Get Adobe Flash player

สภา ‘มิช โอแฟเรล’ให้7มิย. ให้เป็นวันแห่งแม่น้ำแอลเอ

Font Size:

สมาชิกสภาเมือง มิช โอแฟเรลได้ประกาศให้วันที่ 7 มิถุนายนได้ถูกประกาศให้เป็นวันแห่งแม่น้ำแอลเอ

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา สมาชิกสภาเมืองลอสแอนเจลิสเชตที่ 13 ได้ประกาศให้เป็นวันแห่งแม่น้ำแอลเอหรือ LA River Day ขึ้นที่ศาลาว่าการนครฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

กิจกรรมดังกล่าวมีเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ ถึงความก้าวหน้าในโครงการพัฒนาแม่น้ำแอลเอ และให้ความรู้กับชุมชนถึงองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดระยะทาง 51 ไมล์ของแม่น้ำตั้งแต่ในซานเฟอร์นานโดแวลลี่จนถึงเมืองลองบีช

สมาชิกสภาเมือง มิช โอ แฟเรล ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม สวนสาธารณะ สุขภาพ ผู้สูงอายุและแม่น้ำแอลเอของนครลอสแอนเจลิส กล่าวว่า “งานนี้เป็นการเฉลิมฉลองพลังงานของผู้คนที่เข้ามาช่วยเหลือในการรักษาแม่น้ำแอลเอนี้ หลังจากที่ต้องผ่านอุปสรรคมามากมายในอดีต ขณะนี้แม่น้ำของเราได้พาเราไปสู่อนาคตด้วยกัน”

ในงานวุฒิสมาชิกหญิง ลูซิล รอยบอล-อัลลาร์ด และวุฒิสมาชิกซาเวียร์ บาเซอร่า ได้เข้าร่วมให้เกียรติในการกล่าวทำสดุดีถึงอดีตสมาชิกสภาเมือง เอ็ด เรย์ส รวมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรให้กับอาสาสมัครที่ได้ช่วยเหลือกิจกรรมอีกด้วย

แม่น้ำแอลเอหรือ L.A. River เป็นแม่น้ำที่เกิดขึ้นโดยการสร้างผนังคอนกรีตบนถนนเพื่อป้องกันน้ำท่วมหลังจากน้ำท่วมใหญ่ในต้นยุคศตวรรษที่ 20