Get Adobe Flash player

อาสาสมัครเพื่อนฯไทยอเมริกัน เดินทางไปสอนหนังสือในไทย

Font Size:

อาสาสมัครโครงการ Thai American Friendship Project (TAFP) 2018 เริ่มภารกิจ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนรยน 2561 สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดการปฐมนิเทศอาสา สมัครในโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน หรือ Thai American Friendship Project (TAFP) ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือระหว่าง สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส, ททท.สนง.ลอสแอนเจลิสและมหาวิทยาลัยรังสิต ในครั้งนี้ถือเป็นปีที่สองที่จะมีการส่งกลุ่มคนไทยอเมริกันรุ่นที่สอง (2nd generation) ไปเป็นอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาที่ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 2 เดือน

ในช่วงเวลาที่อยู่ในประเทศไทย อาสาสมัครจะได้มีโอกาสไปสัมผัสคนไทย เรียนรู้วัฒนธรรมไทย อย่างใกล้ชิด ค้นหารากเหง้าความเป็นไทยของตน รวมถึงยังเป็นโอกาสที่ดีในการศึกษาความเป็นไทยผ่าน สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการพัฒนาในแต่ละจังหวัดอีกด้วย ส่วนนักเรียนและนักศึกษาในประเทศ ไทยนอกจากจะได้รับประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาโดยตรง ยังได้เปิดโลกทัศน์แลก เปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับเหล่าอาสาสมัครถึงการใช้ชีวิตในต่างแดนและเรื่องราวเกี่ยวกับคนไทยในสหรัฐฯ ประโยชน์ที่สองฝ่ายได้รับจึงเป็นเหมือนการสร้างเครือข่าย และเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งคนไทยในสองประเทศให้แน่นแฟ้นและเข้มแข็งยิ่งขึ้น

และในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 อาสาสมัครทั้ง 5 คน ได้ออกเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อเริ่มภารกิจในประเทศไทยเป็นเวลาสามเดือน (ระหว่างวันที่ 21 มิ.ย.-๘ ก.ย.2561) โดยแยกกันปฏิบัติงานตามสถานที่ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2.โรงเรียนสาธิตพิบูล บำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 3.โรงเรียนปรินซ์รอแยลส์ วิทยาลัย เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

สามารถติดตามความเคลื่อนไหว และการทำกิจกรรมต่างๆของอาสาสมัคร TAFP ได้ที่เฟสบุ๊คThai American Friendship Project

........................................................................