Get Adobe Flash player

‘มูลนิธิแอนเจิลวิงส์’ของ‘พี่ปุ๋ย’ มอบทุนการศึกษาให้เด็กไทย

Font Size:

มูลนิธิแอนเจิลวิงส์ โดย ภรทิพย์ นาคหิรัญกนก ไซม่อน มอบทุนการศึกษาเป็นปีที่ 2 ให้นักเรียนไทย-อเมริกัน ในแคลิฟอร์เนีย ในระดับวิทยาลัย-มหาวิทยาลัย 31 ทุน ที่โรงแรม Montage Beverly Hills

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 มูลนิธิแอนเจิลวิงส์ (Angels Wings Foundations) โดย นางภรทิพย์ นาคหิรัญกนก ไซม่อน ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิแอนเจิลวิงส์ อดีตนางงามจักรวาล หรือพี่ปุ๋ยของน้องๆ ผู้ที่ทำงานด้านเยาวชนมาโดยตลอด ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับเยาวชนไทย-อเมริกัน ณ โรงแรม Montage Beverly Hills โดยมี ร.ท.หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

โครงการทุนการศึกษา ของมูลนิธิแอนเจิลวิงส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษานำความรู้ความสามารถกลับไปช่วยเหลือสังคม ชุมชนและบ้านเกิดของตนเอง ทั้งนี้ โครงการทุนการศึกษาฯ เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยของประธานมูลนิธิแอนเจิลวิงส์ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

พิธีมอบทุนการศึกษาจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยคัดเลือกและให้ทุนการศึกษากับนักเรียนไทย-อเมริกัน ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่มีผลการเรียนดี แบ่งเป็นทุนการศึกษา 2 ระดับ คือ 1.) ระดับวิทยาลัย (College) จำนวน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ 2.) ระดับมหาวิทยาลัย (University) จำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งสิ้นจำนวน 31 ทุน โดยนอกจากมีผลการเรียนที่ดีแล้ว ผู้ที่ได้รับทุนต้องมีประวัติการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนไทย-อเมริกัน เป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไป

ในโอกาสนี้ ร.ท.หญิง กรรภิรมย์ฯ และนางภรทิพย์ฯ ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมกับมอบทุนการศึกษา ของรางวัลที่ระลึกให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนทั้ง 31 คน และ มอบรางวัลให้แก่ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับทุนเมื่อปีที่แล้วจำนวน 2 คน ที่ได้ขึ้นมากล่าวถึงประสบการณ์การเรียนและ การทำกิจกรรมช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ข้อคิดและแนวทางกับนักเรียนที่ได้รับทุนในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ได้ขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนการศึกษาฯ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกามาอย่างต่อเนื่อง.

........................................................