Get Adobe Flash player

ให้บริการชุมชนเป็นทางเลือก แทนการรับโทษหลังพิพากษา

Font Size:

แอลเอเคาน์ตี้ เปิดโครงการส่งต่อจากศาลเพื่อบริการชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกในการรับโทษหลังคำพิพากษา

นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2017 คณะกรรมการพัฒนาชุมชนแห่งลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ (CDC) ได้ต่อรองและดำเนินการข้อตกลงในการให้ทุน 3 ปีกับคณะกรรมการประสานงานยุติธรรมทางอาญาทั่วประเทศหรือ Countrywide Criminal Justice Coordination Committee (CCJCC) ในการดำเนินการโครงการส่งต่อจากศาลเพื่อบริการชุมชนหรือ Court-Referred Community Service (CRCS) ในศาลสูงสุดแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ศาลของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้

การบริการชุมชนจะให้ทางเลือกทดแทนการรับโทษหลังคำพิพากษาแทนค่าปรับและ/หรือการถูกจองจำสำหรับบุคคลซึ่งถูกจับในการทำผิดทางอาญาโทษสถานเบา (infractions หรือ misdemeanors) บุคคลที่เลือกที่จะบริการชุมชนต่อหน้าศาลจะต้องติดต่อหน่วยงานที่ส่งต่อไปทำการบริการชุมชน1 ใน 9 แห่งซึ่งจะให้บริการที่ทำการศาล 24 แห่งที่ตั้งอยู่ทั่วทั้งเคาน์ตี้ องค์กรส่งต่อเหล่านี้จะเก็บค่าบริการ จัดการการทำงานทดแทนเพื่อบริการชุมชนนี้ที่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และทบทวนและช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการในการรายงานจำนวนชั่วโมงที่ได้ทำงานบริการชุมชนไปให้กับศาล

 เนื่องจากไม่ค่อยมีกฏหมายควบคุมองค์กรส่งต่อเหล่านี้ทำให้พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการโกงหลายอย่างมาก ดังนั้นศาลจึงมีความกังวลในการที่จะพิจารณาลดหรืองดการใช้บริการชุมชนเป็นทางเลือกในการรับโทษจากคำพิพากษา ซึ่งสิ่งนี้อาจยังผลให้เกิดการสูญเสียใบขับขี่ เพิ่มการฝ่าฝืนทางอาญา และท้ายที่สุดคือการเพิ่มจำนวนการจองจำอีกด้วย

โครงการ CRS ที่จะจัดทำขึ้นมาใหม่นี้จึงจะช่วยจัดการปัญหาความกังวลของศาลในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้การบริการชุมชนเป็นทางเลือกทดแทนการรับโทษ รวมทั้งความจำเป็นในการที่ต้องเฝ้าติดตามผู้ให้บริการชุมชนอีกด้วย

“การบริการชุมชนเป็นโครงการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง” ผู้อำนวยการบริหารของ CDC โมนิค คิง-เวห์แลนด์กล่าว “เรามีความภูมิใจที่จะทำงานร่วมกับ CCJCC และศาลหลายแห่งเพื่อจะให้แน่ใจว่าเรายังมีตัวทดแทนที่เชื่อถือได้สำหรับค่าปรับที่มากเกินไปหรือโทษจองจำ”

โครงการ CRCS จะสร้างมาตรฐานที่มีระเบียบแบบแผนสำหรับหน่วยงานส่งต่อเพื่อการบริการชุมชน อันได้แก่ ตารางค่าบริการทั่วไป ข้อกำหนดเกี่ยวกับประกัน และแบบฟอร์มที่จะใช้ในการรายงานชั่วโมงหลังหลังเสร็จสิ้นการบริการต่อศาล

นอกจากนั้นโครงการจะสร้างรายชื่อ ของหน่วยงานส่งต่อที่ได้รับการอนุมัติทั่วประเทศซึ่งจะถูกนำมาใข้โดยศาล และบุคคลที่ถูกฟ้องร้องซึ่งได้รับการพิพากาษาให้บริการชุมชน ผู้ให้บริการเหล่านี้จะได้รับการติดตามเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติงานตามมาตรฐานของโครงการที่ได้ถูกสร้างขึ้นมา

CDC เป็นองค์กรที่ได้ทำงานรับใช้ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ทางด้านให้บริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาว์และการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน โครงการขององค์กรมีหลากหลายและให้ประโยชน์กับผู้อาศัยอยู่ในชุมชนและเจ้าของกิจการทั้งในบริเวณที่ยังเป็น unincorporated area และเมืองที่เข้าร่วมโครงการ บริการการจัดการเกี่ยวกับการจราจรของ CDC ที่เรียกว่า TAS ได้ให้บริการจัดการและดูแลผู้รับบริการในนามของศาล

 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ CRCS นี้สามารถติดต่อ TAS  ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.หรือที่หมายเลข (800) 555-4452

(วลัยพรรณ เกษทอง รายงาน)

.....................................................