Get Adobe Flash player

หน่วยงานไทย-อเมริกัน วางแผน รักษาความปลอดภัยในไทยทาวน์

Font Size:

กงสุลใหญ่ฯ พบหารือ Deputy Chief Denis Kato , West Bureau , Los Angeles Police Department

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและกงสุลชัชวาล หรยางกูร ได้เข้าพบ Deputy Chief Denis Kato , West Bureau , Los Angeles Police Department (LAPD) ผู้บังคับการตำรวจเขตตะวันตกของลอสแอนเจลิส กำกับดูแล 5 สถานีตำรวจ ในเขต Hollywood, Olympic, Wilshire, Pacific and West Los Angeles ครอบคลุมบริเวณ 24 ตารางไมล์ รวมถึงไทยทาวน์ สรุปสาระการหารือ ดังนี้

1. ความปลอดภัยในไทยทาวน์

1.1 การตั้งจุดตรวจหรือสถานนีย่อยในไทยทาว์น

Deputy Chief Kato ตอบรับข้อเสนอของกงสุลใหญ่ฯ ที่จะให้สถานี Hollywood ไปตั้งจุดตรวจหรือสถานีย่อยในไทยทาวน์ โดยอาจใช้รูปแบบที่ดำเนินการอยู่ใน Little Tokyo คือ ให้อาสาสมัครจากชุมชนเป็นผู้ดูแลที่ทำการ ซึ่งมีช่องทางติดต่อตำรวจได้โดยตรงในกรณีฉุกเฉิน และตำรวจจะเข้ามาประจำวันละสามถึงสี่ชั่วโมงต่อวัน

1.2 การขอให้มีตำรวจที่พูดภาษาไทยประจำการในเขตไทยทาวน์

Deputy Chief Kato เห็นด้วยกับข้อแนะนำของกงสุลใหญ่ฯ ให้มีตำรวจที่สามารถพูดภาษาไทยประจำการในเขตไทยทาวน์เพื่อความใกล้ชิดกับชุมชน และสามารถดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวจากไทยได้ดียิ่งขึ้น

1.3 การจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชน

Deputy Chief Kato รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าภาคธุรกิจสามารถจ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเวลาทำงาน (off-duty) ให้ไปรักษาความปลอดภัยในเขตไทยทาว์นได้

2. การจัดงานไทยนิวเยียร์ สงกรานต์เฟสติวัล

กงสุลใหญ่ฯ ขอขยายเวลาการจัดงานไทยนิวเยียร์ สงกรานต์เฟสติวัล เช่น การปิดถนนให้นานขึ้น ซึ่ง Deputy Chief Kato ยินดีสนับสนุน โดยขอให้เชิญตนหรือเจ้าหน้าที่เข้าหารือเตรียมการด้วย เพราะสามารถให้แนวทางการขอใบอนุญาตได้และเป็นผู้ให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตต่าง ๆ

3. งานกิจกรรมชุมชนของ LAPD

Deputy Chief Kato เชิญชวนให้ชุมชนไทยร่วมกิจกรรมที่สถานีตำรวจจัดขึ้นให้ชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานป้องกันอาชญากรรม เช่น Hollywood Police Activities League (http://hollywoodpal.org) ซึ่งมีกิจกรรมสันทนาการสำหรับเยาวชนตลอดทั้งปี เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และสร้างความใกล้ชิดระหว่างตำรวจกับชุมชน

4. การสนับสนุนให้คนอเมริกันเชื้อสายไทยสมัครเข้า LAPD

Deputy Chief Kato ยินดีสนับสนุนให้คนเชื้อสายเอเชียเป็นตำรวจมากขึ้นเพื่อให้มีความหลากหลายและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน โดยพร้อมให้คำแนะนำหรือไปพูดแนะนำแนวทางให้กับคนไทย-อเมริกัน

5. ความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับ West Bureau, LAPD

5.1 กงสุลใหญ่ฯ ยินดีช่วยแปลและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ ของ LAPD เป็นภาษาไทยเพื่อให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวจากไทยทราบข้อควรปฏิบัติและการระมัดระวังอาชญากรรม โดยเฉพาะการลักโขมยและชิงทรัพย์ที่กำลังเป็นปัญหาในเขต Hollywood

5.2 Deputy Chief Kato รับทราบเรื่องการที่คนไทย-อเมริกันยังมีสัญชาติไทยและรับจะพิจารณาเกี่ยวกับการแจ้งให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบเพื่อช่วยเหลือเมื่อมีบุคคลสัญชาติไทยถูกจับกุม

............................................................................