Get Adobe Flash player

งานสงกรานต์ปีใหม่ไทย ที่วัดป่าธรรมชาติ

Font Size:

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และภริยา ร่วมพิธีกับชุมชนชาวไทย ในงานสงกรานต์ปีใหม่ไทย ที่วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2560