Get Adobe Flash player

บอกเล่า เก้าสิบ หนังสือพิมพ์เสรีชัย ปีที่ 42 ฉบับที่ 1642 ประจำวันเสาร์ที่ 14 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560.....

Font Size:

เป็นข่าวที่นับว่าน่าอาย สำหรับบุคลากรที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ในการสอบคัดเลือกนายสิบตำรวจแห่งหนึ่ง แต่พบการโกงการสอบด้วยกรรมวิธีต่างๆ เช่นไปจ้างคนเก่งที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัย มาสมัครให้เบอร์ที่นั่งติดกัน เพื่อช่วยหาวิธีให้ลอก จนมีผู้คนมาถามหาสำนึกทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง..... โดยเฉพาะการสมัครเข้าเป็นตำรวจ ยังไม่ทันเริ่มต้นก็โกงแล้ว ต่อไปภายภาคหน้าจะมาเป็นตำรวจผู้รักษากฏหมายได้อย่างไร.....

ข่าวว่าตำรวจ จะนัดผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ แบ่งเป็น 3 ชุด ชุดแรกเป็นกลุ่มที่มีพฤติการณ์ทุจริตสอบชัดเจนรวม 50 คน ชุดที่สองเป็นกลุ่มผู้สมัครสอบที่คัดลอกข้อสอบ ประมาณ 200 คน และกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มผู้ต้องสงสัยลอกข้อสอบเกือบ 200 คน.....

การสอบสวนมีความคืบหน้ามากขึ้น มีการโยงใยไปถึงกลุ่มอื่น ซึ่งไม่ได้มีเพียงกลุ่มเดียว มีการจัดระบบติดตามเพื่อสอบสวนประกอบสำนวนคดีต่อไป.....

กลับมาสังคมแอลเอ..... สมาคมไทยปักษ์ใต้แห่งแคลิฟอร์เนีย โดย จุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช และชุมชนชาวไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรม “รวมใจช่วยอุทกภัยภาคใต้” หลังจากเป็นที่ทราบกันว่าในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้หลายจังหวัด กำลังจมน้ำ..... จึงจัดกิจกรรมรวบรวมน้ำใจจากพี่น้องชาวไทยในนครลอส แอนเจลิส เพื่อจัดส่งไปบรรเทาทุกข์พี่น้องชาวไทยที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสในเวลานี้..... ขอเชิญร่วมร้องเพลงการกุศล ที่ห้องอาหารเครื่องเทศ ในอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป.....

และหากท่านใดมีจิตศรัทธาร่วมทำกุศล แต่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ กรุณาเขียนเช็คสั่งจ่าย Thai Paktai Association (กำกับเช็คว่า ช่วยน้ำท่วมปักษ์ใต้) แล้วส่งไปที่ สมาคมไทยปักษ์ใต้ฯ เลขที่ 7742 Coldwater Cyn., N. Hollywood, CA 91605 ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ ทางสมาคมไทยปักษ์​ใต้ฯ จะส่งใบเสร็จรับเงินไปยังผู้บริจาคทุกคน ในกรณีที่ทราบชื่อและที่อยู่ของผู้บริจาค สมาคมฯ จะทำการสรุปยอดเงินบริจาค ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เงินบริจาคทั้งหมดไม่มีการหักค่าใช้จ่ายจะถูกส่งไปยัง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของแต่ละจังหวัด อย่างเร่งด่วน โดยจะมีผู้แทนของสมาคมฯ ในแต่ละจังหวัดเป็นผู้มอบ.....

คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้จันทรา แก้วดี เลขาธิการฯ หทัยรัตน์ บุญชู ผู้ประสานงาน แจ้งข่าวผู้สมัครรวม 2 ทีม

ทีมผู้สมัครหมายเลข 1  “แนวร่วมใหม่”  ประกอบด้วย.....

1.จีน่า ปรีชา นายกสมาคมไทยฯ  2.เจนนิเฟอร์ อิงอร่าม   รองนายกฯ ฝ่ายการศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 3.บุญณรงค์ พูลสมบัติ รองนายกฯ ฝ่ายการกีฬา 4.สมจิตร เค้าอ้น           รองนายกฯ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมไทย 5.จีระพงษ์ วงศ์โชติ รองนายกฯ ฝ่ายต่างประเทศ 6.ไอรดา วัฒนวิทูกูร  รองนายกฯ ฝ่ายบริการสาธารณสุข 7.วรรณจิรา ดิษยบุตร รองนายกฯฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 8.ณัฐ เอี่ยมวงศ์นุกูล รองนายกฯฝ่ายจัดหารายได้ 9.วิมลพรรณ สุรัทธะ เลขานุการและประชาสัมพันธ์ 10.จันทร์เพ็ญ ควินน์ เหรัญญิก.....

ทีมผู้สมัครหมายเลข 2 “รวมใจไทย” ประกอบด้วย.....

1.วลัยพรรณ เกษทอง นายกสมาคมฯ 2.กิตติกรณ์ กลีบการะเกตุ รองนายกสมาคมฝ่ายทั่วไปและการกีฬา 3.โสมอุษา (จารุจินดา) โอคอนเนล เลขานุการสมาคมฯ 4.พชรพรรณ (ดอนไธสง) รอยส์ตัน เหรัญญิกสมาคม 5.ไพฑูรย์ สรุจิกำจร รองนายกฯ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ 6.รัตนหทัย ใจยง รองนายกฯ ฝ่ายกิจกรรมทางสังคม 7.พนมพร โทญ่า บริล รองนายกฯ ฝ่ายบริการชุมขน 8.ไมล์ เรืองศรี รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 9.สุทธิอัตถ บุญชื่น รองนายกฯ ฝ่ายวิชาการ 10.วินัย ศุภมงคลทวีสุข ช่างภาพและกรรมการสมาคมฯ.....

จะมีการจัดดีเบต ในวันที่ 15 มกราคม เวลา 13.00-15.00 น. ที่วัดไทย โดย คิด ฉัตรประภาชัย เป็นผู้ดำเนินรายการ.....

จะมีการลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งด้วยตนเอง ที่หน่วยเลือกตั้ง วัดไทยฯ นอร์ทฮอลลีวูด ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 9:00- 15:00 น. ผู้ลงคะแนนเสียงจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทย พร้อมด้วย หลักฐานแแสดงถิ่นที่อยู่อาศัยเช่น ใบขับขี่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือใบเสร็จรับเงินจาก การไฟฟ้า - ประปา หรือ แก๊ส ที่มีชื่อของผู้ลงคะแนนเสียงและที่อยู่ในเขตรัฐแคลิฟอร์เนียภาคใต้..... ผู้ลงคะแนนเสียงที่ไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนไทย จะต้องให้ กรรมการเลือกตั้ง2 ท่าน ลงชื่อรับรองว่าเป็นคนไทย.....

นอกจากนี้ ยังเปิดให้ลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ด้วย.....

ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยงาน ราตรีประสานใจ จัดโดย สมาคมนวดไทย และสปาแห่งสหรัฐ นำโดย กนิษฐา เพอร์ไรดา ศรีคง ที่ไทยแลนด์พลาซ่า เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา..... ธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มีสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมงานคับคั่ง.....

งานสำคัญสำหรับคนไทย วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ ขอเชิญเข้าร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน)  แด่ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560..... เวลา 10.00 น. ทำบุญตักบาตร..... 12.00 น. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์..... 13.00 น.เริ่มพิธีทางศาสนา.....

ขณะนี้สถาบันพลังจิตตานุภาพ ศูนย์ทิพย์วัดป่าธรรมชาติ เปิดรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิ โดย พระธรรมมงคลญาณ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร ปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.00 น. ติดต่อได้โดยตรงที่ วัดป่าธรรมชาติ 14036 Don Julian Rd.,La Puente,CA91746 หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่คุณ พัฒนา 562-822-7319, คุณจอน 909-979-0128 คุณสำรวย 323-350-0945 ทดลองเรียนได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.....

วัดไทยลอสแอนเจลิส จัดงานบุญพิธี “สตมวาร” หรือพิธีทำบุญ 100 วัน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ กำหนดงานวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป..... โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ธรรมทูตจากวัดต่างๆ ในเขตแอลเอและใกล้เคียง จำนวน 89 รูป เท่าพระชนมายุ เข้าร่วมพิธีสดับปกรณ์ถวายพระราชกุศล โดยถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระคุณเจ้ารูปละ 200 เหรียญ ซึ่งญาติโยมได้พร้อมใจ กันแจ้งความจำนงขอเป็นเจ้าภาพอย่างอบอุ่น ขอประกาศอนุโมทนาบุญดังต่อไปนี้.....

พระวิเทศกิตติคุณ 200 อุษา Harsenberg       200 สมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนียใต้ 400 เชอรี่ คำลือ 200 สุมาลี แก้วนิล และ ชรินทร์ ธาระ 200 วีรพิณ อินทร์แก้ว 1,000 วาสินี ธรรมปัญญา 200 สมหมาย ชูช่วย และลูกหลาน 200 นภาลัย โชโต และ เย็น หลิน เช็น 200 อำพล-ยุรินทร์ เตวิชาญคุณ     200 จันทนา สุขเดช 200 สมพร นุ่มแก้ว-เมธิกา คำกองแก้ว        200 สุรภี เจตนาการณ์กุล 200 ดร.ธนพร ชิฟเลท และครอบครัว 200 ชำนาญ-นุชนารถ ศิริน 200 สมศรี เลิศวิชชุหัตถ์ - อรสา วีระพรพงษ์กุล 200 เดช-พูนสุข เพ็ชรมุกข์       ธีรพล-สมหมาย เมย์ 200 เฉลิมชัย ศิริเฉลิมชัย 200 สิริมา ยมสาร-อมรา เจอร์เก้ 200 วิจิตรา กาญจนทัพพะ 200 ..... รายนามเพิ่มเติมกรุณาติดตามในสัปดาห์ต่อไป.....

สำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งวัดไทยฯ โดย หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ และคณะสงฆ์พร้อมใจกันจัดถวายทุกๆ วันเสาร์ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป โดยวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 นี้ กิริยา หิรัญพลกุล ประธานสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ และบ้านสมุนไพร เป็นเจ้าภาพ ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านไปร่วม พิธีสวดโดยพร้อมเพรียงกัน.....

 

พบกันใหม่ฉบับหน้า

ไทยดำ รำไพ

............................................