Get Adobe Flash player

ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย‘ระดมทุน’ The Palm Village 10 For 10

Font Size:

ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย ฉลองครบรอบ 10 ปี ก่อตั้งบ้านพักผู้สูงอายุ ด้วยการระดมทุน the Palm Village 10 For 10 ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม เพื่อประโยชน์สุขของกลุ่มผู้สูงอายุปัจจุบัน และกลุ่มผู้สูงอายุในอนาคต

นางแชนซี มาร์เทอร์แรล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทย แถลงว่าทางศูนย์ฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้ก่อตั้งโครงการอาคารบ้านพักราคาย่อมเยาว์แก่ผู้สูงอายุ ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยในเขต San Fernando Valley ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้ได้รับประโยชน์และชีวิตที่ดีขึ้น นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2008

ทั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของโครงการของศูนย์ฯ ที่ได้จัดตั้งโครงการระดมทุนที่มีชื่อว่า the Palm Village 10 For 10 โดยนับตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีนี้

“เราขอเรียนเชิญบุคคลในชุมชมทุกท่านร่วมบริจาคเงิน (เงินบริจาคนี้เป็นแบบที่สามารถลดหย่อนภาษีได้) เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยที่ Palm Village Senior Housing ยังคงอยู่อย่างมีความสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีปลอดภัยในชีวิตและมีการเพิ่มพูนความรู้ ไม่ใช่เพียงแค่ในวันนี้แต่ยั่งยืนไปถึงภายภาคหน้า เราจัดตั้งทรัพยากรชุมชมนี้ขึ้นไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์สุขของกลุ่มผู้สูงอายุปัจจุบัน แต่เพื่อกลุ่มผู้สูงอายุในอนาคตเช่นเดียวกัน” ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทยกล่าว

และว่า โครงการระดมทุน Palm Village 10 For 10  ได้กำหนด 10 เป้าหมายหลักที่ประกอบไปด้วยการพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการดำเนินการต่างๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการที่พนักงานของศูนย์ส่งเสริมชาวไทย และตัวผู้อยู่อาศัยที่ Palm Village Senior Housing เองได้เล็งเห็นเงินบริจาคอันทรงคุณค่าของคุณจะช่วยสานต่อ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยปัจจุบันและในอนาคตของ Palm Village Senior Housing

10 เป้าหมายหลักดังกล่าว ได้แก่

1. จัดบริการคลินิกสุขภาพและจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพที่Palm Village Senior Housingทุกๆ สามเดือน

2. เพิ่มชั่วโมงทำงานเพิ่มเติมของผู้ประสานงานบริการสังคมประจำPalm Village Senior Housing

3. เพิ่มมาตรการความปลอดภัยภายในเขตที่พักอาศัย

4. เพิ่มการเข้าถึงพนักงานซ่อมบำรุงประจำที่พักอาศัย

5. ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ส่วนรวม โดยรวมไปถึง สวน ห้องซักผ้า และห้องกิจกรรม

6. เพิ่มกิจกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมความรู้สึกเป็นชุมชมของสมาชิกผู้อยู่อาศัย

7. มีบริการขนส่งแก่ผู้สูงอายุเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปงานกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ และซื้อของในเขตชุมชม

8. จัดตั้งสภาผู้อยู่อาศัย

9. จัดให้มีการทำความสะอาดพรมภายในตึกที่พักอาศัยเป็นประจำ

10. จัดสรรและจัดระเบียบสำหรับห้องสมุดของเรา

ทางศูนย์ฯ กำหนดรูปแบบโครงการระดมทุนไว้เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชุมชมทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการบริจาค ไม่ว่าจะมีรายได้เท่าไรก็ตาม

ระดับทองแดง:10เหรียญสหรัฐฯ-สำหรับนักเรียน ผู้สูงอายุ และสมาชิกที่มีรายได้น้อยภายในชุมชน การบริจาคของคุณแสดงถึงแรงสนับสนุนต่อภารกิจของ Palm Village Senior Housing เพื่อที่จะให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งทรัพยากรที่มีค่าของชุมชน

ระดับ เงิน: 110 เหรียญสหรัฐฯ– ความสำเร็จของโครงการระดมทุน Palm Village 10 For 10 ขึ้นอยู่กับคุณ การบริจาคของคุณจะเป็นฐานบริจาคหลักที่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

“ระดับ ทองคำ: 1010 เหรียญสหรัฐฯ- สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้มีรายได้สูงในชุมชม เงินบริจาคของคุณจะเป็นทั้งแรงผลักดันให้เราเริ่มโครงการของเราได้อย่างเต็มที่และช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายทั้ง 10 ข้อของเรา ไม่ใช่แค่เพียงวันนี้ แต่ยั่งยืนไปถึงอนาคต” ผอ.ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย กล่าวในที่สุด.

.....................................................................