Get Adobe Flash player

ลอสแอนเจลิสเลือก‘ไอบีเอ็ม’ ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียง

Font Size:

ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ได้นำเอาไอบีเอ็ม ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส ซึ่งเป็นผู้นำทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบและขั้นตอนที่ใช้ในการผลิต และพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งไพรแมรี่

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ไอบีเอ็มฯ จะทำงานกับผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศของเคาน์ตี้ และฝ่ายตรวสอบและควบคุมเพื่อหาสาเหตุต้นตอของความผิดพลาดในการจัดพิมพ์รายชื่อและให้คำแนะนำถึงหนทางแก้ไข

“สิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือ การตรวจสอบทั้งระบบและบางส่วนของระบบในระดับมาตรฐานที่สุด” ซาชิ เอ ฮาไม ผู้อำนวยการบริหารฯ กล่าว “การทำงานกับไอบีเอ็ม ซีเคียวริตี้ เซอร์วิสทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราจะได้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการป้องกันไม่ให้ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นอีก”

ไอบีเอ็ม ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จะทำการตรวจสอบปัญหาอย่างสมบูรณ์และทำการวิเคราะห์สาเหตุต้นตอหลัก อันได้แก่ การสอบสวนทางนิติในระบบ วิธีการ และหน่วยงานที่ใช้ในการเตรียมและผลิตรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวน 5.1 ล้านรายในหน่วยเลือกตั้ง 4,357 แห่ง การตรวจสอบยังรวมถึงการทดสอบระบบเครือข่าย เซิฟเวอร์และฐานข้อมูลเพื่อประเมินถึงความเปราะบางที่อาจเกิดขึ้นได้ และเพื่อเข้าถึงการควบคุมความปลอดภัย นโยบายและกระบวนการควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบได้เริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน และคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ถึงจะแล้วเสร็จ

ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา มีข้อมูลรายชื่อของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวน 118,509 รายที่ไม่ได้ถูกพิมพ์ออกมาในใบรายชื่อเนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ของระบบ ยังผลให้ผู้ลงคะแนนเสียงราว 12,000 รายต้องลงคะแนนผ่านระบบ provisional โดยผู้ที่ลงคะแนนผ่านวิธีนี้จะได้รับการยืนยันทางจดหมาย อีเมล์หรือโทรศัพท์ว่า เสียงของเขาได้ถูกนับเป็นที่เรียบร้อยและสถานะการเลือกตั้งของเขาไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ไม่มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงคนใดที่ถูกตัดออกจากระบบและสิทธิ์ของพวกเขาก็ไม่เคยได้เป็นปัญหา

“เราตระหนักถึงความสำคัญ ของการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ” ดีน โลแกน ผู้อำนวยการของ Registrar-Recorder/County Clerk ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเลือกตั้งของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้กล่าว “การทำให้สาธารณชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้ง ทำให้เราจำเป็นที่จะต้องให้คำตอบที่ชัดเจนถึงสาเหตุของการที่ข้อมูลผู้มีสืทธิ์ออกเสียงมีการถูกพิมพ์ไม่ครบ และเพื่อสร้างระบบป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดแบบนี้ได้อีกในการเลือกตั้งในอนาคต”

เมื่อต้นตอของปัญหาในการพิมพ์ถูกค้นพบ เคาน์ตี้จะส่งรายงานไปให้กับบอร์ดออฟซุพเพอร์ไวเซอร์ของเคาน์ตี้และจะหาแนวปฏิบัติเพื่อให้ RR/CC ทำตามคำแนะนำต่อไป (วลัยพรรณ เกษทอง รายงาน)

.....................................................................