Get Adobe Flash player

หน่วยคุมประพฤติจัดสัปดาห์ สิทธิของ‘เหยื่ออาชญากรรม’

Font Size:

หน่วยงานควบคุมความประพฤติ แห่งลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ จัดสัปดาห์แห่งสิทธิ์ของเหยื่ออาชญากรรมแห่งชาติ

ลอสแอนเจลิส – ดังเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนและให้สิทธิ์กับเหยื่อรวมทั้งทำให้กระบวนการควบคุมประพฤติมีผลกระทบทางบวกในการเปลี่ยนพฤติกรรม หน่วยงานควบคุมความประพฤติแห่งลอสแอนเจลิสจึงจัดสัปดาห์แห่งสิทธิ์ของเหยื่ออาชญากรรมแห่งชาติขึ้นตั้งแต่วันที่ 8-14 เมษายน เพื่อเป็นการสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมและการฟื้นคืนสภาพของเหยื่ออาชญากรรม

หลายคนไม่ได้ตระหนักว่านอกเหนือจากการให้บริการกับบุคคลกว่า 50,000 คนที่กำลังอยู่ในการควบคุมความประพฤติ หน่วยงานฯยังมีหน้าที่ตรวจตรากระบวนการฟื้นคืนสภาพของเหยื่ออาชญากรรมแห่งหนึ่ง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2017 หน่วยงานฯ ได้ดูแลบทบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องกับการให้งบประมาณในการฟื้นฟูเหยื่อมากกว่า 3.8 ล้านเหรียญซึ่งจ่ายโดยแต่ละบุคคลที่อยู่ในระบบควบคุมความประพฤติ

“การฟื้นฟูสภาพและการบูรณะ เป็นเป้าหมายหลักของงานควบคุมความประพฤติ” หัวหน้าเจ้าหน้าที่ควบคุมความประพฤติของลอสแอนเจลิส เทอรี่ แมคโดนัลด์กล่าว “การควบคุมความประพฤติของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้มีความกระตือรือร้นในการตรวจตรากระบวนการกลับคืนสู่สภาพเดิมของเหยื่ออาชญากรรมและชี้นำให้เหยื่อผ่านการบริการที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ชีวิตของพวกเขาให้กลับมา”

หน่วยงานควบคุมความประพฤติแห่งลอสแอนเจลิส ยังเป็นผู้นำของประเทศในการให้การสนับสนุนและบริการ กับเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์และเป็นหนึ่งในหน่วยงานแห่งสาธารณะแห่งแรก ที่ดูแลคนเหล่านี้ในฐานะของเหยื่อไม่ใช่ในฐานะของอาชญกร หน่วยงานฯ ยังทำงานร่วมกับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องถิ่นเพื่อที่จะต่อสู้กับการแสวงหาประโยชน์ในธุรกิจทางเพศ กับกลุ่มเด็กและผู้เยาว์อย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่มกราคม 2012 เป็นต้นมา หน่วยดูแลการค้าเด็ก (CTU) ของหน่วยงานควบคุมความประพฤติฯ มุ่งความสนใจไปในการให้บริการฟื้นฟูกับเหยื่อผู้เยาว์ที่ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ โดยหน่วยดูแลนี้เป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยควบคุมความประพฤติและศาล โดยตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มนี้ที่ไม่เหมือนใครและสนับสนุนความมุ่งมั่นของเคาน์ตี้และความคิดริเริ่มของบอร์ดออฟซูเพอร์ไวเซอร์ในการที่จะต่อสู่กับกระบวนการค้ามนุษย์

สัปดาห์แห่งสิทธิ์ของเหยื่ออาชญกรรมแห่งชาติถูกตั้งขึ้นโดย Office for Victims of Crime ซึ่งเป็นส่วนของโครงการในกระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐฯ มีเป้าหมายที่จะให้การกระตุ้นระดับชาติและสนับสนุนเหยื่ออาชญากรรมและครอบครัว โดยธีมในปีนี้คือ “ขยายเครือข่าย:เขาถึงเหยื่อทุกคน (Expand the Circle: Reach all Victims)” เสนอให้สังคมออกความเห็นต่อวิธีที่เหยื่ออาชญากรรมจะสามารถได้มีการเข้าถึงบริการและการช่วยเหลือที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันกับกลุ่มสนับสนุนต่างๆ เพื่อเข้าถึงเหยื่อทุกคนอีกด้วย

สำหรับเหยื่ออาชกรรมที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อกับทนายของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ได้ที่http://da.lacounty.gov/victims.

(วลัยพรรณ เกษทอง รายงาน)