Get Adobe Flash player

สมาคมใต้เดินสายมอบคอม อีกสองจังหวัดพังงา-ระนอง

Font Size:

คณะกรรมการและสมาชิก สมาคมไทยปักษ์ใต้แห่งแคลิฟอร์เนีย นครลอสแอนเจลิส ดำเนินการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์ให้กับโรงเรียน อีก 2 จังหวัด พังงาและระนอง ถือว่าภารกิจเสร็จสิ้นสำหรับวาระนี้

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม คณะของสมาคมไทยปักษ์ใต้ฯ ได้เดินทางไปมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพรินเตอร์ให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษา 3 แห่ง โรงเรียนบ้านบางครั่ง หมู่ 3 บ้านบางครั่ง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โรงเรียนห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 โรงเรียนบ้านทุ่งละออง หมู่ 4 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ทั้ง 3 โรงเรียนได้ร่วมในพิธีรับมอบพร้อมกันที่โรงเรียนบ้านบางครั่ง อาจารย์บุญศิริ ชูพงศ์ เป็นผู้อำนวยการ มีนักเรียน 167 คน ครู 14 คน ได้รับคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง พรินเตอร์ 1 เครื่อง โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 อาจารย์สุวิทย์ ชายนุ้ย รักษาการผู้อำนวยการ มีนักเรียน 120 คน ครู 9 คน ได้รับคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง พรินเตอร์ 1 เครื่อง โรงเรียนบ้านทุ่งละออง อาจารย์ดาวนภา พรมทอง แทนอาจารย์วุฒิชัย บุณณมี ผู้อำนวยการ ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่กรุงเทพมหานคร มีนักเรียน 94 คน ครู 5 คน ได้รับคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง พรินเตอร์ 1 เครื่อง

นายประดิษฐ์ ไชยรัตน์ติเวช มอบทุนการศึกษาให้ทั้ง 3 โรงเรียนๆ ละ 5,000 บาท นางชลอ แสงจันทร์ มอบให้โรงเรียนละ 1,000 บาท นางวนิดา ชัยจารี มอบให้โรงเรียนละ 1,000 บาท   

 วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม คณะเดินทางไปยังจังหวัดระนอง มอบให้กับโรงเรียนทับไชยาพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง อาจารย์นพรัตน์ ศรีสกุล ผู้อำนวยการ มีนักเรียน 127 คน ครู 14 คน ได้รับคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง พรินเตอร์ 1 เครื่อง น.ส.ดวงรชต พยัฆวิเชียร รองกรรมการผู้จัดการวังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก มอบแล็ปท็อบ 1 เครื่อง

โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา หมู่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง อาจารย์พูลศักดิ์ จินาเกตุ ผู้อำนวยการ มีนักเรียน 231 คน ครู 19 คน มอบคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง พรินเตอร์ 1 เครื่อง 

ในพิธีมอบทุกโรงเรียน นายสมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์ อดีตนายกสมาคมฯ ประธานบอร์ดสมัยที่ผ่านมา ได้กล่าวถึงประวัติและความเป็นมาของสมาคมฯ

นายไพสันติ์ พรหมน้อย อดีตบรรณาธิการและเจ้าของ นสพ.เอเชียนแปซิฟิค นิวส์ กล่าวแสดงความรู้สึกถึงมุมมองในการทำงานของสมาคมฯ ชมรมฯ ในนครลอสแอนเจลิส ในฐานะผู้สื่อข่าว

นางจุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช นายกสมาคมฯ กล่าวถึงโครงการอี ไลบรารี่  ซึ่งจัดให้มีขึ้นตั้งแต่ปี 2008 ขณะที่นายสมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์ เป็นนายกสมาคมฯ และจากคำแนะนำของนายจักร บุญหลง กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ในขณะนั้น ว่าขณะนี้โครงการได้แจกคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์ให้กับโรงเรียน 12 จังหวัดในจำนวนทั้งหมด 14 จังหวัดภาคใต้ เหลืออีก  2 จังหวัด คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพร ทางสมาคมฯ จะเดินทางมามอบในช่วงปลายปี 2019 ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นโครงการอี-ไลบรารี่โดยสมบูรณ์

ทางด้าน อาจารย์บุญศิริ ชูพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางครั่ง กล่าวว่า ทั้ง 3 โรงเรียนที่จังหวัดพังงา เป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์มาก โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 ไม่มีเลย ทุกโรงเรียนภูมิใจและดีใจที่ได้ตรงนี้

โรงเรียนบ้านบางครั่งมีเด็กพิเศษเรียนประมาณ 20 คน พิการด้านร่างกาย 1 คน นอกนั้นสมองอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สมาธิสั้น นิสัยก้าวร้าว ท่านมาถูกทางแล้วที่มาช่วยทั้ง 3 โรงเรียน เราอยู่ไกลตัวเมืองมาก โอกาสที่จะได้น้อยมาก ทั้งที่หลักสูตรกำหนดว่าจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันไทยแลนด์ 4.0 นั่นเป็นเพียงนโยบาย

ถือว่าท่านเป็นผู้นำแสงสว่างให้กับเด็กในชนบทจริงๆ หลักสูตรปีนี้ รัฐบาลยังไม่โอนเงินงบประมาณที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดมาว่า ต้องการให้เด็กเรียนฟรีทั่วประเทศ โรงเรียนจะเปิดเรียนวันที่ 16 นี้ ยังไม่ได้โอนงบประมาณมาให้ นักเรียนยังไม่มีหนังสือเรียน

ทางโรงเรียนประชุมคณะครู ว่าจะต้องแก้ปัญหาไปก่อนตามที่หลักสูตรต้องการ ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน นี่คือสิ่งที่สะท้อนให้ท่านเห็นว่า บางอย่างรับปากแต่ทำไม่ได้และทำไม่ทันการณ์ ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีแต่เรายังอยู่ได้

ที่ท่านมาวันนี้ พวกเราคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษารู้สึกดีใจมากๆ ถ้าท่านจะให้โทรศัพท์หรือสิ่งไฮเท็คต่างๆ ก็ยินดี ทางโรงเรียนพยายามทำทุกอย่างเพื่อพัฒนาคุณภาพ ทั้งชุมชน สังคมและผู้ปกครอง ทางโรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศมากมาย วันที่ 21 จะไปรับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในเรื่องของสุขบัญญัติ 10 ประการ ได้รับรางวัลระดับภาค เป็นโรงเรียนปลอดขยะ เรารักษาสิ่งแวดล้อม ทำโดยไม่รองบประมาณ ทำจากใจที่ร่วมด้วยช่วยกันทั้งหมด

ขอให้ท่านได้สบายใจว่า สิ่งที่มอบหมายให้กับเรานั้นจะไม่ทิ้ง จะมุ่งมั่นตั้งใจ ทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้ได้รางวัลมาเพื่อเป็นเกียรติแก่พวกท่าน

วันนี้ขอต้อนรับด้วยการแสดงมโนราห์โบราณ แบบครบทุกท่ารำ ความยาว 30 นาที  ไม่สามารถตัดช่วงใดออกได้ ฝึกสอนโดยครูโนราห์ ชำนาญ บุญสิน 

อ.นพรัตน์ ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนทับไชยาพัฒนา กล่าวแนะนำคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองที่มาร่วมพิธี ขอบคุณสมาคมฯ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์ สำหรับโรงเรียนระดับกลาง นักเรียนย้ายเข้า-ออกเป็นประจำ ในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนอาจจะไม่ค่อยสะดวก ต้องรองบประมาณจากรัฐที่ได้จัดสรรในการจัดซื้อให้กับนักเรียน ถือว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่เข้มแข็งอีกโรงเรียนหนึ่ง เพราะได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของงบประมาณและแรงงาน เมื่อปี 2555 โรงเรียนประสบอัคคีภัย ตอนนั้นตนเป็นครูที่นี่ ก็ได้รับความร่วมมือจากทางชุมชนมาช่วยเหลือในการจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวก่อนได้หลังใหม่

ขอขอบคุณสมาคมฯ ที่ได้มอบเครื่องคอมฯ และพรินเตอร์ จะนำไปใช้ในการสอน ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์อย่างแน่นอน

ด.ช.ณภัทร บำรุง ประธานนักเรียนโรงเรียนทับไชยาพัฒนา กล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ผมและนักเรียนทุกคนจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายสมคิด ประโยชน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทับไชยาพัฒนากล่าวขอบคุณและอวยพรให้คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อาจารย์พูลศักดิ์ จินาเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา กล่าวขอบคุณคณะสมาคมฯ ที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเล ขอสัญญาว่าจะนำใปใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ตามที่กล่าวว่าคอมพิวเตอร์มีทั้งดีและไม่ดี ตนขอรับรองว่าจะนำแต่สิ่งดีๆ ให้กับนักเรียนเท่านั้น.

 (วัลลภา ดิเรกวัฒนะ รายงาน)