Get Adobe Flash player

แอลเอเคาน์ตี้ตั้งงบ$30.8ล้าน ต่อสู้กับปัญหาคนไร้ที่อยู่อาศัย

Font Size:

ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ เสนองบประมาณ 30.8 ล้านเหรียญเพื่อต่อสู้กับปัญหาคนไร้ที่อยู่อาศัย

ซูพเพอร์ไวเซอร์ มาร์ค ริดลี่ย์-ธอมัส เห็นว่างบประมาณที่ถูกนำเสนอสำหรับปีงบประมาณ 2018-2019 จำนวนเงิน 30.8 ล้านล้านเหรียญนั้นจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนหลายล้านคน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความอ่อนไหวมากที่สุด รวมทั้งยังรักษาความปลอดภัยในชุมชน เพิ่มความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความรับผิดชอบทางงบประมาณอีกด้วย

“รัฐบาลไม่สามารถทำได้ทุกสิ่ง แต่ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ก็ได้ทำหน้าที่ในส่วนใหญ่” ซูพเพอร์ไวเซอร์ริดลีย์-ธอมัส กล่าว

 “งบประมาณนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจแน่วแน่ในการต่อสู้กับปัญหาคนไร้ที่อยู่อาศัย ความขาดแคลนของบ้านพักอาศัยในราคาย่อมเยาว์ และความจำเป็นที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง ในกระบวนการยุติธรรมและยังเป็นการขยายการเข้าถึงการบริการทางสาธารณสุขและความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ อันได้แก่การลงทุนไปกับการคิดค้นทางเทคโนโลยีและวิทยาศาตร์ชีวภาพ รวมทั้งเฉลิมฉลองศิลปะอีกด้วย” เขากล่าวเพิ่ม

ผู้อำนวยการบริหารของเคาน์ตี้ ซาชิ ฮาไม ผู้ซึ่งแนะนำแผนการใช้จ่ายกล่าวว่า “งบประมาณนี้แสดงถึงความตั้งใจของเคาน์ตี้ในการที่จะจัดการกับปัญหาทางสังคมที่ยุ่งยากที่สุดในบริเวณนี้ โดยผ่านการกระทำอย่างกล้าหาญเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของพลเมืองทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในสถานการณ์หรือเส้นทางใดก็ตาม”

งบประมาณนี้รวมถึงทุนสนับสนุน 1 ปีเต็มจากกฏหมาย Measure H ซึ่งเป็นเงินลงทุนจำนวน 374 ล้านเหรียญในการต่อสู้กับภาวะคนไร้ที่อยู่อาศัย โดยยังรวมถึงเงินทุนจำนวน 45 ล้านเหรียญสำหรับการหาที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาว์และสร้างงาน 1,000 ตำแหน่งเพื่อบริการผู้ไร้ที่อยู่เหล่านั้น

ตั้งแต่มีการออกคะแนนเสียงให้ผ่านกฏหมาย Measure H ในเดือนมีนาคมเมื่อปีที่แล้ว เคาน์ตี้ได้ช่วยเหลือบุคคลหลายพันคนและครอบครัวผ่านการขยายการเข้าถึง การจัดให้มีที่อยู่อาศัยฉุกเฉิน การให้ที่อยู่อาศัยอย่างฉับพลันและสิทธิ์ประโยชน์อื่น ๆ ในความสำเร็จระยะต้นระหว่างเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2017 มีบุคคลมากกว่า 7,000 คนที่ได้เข้าไปอยู่ในที่พักอาศัยในหลายรูปแบบ และหลายคนก็อยู่ในกลุ่ม 3,000 คนที่ได้มีที่อยู่อาศัยถาวรอีกด้วย

ทางเคาน์ตี้จะเปิดให้มีประชาพิจารณ์ สำหรับการใช้งบประมาณนี้เริ่มต้นในวันที่ 16 พฤษภาคม โดยบอร์ดออฟซูเพอไวเซอร์จะเริ่มการพิจารณาหารือในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 นี้

(วลัยพรรณ เกษทอง รายงาน)

.........................................................................