Get Adobe Flash player

เหรียญที่ระลึก วัตถุมงคลของในหลวงฯ ร.๙ (๑๔) โดย พระเล็ก

Font Size:

๑๕. เหรียญนวมหาราช ฉลอง ๕ รอบ ในหลวง พ.ศ. ๒๕๓๐

เหรียญนวมหาราช (เหรียญแห่งชัยชนะทั้งปวง) ๙ มหาราชชาติไทย ล้วนแต่เป็นพระโพธิสัตว์ ทั้งหมด เพราะทุกพระองค์ปรารถนาพุทธภูมิ และต่อไปท่านต้องตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง ๙ พระองค์ สร้างเมื่อปี ๒๕๓๐ 

เหรียญนวมหาราช เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่่เข้าพิธีพุทธาภิเษกที่วัดพระแก้ว พร้อมๆ กับเหรียญพระชัยหลังช้าง และเหรียญพระนอน หลัง ภปร. ปี ๒๕๓๐ ของวัดโพธิ์

เหรียญนวมหาราช สร้างในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา ๕ รอบ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กรมศิลปากรออกแบบ กรมธนารักษ์ดำเนินการสร้าง สร้างทั้งหมด ๕ ชนิดคือ ทองคำ เงิน นวโลหะ บอร์นซ์ (กาหลั่ยทอง) และ ทองแดง

ตอนพุทธาภิเษก สมเด็จองค์ปฐมท่านมาเป็นประธาน รวมทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระอรหันมาหมดทั้งพระนิพพานเลย รวมทั้งพระโพธิสัตว์ เทวดาพรหม มากันหมดเต็มท้องฟ้าเลย พระท่านจึงขนานนามว่า  "เหรียญแห่งชัยชนะทั้งปวง"

เหรียญนี้ทำจากกองกษาปณ์ (นักทำพระปลอม, พระเก๊ , เลียนแบบ จะทำไม่ได้ ถึงทำได้ก็ห่างไกล หรือ เก๊มาแต่ไกล) นี่คือข้อที่พิเศษที่สุดของผู้ที่บูชาไว้ 

จัดสร้างโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนม์พรรษา ๕ รอบ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ 

เนื่องจาก ๙ มหาราช ที่มีอยู่ในเหรียญนี้ เป็นผู้ที่มีแต่ชัยชนะทั้งนั้น ไม่เคยมีคำว่าแพ้แม้แต่ครั้งเดียว  ดังนั้นใครที่บูชาเหรียญนี้ติดตัวไว้ จะมีแต่ชัยชนะเท่านั้น คำว่าแพ้ไม่มี มีแต่ชนะอย่างเดียว ขอให้บูชา และเคารพอย่างจริงจัง และที่สำคัญ พระที่ทำการพุทธาภิเษก ล้วนแต่ เป็นพระโพธิสัตว์ และพระอรหันต์ทั้งนั้น ยิ่งทำให้มีอานุภาพสูงสุด 

ด้านหน้า เป็นพระรูปของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ด้านหลัง มีพระรูปของมหาราชของชาติไทย ๙ พระองค์ ตั้งแต่สมัยล้านนาจนถึงสมัยรัชกาลปัจจุบัน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสร้างเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระบุญญาธิการของพระมหาราชของชาติไทย เพื่อเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช และเพื่อให้ประชาชนได้มีวัตถุมงคลไว้สักการะบูชา เป็นสิริมงคลแก่ตน

กรมศิลปากรออกแบบ กรมธนารักษ์ดำเนินการสร้าง ประกอบพิธีมหาราชาภิเษกเหรียญนวมหาราช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระแก้ว โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธี สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์) วัดราชบพิธฯ ทรงเป็นประธานจุดเทียนชัย มีพระภาวนาจารย์จากทั่วประเทศเจริญสมาธิภาวนา รายได้สมทบกองทุนแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เพื่อสร้างสรรค์แผ่นดินไทยให้เป็น แผ่นดินธรรม แผ่นดินทองถวายเป็นราชสักการะ

โดยคำว่า "นว" มี ๒ ความหมาย ความหมายหนึ่งแปลว่า ใหม่ และอีกความหมายแปลว่า เก้า ดังนั้นนวมหาราช จึงมี ๒ ความหมาย คือ มหาราช  พระองค์ และ มหาราชองค์ใหม่ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช

            โดยมหาราช  พระองค์ที่อัญเชิญพระรูปมาไว้ในเหรียญคือ

            ๑. พญามังรายมหาราช มหาราชแห่งอาณาจักรล้านนาไทย

            ๒. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาราชแห่งอาณาจักรสุโขทัย

            ๓. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาราชผู้ทรงเป็นวีรมหากษัตริย์

            ๔. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช บิดาการฑูตไทย

            ๕. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหาราชแห่งกรุงธนบุรี ผู้กอบกู้เอกราช

            ๖. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมบรมราชจักรีวงศ์

            ๗. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๕ ทรงเป็นที่รักของชาวไทย

            ๘. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาธีรราชเจ้า มหาราชผู้ทรงเป็นจอมปราชญ์ของชาติไทย และมิตรแห่งชาตินิยม

            ๙. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช พระภัทรมหาราช มหาราชผู้ประเสริฐ ทรงเป็นพระธรรมราชา และพระมหากษัตริย์ยอดนักพัฒนา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  ๑๒  มีนาคม ๒๕๓๐ เวลา ๑๓.๑๙ น. ได้มีพิธีมหาราชาภิเษกเหรียญนวมหาราช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธี สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์) วัดราชบพิธฯ ทรงเป็นประธานจุดเทียนชัย สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เป็นประธานดับเทียนชัย มีพระภาวนาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน  ๕๙  รูป นั่งปรกบริกรรมพระคาถา และเจริญสมาธิภาวนาเป็นเวลาติดต่อกันกว่า ๕ ชั่วโมง 

ประธานจุดเทียนชัย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิตรฯ กรุงเทพฯ 

ประธานดับเทียนชัย สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

พระเจริญพระพุทธมนต์ ๑.สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพฯ) ๒.สมเด็จพระวันรัต วัดโสมนัสวิหาร (กรุงเทพฯ) ๓. สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดปทุมคงคา (กรุงเทพฯ)  ๔. พระวิสุทธาบดี วัดไตรมิตรวิทยาราม (กรุงเทพฯ) ๕. พระพุทธพจนวราภรณ์ วัดราชบพิตรฯ (กรุงเทพฯ) ๖. พระพุทธิวงศมุนี วัดเบญจมบพิตร (กรุงเทพฯ) ๗. พระพรหมคุณาภรณ์ วัดสระเกศฯ (กรุงเทพฯ) ๘. พระพรหมมุณี วัดนรนาถฯ (กรุงเทพฯ) ๙. พระธรรมปิฎก วัดชนะสงคราม (กรุงเทพฯ)  ๑๐. พระธรรมดิลก วัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพฯ) 

พระมหานาค  รูป สวดพุทธาภิเษก ๑. พระครูพิทักษ์ธุรกิจ วัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพฯ) ๒. พระมหาถาวร วัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพฯ)  ๓. พระมหาแสวง วัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพฯ)  ๔.พระอาจารย์เสน่ห์ วัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพฯ) 

พระมหานาค  รูป สวดภาณวาร สวดจตุเวสทิพยมนต์  ๑. พระครูศรีชยาภรณ์ วัดสุทัศน์ฯ (กรุงเทพฯ)  ๒. พระครูศัพทสุนทร วัดสุทัศน์ฯ (กรุงเทพฯ)  ๓. พระมหานิพนธ์ เขมโก วัดสุทัศน์ฯ (กรุงเทพฯ)  ๔. พระมหาสุนทร ญาณสุนทโร  วัดสุทัศน์ฯ (กรุงเทพฯ) 

พระนั่งภาวนาจารย์ สวดบริกรรม 

๑.พระญาณโพธิ (เข็ม) วัดสุทัศน์ฯ (กรุงเทพฯ)  ๒. พระครูอมรโฆษิต (จันทร์) วัดสุทัศน์ฯ (กรุงเทพฯ)  ๓. พระครูสุนทรธรรมวัตร วัดสุทัศน์ฯ (กรุงเทพฯ)  ๔. พระโพธิญาณเถระ (ทูรย์) วัดโพธินิมิตร (กรุงเทพฯ) ๕. พระเทพศีลวิสุทธ์ วัดอรุณฯ (กรุงเทพฯ)  ๖. พระโสภณวราภรณ์ วัดอรุณฯ (กรุงเทพฯ) ๗. พระญาณสมโพธิ์ (ขวัญ) วัดอรุณฯ (กรุงเทพฯ) ๘. พระอาจารย์เพิ่ม สุวโจ วัดจักรวรรดิ์ราชาวาส (กรุงเทพฯ) ๙. หลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน (กรุงเทพฯ)  ๑๐. พระครูปริยัติคุณาธาร (อัมพร) วัดชนะสงคราม (กรุงเทพฯ)  ๑๑. พระปริยัติมุนี (ชูศักดิ์) วัดหงส์รัตนาราม (กรุงเทพฯ)  ๑๒. พระสิริวัฒน์วิสุทธิ์ วัดราชผาติการาม (กรุงเทพฯ)  ๑๓. พระครูภาวนานุวัตร วัดปากน้ำ (กรุงเทพฯ)  ๑๔. พระวัชรธรรมาภรณ์ วัดตรีทศเทพฯ (กรุงเทพฯ)  ๑๕. พระครูสันติวรญาณ (สิม) วัดถ้ำผาปล่อง (เชียงใหม่) 

๑๖. พระครูพนมสมณกิจ (บัว) วัดหลักศิลา (นครพนม)  ๑๗. พระครูธรรมกิจโกศล (นอง) วัดทรายขาว (ปัตตานี)  ๑๘. พระครูปลัดสัมพิพัททตญาณาจารย์ วัดรัตนวราราม (พะเยา)  ๑๙. พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร วัดป่าอุดมสมพร (สกลนคร) ๒๐. พระครูกิตติวัฒนคุณ (เพิ่ม) วัดวชิราลงกรณ์ฯ (นครราชสีมา)  ๒๑. พระอุดมสังวรเถร (อุตตมะ) วัดวังค์วิเวการาม (กาญจนบุรี)  ๒๒. พระครูญานวรกิจ (กล้วย) วัดหมูคุต (จันทบุรี)  ๒๓. หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร (ฉะเชิงเทรา)  ๒๔. หลวงพ่อเม็ด วัดบึงกระจับ (ฉะเชิงเทรา)  ๒๕. หลวงพ่อยงยุทธ วัดเขาไม้แดง (ชลบุรี)  ๒๖. หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก (ชลบุรี)  ๒๗. หลวงปู่ทองอินทร์ วัดหนองเกตุใหญ่ (ชลบุรี)  ๒๘. พระครูนนทวรคุณ (เกิน) วัดบางค้อ (นนทบุรี)  ๒๙. พระครูนนทนสมณวัตร (เหรียญ) วัดบางระหง (นนทบุรี)  ๓๐. พระเทพญานกวี วัดเขมาภิรตาราม (นนทบุรี) 

๓๑. พระราชโมลี วัดทินกรนิมิต (นนทบุรี)  ๓๒. พระครูนนทวัตรวิบูลย์ วัดบางอ้อยช้าง (นนทบุรี)  ๓๓. พระครูนนทสิทธิการ วัดไทรน้อย (นนทบุรี)  ๓๔. พระครูฐาปนกิจสุนทร (เปิ่น) วัดบางพระ (นครปฐม)  ๓๕. พระครูเกษมนวกิจ (เต้า) วัดเกาะวังไทร (นครปฐม)  ๓๖. พระครูปริมานุรักษ์ (พูล) วัดไผ่ล้อม (นครปฐม)  ๓๗. พระครูเกษมธรรมนันท์ (แช่ม) วัดดอนยายหอม (นครปฐม)  ๓๘. พระครูสาธุกิจวิมล (เล็ก) วัดหนองดินแดง (นครปฐม) ๓๙. หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม (นครปฐม)  ๔๐. พระครูวิเศษภัทรกิจ (ทองใบ) วัดสายไหม (นครปฐม)  ๔๑. พระครูสาธรพัฒนกิจ (ลมูล) วัดเสด็จ (ปทุมธานี)  ๔๒. พระวินัยโสภณ วัดจันทร์กระพ้อ (ปทุมธานี)  ๔๓. พระอาจารย์ชื้น พุทธสาโร วัดญาณเสน (อยุธยา)  ๔๔. พระอดุลธรรมเวที วัดบรมวงศ์ (อยุธยา)  ๔๕. พระครูสิริปุญญาทร วัดตูม (อยุธยา) 

๔๖. พระครูสังฆรักษ์ (เฉลิม) วัดพระญาติฯ (อยุธยา)  ๔๗. พระราชวรานุวัตร วัดนิเวศธรรมประวัติ (อยุธยา)  ๔๘. พระครูปลัดพรหม วัดขนอนเหนือ (อยุธยา)  ๔๙. พระครูอาทรธรรมนิเทศก์ (ทองอยู่) วัดท่าเสา (สมุทรสาคร)  ๕๐. พระครูโกวิทสมุทรคุณ วัดจุฬามณี (สมุทรสงคราม)  ๕๑. พระครูสมุทรวิจารณ์ (คลี่) วัดประชาโฆษิตาราม (สมุทรสงคราม)  ๕๒. พระครูสมุทรธรรมกิจ (หยอด) วัดแก้วเจริญ (สมุทรสงคราม)  ๕๓. พระครูภาวนาวิสุทธิ์ (จรัญ) วัดอัมพวัน (สิงห์บุรี)  ๕๔. หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกระเฌอ (ชลบุรี) ๕๕. พระมหาวีระ ถาวโร (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง (อุทัยธานี)