Get Adobe Flash player

สมาคมไทยปักษ์ใต้ มอบคอมฯ ให้โรงเรียนภูเก็ต,พังงา,ระนอง

Font Size:

สมาคมไทยปักษ์ใต้กำหนดการเดินทางมอบคอมพิวเตอร์ 3 จังหวัด ภูเก็ต พังงา ระนอง วันที่ 6 พฤษภาคม 2018

สมาคมไทยปักษ์ใต้ แห่งแคลิฟอร์เนีย โดยนางจุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช นายกสมาคม และคณะกรรมการ มีกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อมอบคอมพิวเตอร์ตามโครงการ อี-ไลบรารี หรือห้องสมุดคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า และได้ทำอย่างต่อเนื่องให้ครบทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมฯ มีความชัดเจนในการบริหารโครงการ จึงได้รับความนิยม และได้รับการสนับสนุน จากพี่น้องชาวไทยในนครลอสแอนเจลิส และรัฐต่างๆ มาโดยตลอด จนสามารถกระจายความช่วยเหลือไปยังจังหวัดต่างๆ หลายโรงเรียนในหลายจังหวัด ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้

สำหรับปีนี้ จะไปมอบคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ จังหวัดภูเก๊ต, โรงเรียนบ้านบางคลั่ง โรงเรียนห้วยทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งละออง จังหวัดพังงา, โรงเรียนทัพไชยาพัฒนา โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา จังหวัดระนอง

โดยได้จัดเป็นกรุ๊ฟทัวร์ แบบไม่แสวงหากำไร เปิดโอกาสให้สมาชิก และผู้สังเกตุการณ์ ได้เป็นสักขีพยาน

สำหรับกำหนดการ หลังเดินทางถึงกรุงเทพฯ

อาทิตย์    06-May-18         รถ (วันที่สอง) 05:00  น.                  พร้อมกันที่หลังสถานีรถไฟสามเสน แวะรับประทานอาหาร

18:00  น.เข้าพักโรงแรมเพิร์ลภูเก็ต พักผ่อนตามอัธยาศัย   (ภูเก็ต 1)

จันทร์         07-May-18 รถ (วันที่สาม) 08:00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 09:00 น. เดินทางไปชม ตึกชิโน โปรตุกีส บ้านชินประชา                                    12:00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ร้านริมทาง@ฉลอง 13:30 น.       เที่ยววัดฉลอง จุดชมวิว 3 อ่าว ตอนเย็นชมพระอาทิตย์ตกดิน ที่แหลมพรหมเทพ                                                

18:30 น. รับประทานอาหารเย็น ร้านปากน้ำซีฟูด 20:00 น.เข้าที่พัก (ภูเก็ต 2)

อังคาร 08-May-18            รถ (วันที่สี่) - ใส่ Uniform

07:00 น. รับประทานอาหารเช้า 08:00 น.เดินทางไปมอบคอมพิวเตอร์ โรงเรียน วัดเก็ตโฮ่ 12:00 น.          รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านหมีสะปำ หรือจั๊กจั่นซีฟู๊ด (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

13:30 น.เดินทางไปมอบคอมพิวเตอร์ โรงเรียน บ้านป่าครองชีพ 15:30 น.กราบอนุสาวรีย์ท้าวเทพสตรี -ท้าวศรีสุนทร 19:00 น.  รับประทานอาหารเย็น 20:30 น.เข้าที่พัก (ภูเก็ต 3)

พุธ            09-May-18     รถ (วันที่ห้า)

06:00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 07:00 น.         รถทัวร์มารับไปทัวร์พังงาเบย์ เกาะตะปู เขาพิงกัน เกาะปันหยี ฯลฯ 17:00 น. กลับท่าเรือ 18:00 น. รับประทานอาหารเย็น 21:00 น.           กลับที่พัก (ภูเก็ต 4) 

พฤหัสฯ 10-May-18           รถ (วันที่หก)        

08:00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมและ(check out) 09:00 น. เดินทางไปกระบี่ ผ่านจังหวัดพังงา ระหว่างทางแวะเที่ยวสถานที่ ต่างๆ

12:00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 13:00 น. ออกเดินทางสู่กระบี่ ผ่านตะกั่วป่าเที่ยวสถานที่ต่างๆ 15:00 น.   เดินทางไปคลองท่อม เที่ยวสระมรกต 17:00 น. เข้าที่พักที่กระบี่ โรงแรม เวียงทอง  (กระบี่ 1) 18:30 น. รับประทานอาหารเย็น 21:00 น. เข้าที่พักตามอัธยาศัย

ศุกร์       11-May-18 รถ (วันที่เจ็ด)

07:00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 08:00 น. เดินทางไปท่าเรือ ลงเรือสปีดโบ๊ท หาดนพรัตน์ธารา ชมหาดถ้ำพระนาง อ่าวไร่เลย์ ทะเลแหวก

12:00 น.รับประทานอาหารเที่ยงบนเกาะปอดะ (แบบปิคนิค) 17:00 น.เดินทางกลับโรงแรมที่พัก 18:30 น. รับประทานอาหารเย็น 21:00 น.เข้าที่พักตามอัธยาศัย (กระบี่ 2)

เสาร์  12-May-18  รถ (วันที่แปด)

08:00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม 09:00 น.        เดินทางไปเที่ยวอ่าวท่าเลน พายเรือ Canue 12:00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 14:00 น.เดินทางไปเที่ยวหาดจมูกควาย ดูพระอาทิตย์ตก

19:00 น.รับประทานอาหารเย็น 20:00 น.         เข้าที่พักตามอัธยาศัย (กระบี่ 3)                  

อาทิตย์  13-May-18 รถ (วันที่เก้า)-ใส่ Uniform

08:00 น.รับประทานอาหารเช้า 09:00 น. เดินทางไปมอบคอมพิวเตอร์ จังหวัดพังงา โรงเรียนบ้านบางคลั่ง โรงเรียนห้วยทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งละออง 12:00 น.   อาหารเที่ยง 14:00 น.เดินทางไปสู่จังหวัดระนอง 15:30 น.ถึงระนอง เข้าที่พักโรงแรม บ้านริมธารรีสอร์ท ชมตัวเมือง 19:00 น.รับประทานอาหารเย็น 20:00 น.เข้าที่พักตามอัธยาศัย (ระนอง 1)   

จันทร์ 14-May-18 รถ(วันที่สิบ) ใส่ Uniform

07:00 น.รับประทานอาหารเช้า 08:00 น.เดินทางไปมอบคอมพิวเตอร์ โรงเรียนทัพไชยาพัฒนา 12:00 น.รับประทานอาหารเที่ยง 13:30 น.ไปมอบคอมพิวเตอร์ โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 16:00 น.กลับเข้าเมืองระนอง 19:00 น. รับประทานอาหารเย็น (ระนอง 2) 20:00 น.เข้าที่พัก (คืนรถ)                              

อังคาร 15-May-18 (รถเช่าเล็ก)

07:00 น. รับประทานอาหารเช้า เที่ยวในตัวเมืองระนอง อาบน้ำแร่ เที่ยวชมน้ำตก (เตรียมชุดอาบน้ำ) 19:00 น.อาหารเย็น จัดเลี้ยงที่โรงแรมที่พัก (ระนอง 3)

พุธ 16-May-18 (รถเช่าเล็ก) 08:00 น. รับประทานอาหารเช้า และ (Check Out)         11:00 น.แยกย้ายตามอัธยาศัย          

ท่านที่จะเดินทางกลับกรุงเทพฯ อย่าลืมจองตั๋วเครื่องบิน หรือรถทัวร์ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางกลับ

...........................................................