Get Adobe Flash player

แนะธุรกิจ‘สตาร์ทอัพ’คนไทย สมควรใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย

Font Size:

มุมมองของเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพคนไทยรุ่นใหม่ ที่มีต่อธุรกิจสตาร์ทอัพในสหรัฐฯ และในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2561 นายตรีสิกข์ สงวนบรรพ์ เจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพ แอพพลิเคชั่น Turfmapp ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่นครชิคาโก ได้พบหารือกับนายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการทำธุรกิจสตาร์ทอัพในนครชิคาโก ดังนี้

นายตรีสิกข์ มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับ 1871-Chicago’s Technology & Entrepreneurship Center ซึ่ง UBI Global ได้จัดอันดับให้เป็นศูนย์บ่มเพาะฯ อันดับ 1 ของโลกในปี 2561

ชื่อ “1871” มีที่มาจากปี ค.ศ. 1871 ซึ่งเป็นปีที่นครชิคาโก ประสบเหตุอัคคีภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ จนทำให้ต้องเร่งฟื้นฟูเมือง ระดมคนเก่ง และเปิดรับเทคโนโลยี ส่งผลให้ชิคาโกเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความก้าวหน้าในทุกๆ ด้านจนถึงปัจจุบัน

1871 ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2012 ด้วยความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหอการค้านครชิคาโก เพื่อให้เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกัน (co-working space) ของผู้สนใจทำธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยเก็บค่าสมาชิกและให้บริการแบบครบวงจรสำหรับส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ อาทิ การจัดหาที่ปรึกษา (advisor) การจัดงานเสวนาโดยเชิญบุคคลสำคัญในแวดวงธุรกิจมาให้ความรู้และแบ่งปัน ปสก. การจัดงานนำเสนอบริษัทให้นักลงทุนที่สนใจ (pitch) และการจัดโปรแกรมบ่มเพาะและโปรแกรมเร่งสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ เป็นต้น

ปัจจุบัน 1871 มีสมาชิกมากกว่า 400 บริษัท และที่ผ่านมา สามารถสร้างบริษัทสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพจนเติบโตได้เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (potential unicorn) ประมาณ 5-8 บริษัท (เช่น บริษัทแอพพลิเคชั่น SpotHeroให้บริการช่วยหาที่จอดรถ) นอกจากนี้ 1871 ยังเป็นต้นแบบให้หลายประเทศ (อาทิ มาเลเซีย และตุรกี) นำไปประยุกต์ใช้สร้างศูนย์บ่มเพาะฯ ในประเทศของตนอีกด้วย

ในส่วนของไทย นายตรีสิกข์ เห็นว่า ไทยเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและการเกษตร จึงควรเน้นเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเหล่านี้ และควรมีฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมผลงานการคิดค้นของคนไทย ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการเกษตรด้วย นอกจากนี้ ไทยยังเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (programmer) ชั้นนำจากรัสเซียและยุโรปตะวันออกที่มักเดินทางมาพำนักอยู่ปีละหลายเดือนเพื่อหนีอากาศหนาว ดังนั้น ไทยจึงควรหาประโยชน์จากการเดินทางมาของคนกลุ่มนี้ ด้วยการจัดงานสัมมนาขนาดใหญ่ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เช่น งาน Python Conference) เพื่อเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ และเชื่อมโยงกลุ่มคนเหล่านี้กับภาคธุรกิจไทย และควรจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ เช่น เทศกาลเกมส์ออนไลน์ (eSports Festival) หรือเทศกาลดนตรีควบการประชุมด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ เพราะนอกจากจะช่วยส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศแล้ว ยังดึงดูดคนรุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอีกด้วย

นอกจากนี้ นายตรีสิกข์ฯ ได้นำกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่ Thai Soccer League (TSL) เข้าชมการแข่งขันฟุตซอลลีกใกล้ดาวน์ทาวน์นครลอสแอนเจลิสซึ่งใช้บริการในแอพพลิเคชั่น Turfmappโดยการแข่งขันฟุตซอลนี้จัดโดย The Association at the BASE LA มีทีมจากลีกฟุตซอลต่าง ๆ เข้าร่วมลงทะเบียนการแข่งขัน และมีผู้เล่นสมัครเล่นที่เป็นผู้นำทางความคิด (influencers) และบริษัทชั้นนำและอดีตผู้เล่นจากทีมฟุตบอลอาชีพบางส่วน

........................................................