Get Adobe Flash player

เตือน ‘โรบินฮู้ด’เตรียมพร้อม หลังรัฐเข้มใช้กม.อิมมิเกรชั่น

Font Size:

เตือนครอบครัวผู้อพยพ ควรเตรียมการสำหรับโอกาสในการพลัดพรากจากกัน เพราะการเพิ่มมาตรการบังคับใช้กฎหมายอิมมิเกรชั่น แอดแวนซิ่งจัสทิส-แอลเอ แนะนำให้ครอบครัวที่มีหลายสถานะทางอิมมิเกรชั่น เตรียมการวางแผนฉุกเฉินไว้ล่วงหน้า

ลอลแอนเจลิส : เอเชี่ยนอเมริกันแอดแวนซิ่งจัสทิส-แอลเอ (แอดแวนซิ่งจัสทิส-แอลเอ) แนะนำให้ครอบครัวผู้อพยพที่มีหลายสถานะทางอิมมิเกรชั่นเตรียมการวางแผนฉุกเฉินไว้ล่วงหน้า

ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ นั้น มีการเพิ่มขึ้นของผู้ที่โดนอิมมิเกรชั่นจับกุม ในกรณีที่ทำความผิดไม่รุนแรง ในบางกรณีผู้ที่ไม่มีสถานะหรือสถานะขาดแต่ไม่มีประวัติอาชญากรรม ก็ยังโดนกักตัว ข้อเสนองบประมาณของทำเนียบขาวปี 2018 ได้รวมงบประมาณการเพิ่มการบังคับใช้กฎหมานอิมมิเกรชั่น และจ้างอัยการอิมมิเกรชั่นที่แผนกยุติธรรมเพื่อที่จะยื่นฟ้องรายบุคคล สำหรับการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับอิมมิเกรชั่น ในสถานการณ์สำคัญแบบนี้ การสื่อสารพูดคุยที่จำเป็น และการวางแผนสำหรับเหตุการณ์ร้ายๆที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นสิ่งที่สำคัญ

“เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกๆ ครอบครัว ที่ควรจะมีการวางแผนไว้ในกรณีที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองโดนกักตัวโดยอิมมิเกรชั่น หรือโดนเนรเทศ ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นหรือเป็นเรื่องไกลตัว เขาก็ควรทำการวางแผนไว้เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าลูกหลานของพวกเขาจะมีคนดูแลถ้าพวกเขาดูแลเองไม่ได้” กล่าวโดย คุณธุวดารา โกลด์แมน เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายของชุมชนที่  เอเชี่ยนอเมริกันแอดแวนซิ่งจัสทิส-แอลเอ คุณธุวดาราให้การช่วยเหลือชุมชนไทยผ่านทางโครงการสายด่วนภาษาเอเชี่ยนที่ให้บริการทางกฎหมายฟรี ผ่านสายด่วนด้านกฎหมายแก่ผู้ที่พูดภาษาไทยได้ภาษาเดียวหรือผู้อพยพคนไทย ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

บันทึกคำให้การของผู้ดูแล (The Caregiver’s Affidavit) และเอกสารการแต่งตั้งตามเงื่อนไขของผู้ปกครอง (The Conditional Nomination of Guardian) เป็น 2 เอกสารสำคัญสำหรับการวางแผนฉุกเฉินของครอบครัว  แอดแวนซิ่ง จัสทิส-แอลเอให้บริการปรึกษาและช่วยเตรียมเอกสารทั้ง 2 ประเภทนี้โดยไม่คิดค่าบริการ

บันทึกคำให้การของผู้ดูแล (The Caregiver’s Affidavit) ระบุว่าใครจะเป็นผู้ดูแลเด็ก เราสามารถใช้เอกสารนี้ลงทะเบียนเรียนและอนุญาตการจัดการทางการแพทย์ในบางกรณีของเด็กได้ถ้าเด็กอาศัยอยู่กับผู้ดูแล ขอบเขตอำนาจของผู้ดูแลทางด้านการแพทย์ของเด็ก ขึ้นอยู่กับว่าผู้ดูแลเป็นญาติที่มีคุณสมบัติหรือไม่

เอกสารการได้รับการแต่งตั้งตามเงื่อนไขของผู้ปกครอง (สภาตุลาการของแคลิลฟอร์เนีย ฟอร์ม GC-211) อนุญาตบิดามารดาในการแต่งตั้งและให้ความยินยอมต่อผู้ดูแลตามกฎหมาย ที่จะมีสิทธิในการดูแลเด็กอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เอกสารนี้สามารถนำมาใช้ในกระบวนการการแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กในอนาคตในกรณีที่บิดามารดาไม่สามารถดูแลเด็กได้

“ถ้าได้รับการปรึกษาและความช่วยเหลืออย่างถูกต้อง เอกสารเหล่านี้จะเป็นเอกสารสำคัญทีให้ความปลอดภัยต่อทุกๆครอบครัว” คุณธุวดารา โกลด์แมน กล่าวไว้ “เอกสารเหล่านี้ ควรจะถูกเก็บไว้ร่วมกับเอกสารสำคัญอื่นๆ ในที่ปลอดภัยเพื่อเพื่อนและสมาชิกครอบครัวที่ไว้ใจได้สามารถนำมาใช้ในกรณีฉุกเฉิน”

แอดแวนซิ่งจัสทิส-แอลเอ ได้แปลเอกสารชี้แนะในหลายๆภาษาเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับบิดามารดา เอกสารนั้นร่างขึ้นโดยเบทเซดิก (Bet Tzedek) และศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมายแก่ผู้อพยพ สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.advancingjustice-la.org/know-your-rights-resources

สำหรับผู้ที่ไม่มีเอกสารการอยู่อย่างถูกต้องหรือผู้ที่สถานะขาด และต้องการทราบว่าตนเองมีทางเลือกเกี่ยวกับเรื่อง อิมมิเกรชั่นอย่างไรบ้าง ทางแอดแวนซิ่งจัสทิส-แอลเอ ให้การกลั่นกรองเรื่องอิมมิเกรชั่นฟรี และข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ  โดยให้บริการทุกๆ อาทิตย์ในหลายๆ สถานที่ดังต่อไปนี้

ทุกๆ วันอังคาร ตั้งแต่บ่าย 2 โมง ถึง 5 โมงเย็น (Karsh Family Social Service Center - 3750 W. 6th St.)

ทุกๆ วันพุธที่ 3 ของเดือน ตั้งแต่บ่าย 2 โมง ถึง 5 โมงเย็น (San Gabriel Valley Service Center - 1441 Santa Anita Ave.)

ทุกๆ วันพฤหัสบดี ตั้งแต่บ่าย 3 โมง ถึง 6 โมงเย็น (Advancing Justice-LA Office - 1145 Wilshire Blvd.)

สำหรับการนัดการให้บริการเกี่ยวกับเรื่องอิมมิเกรชั่น สมาชิกในชุมชนสามารถโทรมาที่แอดแวนซิ่งจัสทิส-แอลเอในสายด่วนภาษาที่ต้องการ

ภาษาจีน (800) 520-2356

ภาษาเกาหลี (800) 876-3640

ภาษาฟิลิปปินส์ (855) 300-2552

ภาษาไทย  (800) 914-9583

ภาษาเวียดนาม (880) 267-7395

ภาษาเขมร (800) 867-3126

ภาษาอังกฤษ (888) 349-9695

สามารถฝากข้อความและหมายเลขติดต่อกลับไว้ได้ถ้าไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ท่านจะได้รับโทรศัพท์จากเราภายใน 1 วันทำการ