Get Adobe Flash player

กงสุลสัญจรเมืองเลย์ตัน วันที่17-18มีนาคม2561

Font Size:

สกญ.กำหนดให้บริการกงสุลสัญจร ที่วัดธรรมคุณาราม เมืองเลย์ตัน, ยูทาห์ เสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 มีนาคม ส่วนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา วัดศรีเจริญธรรม เมืองลาสเวกัส

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 3-4 มีนาคม 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ณ วัดศรีเจริญธรรม เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดาโดยมีประชาชนไทยในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง เข้ารับบริการ 240 คน รวม 288 รายการ

หนังสือเดินทาง e-passport เป็นบริการที่มีผู้มาขอรับมากที่สุด จำนวน 200 เล่ม ตามมาด้วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 76 ใบ บริการให้คำปรึกษาด้านงานกงสุล จำนวน 10 รายการ และงานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์ จำนวน 2 รายการ

ในการให้บริการกงสุลสัญจรครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครกงสุลในพื้นที่ 4 คน ซึ่งจะเป็นเครือข่ายของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในโอกาสต่อๆ ไป

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดศรีเจริญธรรมที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งชุมชนไทยในเมืองลาสเวกัส และพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนการบริการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ และขอขอบคุณพยาบาลอาสาชุมชนไทย เมืองลาสเวกัสในการให้บริการคำปรึกษาสุขภาพ แก่ชุมชนไทยในช่วงการให้บริการกงสุลสัญจร

สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจรครั้งต่อไปที่วัดธรรมคุณาราม เมืองเลย์ตัน มลรัฐ

ยูทาห์ ระหว่างวันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกงสุลสัญจรที่เมืองเลย์ตันและที่เมืองอื่นๆ สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org

................................................................