Get Adobe Flash player

แอลเอ ปฏิบัติการโครงการ ‘สูงวัย อย่างมีความหมาย’

Font Size:

ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้         และนครลอสแอนเจลิส ออกแผนปฏิบัติการช่วยผู้สูงอายุ ในโครงการ“สูงวัยอย่างมีความหมาย”

ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้และนครลอสแอนเจลิส ออกแผนปฏิบัติการปี ค.ศ. 2018-2021 เพื่อผู้สูงอายุในเขตลอสแอนเจลิสอันเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มในโครงการ“สูงวัยอย่างมีความหมาย” ที่มีชื่อย่อว่า “PALA” (Purposeful Aging Los Angeles) แผนงานนี้จะเป็นตัวชี้แนะถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน 3 ปีที่จะถึงนี้เพื่อที่จะทำให้ลอสแอนเจลิสเป็นบริเวณที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในหลายส่วน อันได้แก่ การเดินทาง ที่อยู่อาศัย การเตรียมตัวสำหรับเหตุฉุกเฉิน การมีส่วนร่วมกับสังคม และพื้นที่นอกอาคาร เป็นต้น

“ด้วยการที่ประชาชนสูงอายุมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เราจึงต้องเตรียมชุมชนของเราให้พร้อมสำหรับอนาคตที่เคาน์ตี้ จะเป็นชุมชนที่มีประชากรสูงอายุจำนวนมาก ดังนั้นเราจึงเริ่มต้นโครงการ PALA ขึ้นเมื่อ 2 ปีก่อน” ซูพเพอร์ไวเซอร์ ฮิลด้า โชลลิส ผู้ซึ่งเขียนคำร้องไปยังบอร์ดซุพเฟอร์ไวเซอร์ให้พิจารณาเรื่องเหล่านี้ขึ้นเป็นครั้งแรก “ด้วยความร่วมมือกันของทั้งลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้และนครลอสแอนเจลิสและทุกภาคส่วนภายใต้โครงการ PALA เราจะสร้างอนาคตซึ่งมีความเป็นมิตรกับผู้สูงอายุให้กับประชาชนของเรา แผนปฏิบัติการนี้จะนำเอาความคิดเห็นของผู้สูงอายุและคนในชุมชนทั่วทั้งบริเวณ และจะทำแผนกลยุทธ์เพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนผู้สูงอายุไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใดสามารถใช้ชีวิตได้อย่างรุ่งเรืองในที่อยู่อาศัยและชุมชนของพวกเขา”

“ชาวลอสแอนเจลิสทุกคนสมควรที่จะมีเมืองที่เหมาะกับพวกเขาและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อความจำเป็นของผู้สูงอายุ ซึ่งจะทำให้ลอสแอนเจลิสเป็นบริเวณที่มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น-ทั้งในปัจจุบันและอนาคต” ผู้ว่าการนครลอสแอนเจลิส เอริค การ์เซตติ กล่าว “ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวหรือนำเอาบริการห้องสมุดมาให้กับประชาชนที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ นครของเราจะทำงานไปเรื่อยจนกว่าจะได้เป็นเมืองที่มีความเป็นมิตรกับผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก”

แผนปฏิบัติการนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยผ่านโครงการ PALA ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มโดยลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้และนครลอสแอนเจลิสในปีค.ศ. 2016 เพื่อเตรียมบริเวณลอสแอนเจลิสสำหรับประชากรผู้สูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งก็ยังกลายเป็นบริเวณที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอีกด้วย PALA ได้มีความพยายามอย่างมากที่จะนำเอาผู้สูงอายุหลากหลายเชื้อชาติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมามีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนปฏิบัติการนี้ อันได้แก่ การทำแบบสำรวจทั่วทั้งเคาน์ตี้ในปีค.ศ. 2017 เพื่อหาลำดับความสำคัญก่อนหลัง การทำประชาพิจารณ์ทั่วทั้งเคาน์ตี้และในนครลอสแอนเจลิส การนำเอาเอานักวิทยาศาสตร์มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลและเรียกผู้นำชุมชนและผู้เชี่ยวชาญมาชุมนุม แผนปฏิการนี้จะสร้างชุมชนที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุซึ่งจะพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่เพียงแต่ผู้สูงอายุเท่านั้นแต่ยังจะรวมถึงทุกคนที่อาศัยอยู่ในลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้อีกด้วย

“เมื่อเราอายุมากขึ้น พวกเราส่วนใหญ่ก็หวังว่าจะสามารถอาศัยอยู่ในบ้านและชุมชนของเราให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” ซุพเพอร์ไวเซอร์ ชีล่า คูล ประธานบอร์ดซุพเพอร์เซอร์ของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้กล่าว “นี้จึงหมายความว่าเราจะต้องแน่ใจว่าชุมชนของเรามีความเป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ ซึ่งรวมถึงถนนที่เดินได้ง่าย มีการเข้าถึงร้านค้าปลีกและบริการได้ง่าย รวมทั้งมีการให้โอกาสสำหรับผู้สูงอายุได้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครและกิจกรรมอื่นในชุมชน”

นอกเหนือจากการเป็นผู้นำ ในความพยายามอย่างมากที่จะให้ประชาชน ชุมชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมในการพัฒนาแผนงานนี้แล้ว PALA ยังได้เริ่มหรือสนับสนุนการจัดงาน โปรแกรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในบริเวณของเรา อันได้แก่ การจัดงานผู้สูงอายุประจำปี (Annual Older Adult Summit) แคมเปญสร้างความตื่นตัวให้กับผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อม (Dementia Friends awareness campaign) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้สูงอายุ (Aging Master Program) และโครงการ Bring our Loved Ones Home Initiative

(วลัยพรรณ เกษทอง รายงาน)