Get Adobe Flash player

ผู้นำชุมชนและสื่อมวลชนไทย เยี่ยมชมเรือนจำแอลเอเคาน์ตี้

Font Size:

ผู้นำชุมชนไทยและสื่อมวลชนไทย เยี่ยมชมเรือนจำของแอลเอเคาน์ตี้

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ผู้นำชุมชนและสื่อมวลชนไทย และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เยี่ยมชมเรือนจำ Twin Towers Correctional Facility เรือนจำ Men's Central Jail และเรือนจำ Century Regional Detention Center ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Los Angeles Sheriff Department (LASD)

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เรือนจำ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการรับตัวและคัดแยกนักโทษและผู้ต้องหาเข้าสู่เรือนจำ การตรวจสุขภาพและดูแลรักษาอาการเจ็บป่วย การจัดการศึกษาในเรือนจำ การพัฒนาและเตรียมความพร้อมนักโทษภายหลังได้รับการปล่อยตัว และได้นำคณะเยี่ยมชมห้องขัง สถานพยาบาล ศูนย์แรกรับ และบริเวณต่างๆ ในเรือนจำ ทั้งนี้ LASD มีเรือนจำในกำกับดูแลรวม 7 แห่ง คุมขังนักโทษและผู้ต้องหากว่า 17,000 คน

การเยี่ยมชมเรือนจำครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ และ LASD เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ LASD ในการดูแลนักโทษและผู้ต้องหา ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้เน้นย้ำภารกิจหน้าที่ดูแลคนสัญชาติไทยที่ถูกจับกุมและต้องโทษของสถานกงสุลใหญ่ฯ และขอความร่วมมือ LASD ให้แจ้งการจับกุม ข้อมูลรายชื่อนักโทษและผู้ต้องหาคนไทย รวมทั้งแจ้งสถานกงสุลใหญ่ฯ เมื่อมีคนไทยถูกคุมตัวเข้าสู่เรือนจำเพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ดูแลต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและความเป็นไปได้เกี่ยวกับการสอนวิชานวดไทยให้ผู้ต้องโทษที่สนใจฝึกวิชาชีพด้วย