Get Adobe Flash player

‘จอน เชียง’เสนอโครงการใหม่ เพื่อเข้าถึงการศึกษาระดับอุดม

Font Size:

เหรัญญิกแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย จอน เชียง และ ScholarShare 529 ซึ่งเป็นโครงการเก็บเงินทางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้ประกาศโครงการใหม่ที่จะช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อย จนถึงปานกลางให้สามารถเริ่มเก็บเงินสำหรับการเรียนระดับอุดมศึกษาได้อย่างรวดเร็วขึ้น

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เหรัญญิกแห่งแคลิฟอร์เนีย จอนเชียง ได้เปิดแถลงถึงโครงการกับสื่อมวลชนที่ California Science Center ว่าโครงการให้เงินสมทบทุนนี้จะช่วยครอบครัว ในการเปิดบัญชีทุนการเรียนในระดับอุดมศึกษาและช่วยลดภาระค่าเล่าเรียนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้การจะได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้นเป็นไปได้อย่างยากลำบาก

“ช่องว่างของความมั่งคั่งในประเทศของเราในรอบ 40 ปีที่มากที่สุดนี้ทำให้ความสามารถ ในการเข้าถึงการศึกษาในระดับสูงขึ้นกลายเป็นเรื่องยากสำหรับครอบครัวชาวแคลิฟอร์เนียที่มีรายได้น้อยหรือปานกลาง” เหรัญญิกแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย จอน เชียง ซึ่งเป็นประธานของบอร์ดการลงทุนของ ScholarShareกล่าว “เพื่อที่จะกำจัดปัญหาในการเข้าถึงการเรียนระดับอุดมศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายสูงจนหลายคนเอื้อมไม่ถึง เราจำเป็นที่จะต้องทั้งลดการเพิ่มค่าเล่าเรียนอย่างเหนือการควบคุมและหนี้จากเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา รวมทั้งช่วยครอบครัวในการสร้างเงินเก็บสำหรับอนาคต”

จากงานวิจัยพบว่าเด็กที่มีบัญชีเงินฝาก ไม่ว่าจะมากหรือน้อย จะเข้าเรียนและจบการศึกษาระดับอุดมศึกษามากกว่าผู้ที่ไม่มีถึง 7 เท่า โครงการ ScholarShare529 จะสนับสนุนให้ครอบครัวเปิดบัญชี 529 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสมทบทุนใหม่นี้ เพื่อที่จะให้โอกาสกับครอบครัวในรัฐแคลิฟอร์เนียในการมีการศึกษาที่สูงขึ้นและอนาคตที่สว่างสดใส

โครงการนี้มีความยืดหยุ่น เพราะเงินทุนสามารถนำไปใช้ในการศึกษาขั้นสูงซึ่งรัฐบาลรับรองที่ไหนก็ได้ รวมทั้งวิทยาลัยท้องถิ่นและโรงเรียนวิชาชีพ เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติอื่นๆ และการเก็บเงินในบัญชี ScholarShare 529 นี้จะไม่กระทบถึงสิทธิ์ในการได้รับสิทธิประโยชน์ของรัฐอื่น เช่น CalWORKSและ CalFresh

โครงการ ScholarShare 529 ทำงานร่วมกับองค์กรในชุมขน (CBOs) เช่น California Asset Building Coalition, Closing the Women’s Wealth Gap Initiative, Los Angeles County Department of Consumer and Business Affairs, United Ways of California, EARN และ Glendale Unified School District อย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าครอบครัวที่มีสิทธิ์จะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการสมทบทุน และใช้ประโยชน์ไปในการเก็บเงินเพื่อการเรียนในระดับอุดมศึกษา

“จากการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้พบว่าภายในปี 2030 รัฐแคลิฟอร์เนียจะมีผู้ที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาน้อยลง 1.1 ล้านคนหากแนวโน้มปัจจุบันยังเป็นไปอย่างที่เป็นอยู่ การทำให้ชาวแคลิฟอร์เนียทุกคนโดยไม่จำกัดรายได้สามารถเข้าถึงการเรียนภาคอุดมศึกษาได้ง่ายขึ้น เป็นสิ่งที่จำเป็นหากเราต้องการที่จะพัฒนาภาพรวมของสุขภาพการคลังของรัฐ และลดช่องว่างของทักษะในกลุ่มแรงงาน” จอน เชียง กล่าว

โครงการสมทบทุนซึ่งจะเปิดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม 2018 นี้ จะสมทบทุนให้ 1 เหรียญทุกๆ  1 เหรียญที่ใส่เข้าไปในบัญชีใหม่ โดยจะสมทบให้ไม่เกิน 200 เหรียญต่อบัญชี โดยครอบครัวที่ได้เปิดบัญชีฝากเงินอัตโนมัติอย่างน้อย 25 เหรียญต่อเดือนจะได้รับเงินโบนัสอีก 25 เหรียญด้วย

คุณสมบัติของพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้คือ เป็นประชาชนของรัฐแคลิฟอร์เนียในขณะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ มีเลขโซเชี่ยล (SSN) หรือเลขเสียภาษี (TIN) และมีรายได้รวมต่อปีที่ปรับแล้ว (AGI) ไม่เกิน 75,000 เหรียญ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคุณสมบัติ สามารถหาได้จากเวบไซด์ www.mgp.scholarshare529.com

โครงการ ScholarShare 529 เป็นโครงการเก็บเงินเพื่อการเรียนในระดับอุดมศึกษาของรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างเป็นทางการ เริ่มต้นตั้งแต่ปี 1999 และได้ช่วยเหลือครอบครัวชาวแคลิฟอร์เนียในการเก็บเงินสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยในขณะนี้ (ตุลาคม 2017) มีทรัพย์สินในโครงการมากกว่า 8 ล้านเหรียญในบัญชีมากกว่า 300,0000 บัญชี

ครอบครัวสามารถสะสมเงิน สำหรับการศึกษาที่สูงขึ้นได้มากกว่าการสะสมทั่วไปถึง 25 เปอร์เซนต์เนื่องจากการสะสมเป็นแบบไม่เสียภาษี 100% ซึ่งเงินทุนนี้สามารถนำไปใช้ในค่าใช้จ่ายซึ่งได้รับการอนุมัติในโรงเรียนวิชาชีพ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โครงการ ScholarShare 529 ได้รับการนำเสนอโดยรัฐบาลของรัฐแคลิฟอร์เนียและบริหารโครงการโดยบริษัท TIAA-CREF Tuition Financing, Inc.

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเวบไซด์ ScholarShare529.com และเฟสบุค facebook.com/ScholarShare529

(วลัยพรรณ เกษทอง รายงาน)

.............................................................