Get Adobe Flash player

องค์กรชุมชนไทย ในแอลเอ หนุน‘ไทยทาวน์เดย์ มาร์เก็ต’

Font Size:

กงสุลใหญ่ฯ-สมาคมชมรม-องค์กร ของชุมชนไทยในแอลเอ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรม Thai Town Day Market สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน บนถนนฮอลลีวูด-เวสเทอร์น ทั้งยังเชิญชวนคนไทยในสหรัฐ เข้าร่วมการสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Thailand Halal Assembly 2018

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 สภาไทยทาวน์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมชาวไทยและสมาคมชมรมองค์กรต่างๆ ของชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส และพื้นที่ใกล้เคียงสนับสนุนโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และสำนักงานทีมประเทศไทยจัดกิจกรรม Thai Town Day Market ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ไทยทาวน์ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบนถนน Hollywood และ Western โดยมีนาย Mitch O’Farrell สมาชิกสภาเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิส เขตที่ 13 ผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ นาย Adam Shiff ผู้แทน Assemblywoman Laura Friedman และผู้แทน Chair of Los Angeles County Board of Supervisors นาง Sheila Kuehl มาร่วมเปิดงาน และเดินชมบูธสินค้า และอาหารต่าง ๆ ภายในงาน

Thai Town Day Market เป็นตลาดกลางวันครั้งแรกที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาไทยทาวน์ทางด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้ชุมชนไทยนำสินค้าไทย อาหารไทย ของที่ระลึกต่างๆ มาแสดง และจำหน่ายให้กับชาวต่างชาติที่มาร่วมงาน และจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดวัน อาทิ การแสดงแห่กลองยาวจากเยาวชนไทยอมเริกันการแสดงดนตรีไทย การแข่งขันตำส้มตำประกอบลีลา การสาธิตการร้อยพวงมาลัยและแกะสลักผลไม้ ซึ่งสร้างสีสันให้กับงานและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้กับชาวต่างชาติได้ชื่นชม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมงานจำนวนมาก

นายธานี แสงรัตน์ สถานกงสุลใหญ่ฯ กล่าวขอบคุณสภาไทยทาวน์และอาสาสมัครผู้จัดงาน สมาคมองค์กรต่างๆ ในชุมชนไทยและบริษัทห้างร้านต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Thai Town Day Market ครั้งแรกจนประสบความสำเร็จอย่างมาก

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Thailand Halal Assembly 2018 ภายใต้แนวคิด “Precision Halalization in Bioeconomy Era” ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยงานดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมฮาลาลประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อแสดงศักยภาพกิจการฮาลาลประเทศไทย ให้ต่างประเทศรับรู้ความโดดเด่นของระบบและกระบวนการดำเนินงานภายใต้ "หลักการศาสนารับรองและวิทยาศาสตร์รับรอง” (Shariah Certifies – Halal Science Supports)

กิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย (1) การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และธุรกิจฮาลาล ครั้งที่ 11 (2) การประชุมองค์กรรับรองฮาลาลนานาชาติ (3) งานแสดงนิทรรศการ “บูรณาการฮาลาลแม่นยำ ยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ” และ (4) งานแสดงสินค้า Thailand International Halal Expo 2018 (TIHEX)

ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ เชิญผู้ประกอบการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและสัมมนาภายในงานดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandhalalassembly.com หรือติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

..............................................................................