Get Adobe Flash player

สมาคมปักษ์ใต้ฯมอบคอม ให้โรงเรียน2แห่งในภูเก็ต

Font Size:

สมาคมไทยปักษ์ใต้ฯ ไปภูเก็ต พังงา กระบี่ นำเงินบริจาคของชาวไทยในสหรัฐฯ ไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พรินเตอร์ ให้กับ โรงเรียนประถมศึกษา ที่จังหวัดภูเก็ต ร.ร.วัดเก็ตโฮ่ และ ร.ร.บ้านป่าครองชีพ

ระหว่างวันที่ 6-16 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมไทยปักษ์ใต้แห่งแคลิฟอร์เนีย นครลอสแอนเจลิส จำนวน 30 คน เดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ เพื่อมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ พรินเตอร์ จากการจัดงานให้กับนักเรียนด้อยโอกาส

นำโดย คุณจุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช นายกสมาคมฯ  ร่วมด้วยคุณประดิษฐ์ ไชยรัตน์ติเวช คุณวรลักษณ์ เอกสกุล คุณลักขณา สุขุมานันท์ คุณยุพดี กาญจนะศักดิ์ดา คุณสมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์ คุณกฤษณ์ โภคาวัฒนา คุณฉวีวรรณ โภคาวัฒนา คุณเผชิญ เพชรจำรัส คุณสดใส กิจเพชรณี คุณวนิดา ชัยจารี คุณมณเฑียร ทุมเพ็ญ คุณชูจิตร ธรรมปริพัตรา คุณสุวารี สิทธิสุนทร คุณชลอ แสงจันทร์ คุณวิภา เรืองรัตน์ธรรม คุณดอน เจนนิ่ง คุณนิพนธ์ เกียรติไพบูลย์ คุณไพบูลย์ บุญสุข คุณสุเมธ ลัคนา คุณดวงตา กาญจนะศักดิ์ดา คุณสุนีย์ ประสมสุข คุณสุดา กามินี คุณบุญส่ง ผาลิบง คุณดวงพร ผาลิบง อ.พวงรัตน์ พวงทิพย์ คุณไพสันต์ พรหมน้อย คุณพิมพรรณ พรหมน้อย คุณศุภชัย จิวะไพบูลย์ศักดิ์ คุณวัลลภา ดิเรกวัฒนะ  

เมื่อวันอังคารที่  8 พฤษภาคม คณะได้เดินทางไปมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพรินเตอร์ให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษา 2 แห่ง แห่งแรกโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ ถนนวิชิตสงคราม อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต มีครู 13 คน นักเรียน 200 คน อาจารย์ขวัญใจ อินฤทธิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง พรินเตอร์ 1 เครื่อง

อาจารย์ขวัญใจกล่าวแสดงความรู้สึกว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะ ขอคารวะน้ำใจชาวไทยทุกท่านในลอสแอนเจลิสที่ได้สละทั้งกำลังทรัพย์ และทางสมาคมฯ เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลจากต่างประเทศมาเยี่ยมเยียนเราในวันนี้

โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กต่างจังหวัด มาจากเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทย ตามผู้ปกครองที่เข้ามาประกอบอาชีพ อาจมองภายนอกว่าเป็นจังหวัดที่เจริญ แต่มีผู้ปกครองส่วนหนึ่งลำบาก ต้องหาเช้ากินค่ำ และเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาส

ในนามของคณะครูและนักเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนในวันนี้ เมื่อทราบว่าทางสมาคมฯ จะบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็ดีใจ ที่มีอยู่เป็นเครื่องเก่าที่ได้รับบริจาคมาเมื่อ 5 ปีที่แล้ว 

ทางโรงเรียนจะใช้คอมพิวเตอร์ที่ทางสมาคมฯ มอบให้ ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และคุ้มค่าที่ทุกท่านได้ร่วมกันบริจาค

ในโอกาสนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์และหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง ปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่านได้เดินทางอย่างมีความสุขและปลอดภัย    

แห่งที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ หมู่ 9 ต.เทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีครู 13 คน นักเรียน 217 คน อาจารย์โสภา อัญโย ผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง พรินเตอร์ 1 เครื่อง

ในวันนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าครองชีพได้ร่วมในพิธีมอบ ประกอบด้วย นายนิคม ก่ออิน ประธานคณะกรรมการฯ และเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 นายทองตัน งามแสง กรรมการ และนายเจริญ สลับศรี กรรมการ

อาจารย์โสภา อัญโย ผู้อำนวยการกล่าวว่า ถ้ามองจากข้างนอก ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่เจริญ เมื่อมองถึงข้างในจะพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ผู้ปกครองมีฐานะยากจนเป็นส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพไม่แน่นอน อาศัยในบ้านเช่า และห้องเรียนไม่เพียงพอ ขาดสื่อ อุปกรณ์บางชนิด ครูไม่ตรงวิชาเอกที่โรงเรียนขาดแคลน ขาดแหล่งน้ำดื่มที่สะอาด ทางโรงเรียนต้องซื้อน้ำให้นักเรียนดื่ม

โรงเรียนนี้เน้นศาสตร์พระราชา โดยเด็กทำความดี เน้นคุณธรรม เมื่อปี 2558 เด็กได้โอเน็ทค่าเฉลี่ยสูงสุดในจังหวัดทุกวิชา ปีต่อมาเน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มีทุกอย่าง ตะไคร้ ผักเหลียง ยางพารา ตะเคียนทอง ไม้สักทอง กล้วย สับปะรด ฯลฯ สอนเกษตรให้เด็กปลูกผักขาย ตนไม่ต้องการให้เด็กเก่ง ต้องการให้เด็กช่วยเหลือตัวเองได้

  นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ทำความสะอาด กวาดขยะ ปลูกต้นไม้เอง ภารโรงมีหน้าที่ตัดหญ้า ทำก่อสร้าง นี่คือสิ่งที่ตนพยายามปลูกฝังกับคณะครู

ตอนนี้ประเทศไทยน่าสงสารมาก โรงเรียนจะเปิดแล้ว เงินอุดหนุนยังไม่ได้ ค่าเสื้อผ้า ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียนก็ยังไม่ได้ รอว่าเมื่อไรงบประมาณจะมา      

เมื่อปี 2559 เด็กมีปัญหาครอบครัว 43 เปอร์เซ็นต์ พ่อตาย แม่ตาย พ่อแม่ตาย พ่อแม่ทิ้ง อยู่กับยาย ไม่มีพ่อแม่ อาศัยสวนยางอยู่ฯลฯ มีประชากรแฝงในหมู่บ้านจำนวนมาก ชาวบ้านที่มีฐานะก็ส่งลูกเข้าเมือง เด็กกลุ่มนี้คือพ่อแม่ย้ายมาจากอีสาน ภาคเหนือ เอาลูกมาด้วย พออยู่ได้ 6 เดือนก็ย้าย พอไม่มีงานทำก็กลับมา แล้วเอาคุณภาพมาจากไหน จะสู้อนุบาลในเมืองได้อย่างไร

ตนรู้สึกตื้นตันใจมาก และขอขอบพระคุณสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ท่านเลือกมอบให้กับโรงเรียนด้อยโอกาสแห่งนี้

อนึ่ง คุณเผชิญ เพชรจำรัส มอบเงินค่าอาหารกลางวัน 5,000 บาท ให้กับโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ คุณพิมพรรณ พรหมน้อย มอบเงิน 3,000 บาท คุณชูจิตร ธรรมปริพัตรา 1,000 บาท สมทบทุนสร้างเวทีในอาคารหลังใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ.

(วัลลภา ดิเรกวัฒนะ รายงาน)