญองค์ละ ๕๐๐ บาท (สมัยนั้น)

พระกำลังแผ่นดินเนื้อผง สร้างรวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ องค์ มีทั้งพิมพ์ใหญ่-เล็กแบ่งเป็นเนื้อผงกรรมการ (ใส่กรอบไมครอน) บริจาคทำบุญองค์ละ ๓๐๐ บาท (สมัยนั้น)

พระกำลังแผ่นดินเนื้อผง บริจาคทำบุญองค์ละ ๑๐๐ บาท (สมัยนั้น)

พระชุดนี้ออกแบบคล้ายพิมพ์จิตรลดาดั้งเดิม และได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราสัญลักษณ์ครองราช ๕๐ ปี (กาญจนาภิเษก) ประดิษฐานด้านหลังองค์พระอย่างเป็นทางการ

พิธีเททอง และพุทธาภิเษก

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเททองนำฤกษ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัยประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๙ เวลา ๑๕.๑๙ น.

อธิษฐานจิตนำโดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และพระเถระ พระเกจิคณาจารย์รวม ๑๐๙ รูป (มีทั้งพระป่ากรรมฐานและเกจิดังยุคนั้นมากมาย) และพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถารอบพระอุโบสถอีกกว่า ๑,๐๐๐ รูป

รายนามพระเกจิ (บางส่วน) มีดังต่อไปนี้๑.พระวิสุทธิวงศาจารย์ (หลวงพ่อพลอย) วัดเทพธิดาราม กทม. ๒.พระวิสุทธาธิบดี (หลวงพ่อวีระ) วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. ๓.พระเทพศีลวิสุทธิ์ (หลวงพ่อบุญเลิศ) วัดอรุณราชวราราม กทม. ๔. พระเทพสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อแพ) วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี๕.พระเทพวิสุทธิญาณ (หลวงพ่ออุบล) วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. ๖. พระราชสุวัฒนาภรณ์ (หลวงพ่อผัน) วัดระฆังโฆสิตาราม กทม. ๗. พระราชพิพัฒนาภรณ์ (หลวงพ่อพลายงาม) วัดราชสิทธาราม กทม. ๘. พระราชอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ) วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี ๙. พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ) วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา ๑๐. พระวิสุทธาจารคุณ (หลวงพ่อเกตุ) วัดเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์

๑๑. พระวิมลธรรมญาณเถระ (หลวงพ่อทองบัว) วัดโรงธรรมสามัคคี จ.เชียงใหม่ ๑๒. พระไพโรจน์ธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อจารุ) วัดเวฬุราชิณ กทม. ๑๓.พระมงคลชัยสิทธิ์ (หลวงพ่อสำราญ) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท ๑๔. พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์) วัดธาตุมหาชัย จ.นครพนม ๑๕. พระโสภณพัฒโนดม (หลวงพ่อเจริญ) วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๖. พระชินวงศ์พิพัฒน์ (หลวงพ่อระเบียบ) วัดชิโนรส กทม. ๑๗. พระโสภณธรรมวงศ์ (หลวงพ่อทองสืบ) วัดอินทรวิหาร กทม.

๑๘. พระปกิตพุทธศาสน์ (หลวงพ่อสุชาติ) วัดบวรนิเวศ กทม. ๑๙. พระญาณวิทยาคมเถร (หลวงพ่อคูณ) วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ๒๐. พระครูอินทคณานุสิชฌน์ (หลวงปู่เจ๊ก) วัดระนาม จ.สิงห์บุรี ๒๑. พระครูชัยวงศ์วิวัฒน์ (ครูบาน้อย) วัดบ้านปง จ.เชียงใหม่ ๒๒.พระครูกาญจนโนปมคุณ (หลวงพ่อลำไย) วัดทุ่งลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี ๒๓.พระครูสุนทรธรรมกิจ (หลวงพ่อหยอด) วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม ๒๓.พระครูสุนทรจริยาวัตร (หลวงพ่อม่วง) วัดยางงาม จ.ราชบุรี ๒๕.พระครูฐาปนกิจสุนทร (หลวงพ่อเปิ่น) วัดบางพระ จ.นครปฐม ๒๖.พระครูสุนทรวุฒิคุณ (หลวงพ่อพุฒ) วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม ๒๗.พระครูปรีชาวุฒิคณ (หลวงพ่อฮวด) วัดดอนโพธิ์ทอง จ.สุพรรณบุรี ๒๘.พระครูสุนทรสุวรรณกิจ (หลวงพ่อดี) วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี ๒๙.พระครูภาวนาวิกรม (หลวงพ่อทองเหมาะ) วัดปราสาททอง จ.สุพรรณบุรี ๓๐. พระครูธรรมสารรักษา (หลวงพ่อป่วน) วัดหนองบัวทอง จ.สุพรรณบุรี ๓๑.พระครูนิยุตธรรมสุนทร (หลวงพ่อยิด) วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๓๒.พระครูวิชัยประสิทธิคุณ (หลวงพ่อเชิญ) วัดโคกทอง จ.พระนครศรีอยุธยา ๓๓.พระครูพุทธสิริวัฒน์ (หลวงพ่อเมี้ยน) วัดโพธิ์กบเจา จ.พระนครศรีอยุธยา ๓๔.พระครูเกษมคณาภิบาล (หลวงพ่อมี) วัดมารวิชัย จ.พระนครศรีอยุธยา ๓๕. พระครูวิหารกิจจานุยุต (หลวงพ่ออุไร) วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา

-พระครูพิศาลพรหมจรร (หลวงพ่อสวัสดิ์) สำนักสงฆ์กรรมฐานเม้าสุขา จ.ชลบุรี ๓๖.พระครูวิมลสีลาภรณ์ (หลวงพ่อพูลทรัพย์) วัดอ่างศิลา จ.ชลบุรี ๓๗. พระครูธรรมจักรชโยดม (หลวงพ่อผล) วัดดักคะนน จ.ชัยนาท ๓๘.พระครูนิมมานการโสภณ (ครูบาสร้อย) วัดมงคลคีรีเขต จ.ตาก ๓๙. พระครูประดิษฐ์วรคุณ (หลวงพ่อจวง) วัดเสนานฤมิตร จ.สระบุรี ๔๐. พระครูจันทรคุณวัฒน์ (หลวงพ่ออำพา) วัดน้ำวน จ.ปทุมธานี

๔๑. พระครูโสภณธณรมสาคร (หลวงพ่ออาบ) วัดอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร ๔๒. พระครูกัลยาณวิสุทธิคุณ (หลวงพ่อณรงค์) วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม. ๔๓. พระครูวิจิตรนวการ (หลวงพ่อทองปลิว) วัดโคนอน กทม. ๔๔. พระครูสุนทรธรรมวิมล (หลวงพ่อทวีศักดิ์) วัดศรีนวลธรรมวิมล กทม. ๔๕. พระครูวรพรตสิทธิพงษ์ (หลวงพ่อสุกิจ) วัดวรจรรยาวาส กทม. ๔๖. พระอธิการหลิว ปุณณฺโก (หลวงพ่อหลิว) วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม ๔๗. พระราชพิพัฒน์โกศล (หลวงพ่อเณร) วัดศรีสุดารามวรวิหาร กทม.

๔๘. พระครูสถิตโชติคุณ (หลวงพ่อไสว) วัดปรีดาราม ๔๙. พระครูปุริมานุรักษ์ (หลวงพ่อพูล) วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม ๕๐. พระครูวรเวทนิวิธ (หลวงพ่อสนิท) วัดลำบัวลอย จ.นครนายก ๕๑. พระครูปิยนนทคุณ (หลวงปู่แย้ม) วัดตะเคียน จ.นนทบุรี ๕๒. หลวงพ่อปลื้ม วัดสวนหงส์ จ.สุพรรณบุรี

คณะกรรมการมีภาพและข้อมูลยืนยันชัดเจนว่า พระชุดนี้ใส่หีบไม้อย่างละ ๕,๐๐๐ องค์ ครบทั้ง ๑,๐๐๐,๐๐๐ องค์ นำเข้าพิธีมหาพุทธาภิเษกเบื้องหน้าพระแก้วมรกต ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ดังภาพประกอบ) เสร็จพิธีค่อยสั่งกล่องมาบรรจุภายหลัง ซึ่งพระมีจำนวนมาก สั่งทีละลอตจากหลายโรงงานทยอยมาใส่เปิดให้ทำบุญ ดังนั้นข้อถกเถียงกล่องเก่า-ใหม่ไม่ไช่สาระ รวมทั้งแม่พิมพ์ก็ใช้จำนวนมาก กดกันเป็นปีๆ จนครบถ้วน

ขอย้ำพระชุดนี้ไม่ได้ออกวัดบวรฯ นะครับ แต่มีบางส่วนถวายให้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช นำไปประทานให้วัดต่างๆ และมอบให้องค์กรการกุศลไปจำหน่ายหารายได้เพื่อสาธารณกุศลด้วย นาทีนี้ติดโผพระดีศรีแผ่นดินที่น่าใช้บูชามากที่สุดแห่งยุครุ่นหนึ่ง บูชาติดตัวเป็นสิริมงคล เกื้อหนุนดวงชะตาราศียอดเยี่ยมนักแล เพราะเจตนาการสร้างดีมาก อีกทั้งยังเป็นการรวบรวมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นมากมายเป็นประวัติการณ์เลยทีเดียว

เมื่อคราวที่อาตมามีโอกาสไปเมืองไทย เมื่อระหว่างเดือนมกราคม ถึง เมษายน ที่ผ่านมา ได้รับการแบ่งปันจากเพื่อนฝูงวงการพระเครื่องที่เก็บพระชุดนี้เอาไว้ เพื่อนำมาเปิดให้แฟนคอลัมน์ได้บูชากัน เพราะนับวันวัตถุมงคลที่เกี่ยวเนื่องในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ จะหายากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งใกล้วันถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยแล้ว ความต้องการของปวงชนชาวไทย แม้กระทั่งชาวต่างชาติก็ยังต้องการเพื่อเอาไว้เป็นสิริมงคล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงทำให้วัตถุมงคลบางชนิดมีการปลอมแปลงออกมา

หากท่านใดสนใจที่จะบูชา พระกำลังแผ่นดิน (จิตรลดา ๒) ที่ได้นำเสนอเรื่องราวไว้ในตอนนี้ ก็ติดต่อขอบูชาได้ที่ พระอาจารย์เล็ก เบอร์โทร. (909) 437-0837 ในอัตราค่าบูชาองค์ละ $ 89 USD. ซึ่งอัตรานี้รวมทั้งตลับ และค่าจัดส่งลงทะเบียน โดยท่านต้องโทร.ถาม และสั่งจองก่อน เพราะมีพระที่จะแบ่งปันกันได้เพียง ๗ องค์ เท่านั้น เมื่อจองได้แล้วจึงค่อยส่งเช็คสั่งจ่าย Boonsom Corhiran 2948 Chino Hills Pkwy., Chino Hills, CA. 91709

รายการวัตถุมงคลในหลวง ร.๙ ที่ยังพอเหลือแบ่งปันให้บูชา ดังนี้

๑.เหรียญทรงผนวชพลังแผ่นดิน ครบ ๗ รอบในหลวง ปี ๒๕๕๔ เปิดให้บูชาหรียญละ $69 USD (รวมค่าจัดส่งลงทะเบียนแล้ว)

๒.เหรียญคุ้มเกล้า ปี ๒๕๒๒ เนื้อนวโลหะ เลี่ยมใส่ตลับแสตนเลส ซึ่งเป็นเหรียญยอดนิยม ๑ ใน ๓ ที่หายากขึ้นทุกวัน ให้บูชาเหรียญละ $159 USD (รวมค่าจัดส่งลงทะเบียนแล้ว)

๓.พระสมเด็จจิตรลดา หลัง ภปร. ปี ๒๕๒๙ เลี่ยมใส่ตลับแสตนเลส ให้บูชาองค์ละ $109 USD (รวมค่าจัดส่งลงทะเบียนแล้ว)

วัตถุมงคลทุกรายการที่บูชาจากอาตมาไป รับประกันความแท้ และความพึงพอใจทุกองค์ แต่ละรายการมีจำนวนไม่มากนัก หมดแล้วก็หมดไป นอกเสียจากจะหาได้ใหม่ในภายหลัง ซึ่งอัตราค่าบูชาย่อมเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน โดยเฉพาะวัตถุมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับในหลวง ร.๙ ตอนนี้มีแต่ขึ้น ไม่มีลง นอกเสียจากท่านไปบูชาเอาของทำเทียมเลียนแบบ นั่นมันอีกเรื่องหนึ่งครับ