Get Adobe Flash player

จัดงานครบรอบอายุ 75 ปี พระ ปิยะนันทะ มหาเถโร

Font Size:

จัดงานครบรอบ 75 ปี พระคุณเจ้า วาลโปลา ปิยะนันทะ มหาเถโร หรือที่คนไทยคุ้นกับการเรียกท่านว่า ภันเต ปิยะนันทะ วัดธรรมวิจจายา  บุชดิส วิหารา เครนชอว์ ลอสแอนเจลิส

เนื่องในวาระครบรอบอายุ 75 ปี  ของพระคุณเจ้า วาลโปลา ปิยะนันทะ มหาเถโร เจ้าอาวาสวัดธรรมวิจจายา บุดดิส วิหารา (วัดศรีลังกา ที่เครนชอว์) นครลอสแอนเจลลิส ในวันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561 นี้ จะมีการ บรรยายธรรม และปฏิบัติวิปัสสนาที่วัดป่าธรรมชาติ เมือง ลาพวนเต้  เป็นกิจกรรมฉลองวันคล้ายวันเกิดของท่านงานจะเริ่มตั้งแต่7:00 น.ถึง 17:30 น.

ในการนี้ ได้มีการจัดอาหารเช้า และกลางวัน ไว้สำหรับผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายธรรม และร่วมปฏิบัติสมาธิทุกท่าน ในงานนี้ยังมีการแสดงผลงาน และชีวประวัติของพระคุณเจ้า อีกด้วย

ภันเต ปิยะนันทะ เป็นพระสงฆ์เถรวาท ชุดแรกที่มาตั้งรกรากในนครลอสแอนเจลลิส ก่อนที่เราจะมีวัดไทยเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ ดังนั้น ท่านก็คือผู้ช่วยเหลือคนไทยยุคแรกๆ ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการให้กำลังใจ ปลอบขวัญ เรียกว่าเป็นที่พี่งทางใจของคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน ทั้งยังได้ให้ความช่วยเหลือวัดไทยทั้งหลายในการเข้ามาตั้งรกรากในเมืองนี้อีกด้วย ให้คำปรึกษาแนะนำ ทั้งด้านการดำเนินชีวิต ปัญหาครอบครัว และอะไรอีกมากมายนับไม่ถ้วน ท่านเมตตากับทุกคน ทุกเชื้อชาติ ทั้งชาวพุทธและไม่พุทธที่เข้ามาหาท่านเพื่อขอความช่วยเหลือท่านไม่เคย ปฏิเสธ

ดังนั้นถือได้ว่าท่านเป็นกัลยาณมิตรที่แท้จริงของผู้คนทีเดียว สำหรับคนไทยแล้วท่านมีความผูกพัน เมตตาเป็นอย่างยิ่งจนบางครั้งท่านกล่าวว่า เมื่อชาติที่แล้วท่านคงเป็นคนไทย

ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้ ดำริจัดงานคล้ายวันเกิดนี้ที่วัดป่าธรรมชาติซึ่งเป็นวัดไทยวัดหนึ่ง เพื่อที่จะได้ให้โอกาสแก่คนไทยได้มาร่วมงานนี้อย่างทั่วถึง และในงานนี้ ท่านจะได้แสดงธรรมพร้อมนำสวดมนต์เป็นพุทธบูชา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกัน ทำงานวันคล้ายวันเกิดให้เป็นวันแห่งการปฏิบัติบูชา พระพุทธองค์ และพร้อมกับทำกายและจิตของพวกเราให้บริสุทธ์

ดังนั้นขอเชิญชวนพุทธมามกะทุกท่าน ไปร่วมฉลองและปฏิบัติธรรมกันในวัน เวลาดังกล่าว ผู้ใดสนใจที่จะร่วมในกิจกรรมครั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่งเติมได้ที่

ภันเต ธรรมโยธี  323 252 2339

ภันเต กัลยาณวังสา  323 849 8963

ภันเต สีลารัตนะ 323 899 8821

หรือ อีเมล์ มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ทั้งนี้ทายฝ่ายจัดจำต้องรู้จำนวนผู้เข้าร่วมเพื่อ ประโยชน์ในการจัดสถานที่ และอาหาร หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากชาวไทยทุกท่าน.